Aktualijos

Zigmas Vaišvila. „Būkite atsargūs: J. Ohman!“, 2023-11-30

Written by Redakcija · 2 min read
 • iš UAB “Moore Mackonis” išsireikalauti išsamius Všį “Mėlyna ir geltona” veiklos (audito) duomenis;
 • išsiaiškinti, kodėl audito ataskaitoje nurodyta, jog “Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės nepatikimo rizika
  yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas,
  klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas”, nes Tarptautinio
  audito standarte numatyta auditoriaus pareiga, jog atliekant auditą auditorius privalo gauti pakankamą
  užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų nei dėl apgaulės, nei dėl klaidos;
 • išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių 2022 m. metinė finansinės atskaitomybės ataskaita buvo pateikta
  pavėluotai, t. y. ne iki 2023-05-25, o daug vėliau;
 • išsiaiškinti, kur galimai dingo 2 776 402 Eur paramos lėšų;
 • išsiaiškinti, kodėl 2022 m. Všį “Mėlyna ir geltona” sumokėjo 3 969 263 Eur PVM ir muito mokesčių, jeigu
  prekes išvežė į Ukrainos Respubliką (pagal PVM įstatymo 41 str. taikomas 0 tarifas PVM, kai prekės
  išgabenamos iš Europos Sąjungos), dėl ko būtina išsireikalauti iš Všį “Mėlyna ir geltona” eksporto ir importo
  į Lietuvą ( Europos Sąjungą) dokumentus ir juos įvertinti;
 • išsiaiškinti, kodėl VšĮ “Mėlyna ir geltona” savo veikloje naudoja nenustatytos “Blue/Yellow” vardą,
  vykdydama reklamą ir rinkdama lėšas;
 • išsiaiškinti, kodėl J. Ohman skelbiasi, jog tik 30 % Ukrainai surenkamos labdaros pasiekia Ukrainą.
 • įvertinti, ar Jono Ohmano, Lauros Paukštės-Kubilienės, auditorės Dangutės Pranckėnienės veiksmuose
  nėra nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalyje, požymių (žinomai melagingi
  liudytojo parodymai).
  Policijos vykdomo VšĮ “Mėlyna ir geltona” veiklos aplinkybių tikrinimo metu reikšmingai pasikeitė šios
  viešosios įstaigos skelbiama informacija apie jos surinktas lėšas dėl paramos Ukrainai ( https://htwww.blue-
  yellow.lt/en ). Š.m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo skelbiama, kad VšĮ “Mėlyna ir geltona” surinko per 50

  mln. Eur paramos, o 2023 m. lapkričio 30 d. jau skelbiama, kad surinkta tik 44 895 060 Eur, nurodant, kad
  tai yra 2023-04-20 d. duomenys. Sąžiningas aukų rinkėjas, viešai skelbęs, kad surinko per 50 mln. Eur aukų,
  neturėtų jokių sąžiningų priežasčių slėpti šį faktą ir 2023-11-30 d. skelbti, kad surinko 6 mln. Eur mažiau
  aukų. Todėl Z. Vaišvila dėl šių aplinkybių paprašė prokurorės skubiai imtis konkrečių priemonių.
  Matant tai, kas vyksta su VšĮ “Mėlyna ir geltona”, mieli žmonės, prieš aukodami ukrainiečiams,
  pagalvokite, ar galima pasitikėti J. Ohman veikla?
  Aplinkybės tikslinamos ir tyrimo medžiagoje dėl J. Ohmano pasisakymo 2023-06-25 d. LRT 19.30 val.
  televizijos laidoje “Savaitė” (15.30 – 17.00 min.), kurioje šis veikėjas Lietuvos žmones, keliančius Lietuvos
  vėliavą, apkaltino veikimu Rusijos naudai. 2023-08-10 d. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras

  Šarūnas Šimonis tenkino Z. Vaišvilos skundą ir panaikino Vilniaus m. 2-ojo Policijos komisariato vyriausiosios
  tyrėjos Agnės Vavilovės nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių J. Ohmano veikų.
  Prie šio tyrimo 2023-08-28 pareiškimu prisijungė ir Žydrūnas Savickas, nes 2023-06-16 d. J. Ohmanas
  (Oehman pavarde) savo asmeninėje socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/jonasoehman
  sąmoningai išplatino žinomai suklastotą nuotrauką, kurioje šis pasaulinio garso Lietuvos sportininkas
  vaizduojamas ne su Lietuvos Respublikos vėliava, kurią jis laikė rankose, bet su Rusijos Federacijos vėliava.
  Prokuroro Š. Šimonio nutarimu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grąsinimo „TV eteris“ redaktoriui
  Donatui Pikeliui susidoroti su juo dėl kvietimo žmonėms kelti Lietuvos vėliavą.