Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Gana yra gana. Viešas kreipimasis į Respublikos Prezidentą

Written by Redakcija · 4 min read

2022-08-18
Gana yra gana! Tokiais žodžiais 2022 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda FB-e paskelbė pasirašęs dekretą, kuriuo išbraukė Margaritą Drobiazko ir Povilą Vanagą iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą – jie „ciniškai dalyvavo komerciniame renginyje Sočyje tuo metu, kai Ukrainos karo verpetuose liejasi nekaltų žmonių kraujas. Geriausiu atveju tai – politinis vištakumas, blogiausiu – spjūvis nukautų kūdikių, vaikų, moterų ir senelių atminimui.“

Prezidentas G. Nausėda tą patį padarė ir su „Rusijos geležinkeliams“ vadovavusio buvusio
KGB pareigūno Vladimiro Jakunino apdovanojimu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Komandoro kryžiumi, kuriuo šį asmenį 2002 m. apdovanojo Prezidentas Valdas Adamkus, atsidėkodamas už Lietuvos ir Rusijos dialogo skatinimą.

Prezidente Gitanai Nausėda, gana yra gana! Kreipiuosi į Jus dėl buvusios Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės išbraukimo iš apdovanotųjų Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

2019 m. liepos 12 d. į Jus keipėsi Lietuvos visuomenės taryba ir pateikė rašytinį patvirtinimą, kad Dalia Grybauskaitė iki šiol tebėra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis, dėl ko informaciją apie Dalią Grybauskaitę Ukrainoje karo veiksmus vykdanti Rusija atsisakė atskleisti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Zigmui Vaišvilai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. gegužę Rusijos Federaciją paskelbė teroristine valstybe.
Būkite nuoseklus, Prezidente Gitanai Nausėda. Jei tai, kad, anot Jūsų, Margarita Drobiazko
1993 m. išimties tvarka įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, dabartiniame kontekste atrodo kaip apgailėtinas farsas, tai Dalios Grybauskaitės tebebuvimo Rusijos valstybės paslaptimi, apdovanota aukščiausiais Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimais, faktas yra šokiruojantis farsas.

Dešimt metų Lietuva, kuriai vadovavo Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir Lietuvos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, gyveno ir tebegyvena veidmainystės ir melo, dirbtinio visuomenės supriešinimo, nepakantumo kitai nuomonei ir socialinės atskirties didinimo atmosferoje.

Veidmainystė ir gyvenimo nuolatinėje baimėje atmosfera tapo mūsų visuomenės gyvenimo
kasdienybe, kuri nesuderinama su 1990 metų kovo 11 dieną atkurtos Nepriklausomos valstybės idėja ir LR Konstitucijos nuostatomis, valstybės piliečių lūkesčiais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Persekiojimas dėl savo nuomonės skelbimo tapo teisėsaugos ir viešo susidorojimo kasdienybe, kuriai besipriešina vienetai. Nepagarba žmogui, patyčių kultūra tapo mūsų gyvenimo „norma“.

Tyrimo medžiagoje Nr.M-2-01-00018-18, kuri yra vieša, o todėl ir Jums, Prezidente,
prieinama, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų
neveikimo – tarnybinių pareigų neatlikimo dėl 2016-03-31 signataro Z. Vaišvilos pareiškimu šioms Lietuvos žvalgybos tarnyboms pateiktos informacijos ir įrodymų, kad Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė iki šiol yra pagrindinės grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui – Rusijos Federacijos – valstybės paslaptis. Rusija atsisakė Z. Vaišvilai pateikti informaciją apie D. Grybauskaitės darbą TSRS ambasadoje JAV 1991 metais. Pateikiau ir įrodymus apie suklastotų šio asmens duomenų teikimą kandidato į Respublikos Prezidentus Dalios Grybauskaitės anketose (skirtingi ir vieni kitus paneigiantys duomenys pateikti LR VRK 2009 ir 2014 m. kandidatės į Respublikos Prezidentus D. Grybauskaitės anketose – darbas JAV tai 1991 m., tai 1992 m., priklausymas tai TSKP, tai LKP, JAV Vyriausybės reikalavimas 1999 metais LR Vyriausybei, kad Lietuvos ambasados JAV antra pagal rangą pareigūnė D. Grybauskaitė per 24 val. išvyktų iš JAV, nenurodytas galimas bendradarbiavimas su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis).

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 nutartimi Generalinei prokuratūrai nurodyta,
kad tuo atveju, jei prokuratūrai gavus pirminį pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, trūksta duomenų, BPK 168 str. 1 d. nuostatos leidžia atlikti Z. Vaišvilos pareiškime nurodytus veiksmus, kad įsitikinti, ar yra vada pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str. (dėl neveikimo). Teismas nustatė, kad Generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokuroras Martynas Jovaiša iš esmės nepasisakė dėl Z. Vaišvilos 2018-03-26 pareiškime Generalinei prokuratūrai dėl LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų neveikimo nurodytų duomenų apie LR Prezidentę D. Grybauskaitę ištyrimo bei medžiagos nepateikimo LR Seimui. Teismas nurodė, kad išreikalavus iš šių tarnybų pagal Z. Vaišvilos 2016-03-31 prašymą surinktą medžiagą ir nustačius, kad jokia medžiaga nebuvo renkama ir tyrimas nevykdomas, dėl Lietuvos žvalgybos institucijų vadovų tarnybos pareigų neatlikimo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str.

Tad įsiteisėjusia nutartimi teismas pripažino, kad šis galimai nusikalstamas Lietuvos žvalgybos tarnybų neveikimas turi būti tiriamas.
LR VSD vadovas Darius Jauniškis 2018-08-16 atsakymu prisipažino, kad netiria Z. Vaišvilos
pateiktos informacijos. Generalinė prokuratūra, nepaisant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-26 nutarties nurodymų, be motyvų pritarė AOTD prie LR KAM 2018-05-11 rašto teiginiui, kad duomenų apie Respublikos Prezidentę tyrimas ir vertinimas nepriskirtas AOTD kompetencijai. LR VSD 2018-08-16 atsakyme nenurodė jokio teisės akto, kuriuo remiantis teigia, kad neturi teisės tirti Respublikos Prezidento veiklos ir nepateikti tyrimo medžiagos Seimui.

Tačiau LR VSD tyrė Prezidento Rolando Pakso veiklą. Įstatymas nenustato išimčių Respublikos Prezidentams.
2020 m. pradžioje filmo apie Dalią Grybauskaitę “Valstybės paslaptis“ režisierius Donatas
Ulvydas „Laivės TV“ laidoje „Laikykitės ten“ pokalbyje su Andriumi Tapinu
( https://www.keliukai.lt/laikykites-ten-pokalbiai-su-donatu-ulvydu/15261/ ) patvirtino, kad
filmuojant šį filmą D. Grybauskaitė jam prisipažino, jog ji mokėsi KGB mokykloje Leningrade (šio pokalbio ištrauka: https://www.youtube.com/watch?v=ejyTYd0PAws&feature=emb_logo ): „Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai kažkas auditorijoje mėgdavo manęs paklausti, o kur gi ta KGB mokykla? Na, o ką apie KGB mokyklą galima pasakyti? Ji pasakė, taip, aš ten mokiausi. Kiek galima apie tai kalbėti?“ – pasakojo D. Ulvydas. 

2015 metais Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės Prezidento kancleris Giedrius
Krasauskas ne tik signatarui Zigmui Vaišvilai, bet ir Sankt-Peterburgo valstybiniam unversitetui raštu paaiškino, kad šio universiteto absolventė Dalia Grybauskaitė nesutinka, kad būtų atskleisti šie jos duomenys.

Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, būkite Respublikos Prezidentu:
– iš Lietuvos valstybės apdovanojimais apdovanotųjų sąrašo išbraukite Rusijos
Federacijos valstybės paslaptį Dalią Grybauskaitę;
– iš pareigų atleiskite Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento vadovą
Darių Jauniškį, nevykdantį savo pareigų ir teismo nurodymo tirti Dalios
Grybauskaitės keliamą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Respublikos Prezidente, dėl Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago Jūs paskelbėte, kad
„demokratija privalo mokėti gintis, kitaip tai – nebe demokratija.“ Savo veiksmais patvirtinkite šiuos savo žodžius ir Dalios Grybauskaitės bei Dariaus Jauniškio atveju. Ir panaikinkite Jūsų dekretą dėl Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago.

Valstybė privalo gerbti save ir ginti savo piliečius. Valstybė, kuriai Jūs vadovaujate, tapatinasi
su režisieriaus Raimondo Vabalo 1964 m. sukurtame filme – politinėje satyroje “Marš, marš, tra-ta-ta” parodyta Centijos valstybe, kurios valdovė pistoleto šūviu į orą tildė minią, išdrįsusią suabejoti šios valdovės tautai skelbiama „tiesa“. Po šūvio valdovė paskelbė įvedanti Centijoje visuotinį tylėjimą, kad nesklistų „valstybei žalingi gandai“.

Prezidente Gitanai Nausėda, kodėl Lietuvos Respublikoje paskelbta „Nepaprastoji padėtis“, kurios metu Vyrausybė ir Seimas ramiai poilsiauja?
Respublikos Prezidentui turėtų rūpėti ir Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko griūvanti
kapavietė, simbolizuojanti sparčiai ir beatodairiškai griaunamą Lietuvos valstybę.

Pateikiu Jums šį kreipimąsi patvirtinančius įrodymus.