Aktualijos

Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas. Lietuvos saugumiečiai juokdarių kaukėmis

Written by Biciulystė Siūlo · 8 min read
Jauniskis Darius    2018 m. liepos 18 d. signataro Z. Vaišvilos ir buvusio Seimo nario A. Nako spaudos konferencijoje Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne – Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas kreipėsi dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo dėl VSD šmeižto“ buvo paskelbta, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Darius Jauniškis, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl šių asmenų įtraukimo į VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ (paskelbtą 2016 m. pavasarį), dar kartą apšmeižė Z. Vaišvilą ir A. Naką.Generalinė prokuratūra mums pateikė šį šmeižtą patvirtinantį 2018 m. gegužės 18 d. VSD raštą. Manome, kad visuomenę su šiuo „šedevru“ būtina supažindinti išsamiai.

D. Jauniškis nurodė, „kad „nuo 2013 metų prasidėjusių Kijeve (Maidano aikštėje) įvykių padidėjo Rusijos propagandinės veiklos mąstas. Taip pat suaktyvėjo Lietuvoje veikiančių Rusijai palankias politines nuostatas propaguojančių organizacijų, judėjimų bei pavienių asmenų veikla.“ 2018 gegužės 18 d. VSD rašte nurodyta, kokia tokiu būdu viešai buvo platinama informacija:

„1. Lietuvai įstojus į ES ir NATO lietuvių tauta prarado suverenitetą ir valstybingumą;

2. Būdama Sovietų sąjungos dalimi Lietuva gavo daugiau nei prarado – Vilniaus kraštas, stipri pramonė ir žemės ūkis, lietuvių tautos skaičiaus didėjimas, socialinis teisingumas, žemas nusikalstamumo lygis ir t.t.;

3. Lietuva yra Briuselio ir Vašingtono marionetė, todėl ja pasitikėti negalima;

4. Baltijos valstybių Rusija niekada nepuls, o jeigu pultų, tai NATO neapgintų;

5. Lietuvos valdžios vykdoma užsienio politika kelia pavojų lietuvių tautos egzistencijai,kadangi yra skirta užtikrinti pasaulinės hegemonijos siekiančių JAV interesus;

6. Lietuvių tautai savisaugos instinktas diktuoja diktuoja būtinybę išlikti neutraliai geopolitinėje JAV ir Rusijos priešpriešoje;

7. Konfliktą Ukrainoje sukėlė JAV, kurios siekia sukelti naują didelį karą. Rusijai konfliktas Ukrainoje nereikalingas, ji ten tik gina savo tautiečių teises.

8. Pabėgėlių krizę ES sukėlė JAV ir Turkija, siekdamos destabilizuoti situaciją Europoje. JAV ir Turkija finansuoja „Islamo valstybę“ ir pelnosi iš nelegaliosnaftos gavybos.“

Neaptarinėsime VSD raštą surašiusių pareigūnų raštingumo, tuo labiau, kad didele dalimi VSD jame išvardino ne Rusijos propagandą, bet teisingus pastebėjimus.

Tačiau šiame 2018 m. gegužės 18 d. VSD rašte vienareikšmiškai nurodyta, kad šie teiginiai (pagal šį raštą – VSD teiginiai) „atitinka Rusijos valdžios astovų ir propagandinių žiniasklaidos priemonių platinamas klišes, kuriomis siekiama pakeisti Lietuvos visuomenės teigiamą požiūrį į narystę NATO ir Europos Sąjungoje.“

Toliau D. Jauniškis rašo, kad 2015 m. šioje veikloje išryškėjo ir Zigmo Vaišvilos bei Audriaus Nako vaidmuo, kuris pasireiškė:

1. Bandymu konsoliduoti Rusijos interesams palankias politines organizacijas ir judėjimus;

2. Rusijos valdžios atstovų ir propagandinės žiniasklaidos priemonių skleidžiamų prieš Lietuvą, NATO, Europos Sąjungą ir vakarų civilizaciją nukreiptų teiginių atkartojimu viešojoje erdvėje;

3. Rusijos propagandinės žiniasklaidos priemonių (veikiančių tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje) bandymais pasinaudoti šių asmenų statusu (signataro ir tuometinio Seimo nario) ir jų pasisakymus pateikti kaip tariamus Rusijos skleidžiamų prieš Lietuvą nukreiptų teiginių įrodymus.“

Nurodyta, kad būtent dėl šios Z. Vaišvilos ir A. Nako veiklos VSD priėmė sprendimą įtraukti informaciją apie mūsų veiklą pateikti VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ „Konstitucinių pagrindų apsaugos“ skyriuje. Aiškiau ir vienareikšmiškiau paaiškinti neįmanoma – Rusija ir jos propaganda yra grėsmė Lietuvai, o mes abu ją ne tik vykdome, bet dar ir bandome konsoliduoti Rusijos interesams palankias politines organizacijas ir judėjimus. Tik bėda, kad šių organizacijų VSD nenurodė, o mes patys jų nežinome.

Tačiau D. Jauniškis tame pačiame 2018 m. gegužės 18 d. VSD rašte dar kartą nusprendė persidrausti – vėl parašė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. VSD rašte jis mums nurodė, kad nebuvome grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Belieka du variantai – kvailys Darius Jauniškis arba kvailiai Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas.

Silpnaprotyste mes dar nesiskundžiame, todėl suprantame, kad, anot VSD, mes, tariamai vykdantys Rusijos propagandą ir telkiantys Lietuvoje Rusijos naudai veikiančias politines jėgas (kurių nežinome, o VSD jas slepia ne tik nuo mūsų, bet ir nuo prokuratūros), esame šios pagrindinės Lietuvai grėsmės sudėtinė dalis.

Todėl, Dariau Jauniški, nereikia vaidinti nekalto – jei, Tamsta, jau įvardinai mus pagrindinės grėsmės Lietuvai vykdytojais, tai nebijok dėl šios savo drąsos, kaip VSD vadovas ir buvęs specialios paskirties būrio „Aitvaras“ vadas, būti vyru ir prisiimti atsakomybę dėl to. Neversk tave gelbėti prokurorus ir teismus. Pradžiai atsiprašyk mūsų ir kitų asmenų, išmesk mus iš šio Grėsmių vertinimo. 2016 m. kovo 31 dieną atsisakei tai padaryti. Gal dabar bent jau suvokei, ką, Tamsta, pridarei?

Mes paprašėme Generalinės prokuratūros ONKTD vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos, antruoju atsisakymu pradėti ikiteisminį tyrimą gelbstintį VSD direktorių D. Jauniškį ir buvusį AOTD direktorių A. Šiuparį, išreikalauti iš VSD šios tarnybos sprendimą dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako veiklos informacijos apie mūsų veiklą pateiktimą VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ ir visą šią viešai surinktą informaciją.

Turime nediduką pagrindą netikėti D. Jauniškio melu – 2017 m. rugsėjo 29 d. VSD rašte jis nurodė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. pradžios iki 2016 m. kovo 1 d. signatarai Rolandas Paulauskas ir Zigmas Vaišvila Rusijos Kremliaus propagandinėje žiniasklaidoje buvo cituoti 15000 kartų, o 2018 m. geguėžės 18 d. VSD rašte tas pats D. Jauniškis šiuos 15000 kartų jau priskiria tik vienam Z. Vaišvilai.

Galima tik priminti, kad Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, per tą patį laikotarpį Rusijos žiniasklaidos pacituota 18000 kartų, ir be jokios konkurencijos visuotinė lyderė Dalia Grybauskaitė grėsmėmis Lietuvai kažkodėl nepaskelbtos.

Tačiau didžiausias atradimas – 2018 m. gegužės 11 d. AOTD prie KAM atsakymas Generalinei prokuratūrai dėl VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų Z. Vaišvilos ir A. Nako.

AOTD prie KAM direktorius plk. Remigijus Baltrėnas patvirtino, kad ši spec. tarnyba informacijos dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako įrašymo į šį nacionalinių grėsmių dokumentą nevertino! Tai kokio velnio buvęs AOTD prie KAM direktorius Alvydas Šiuparis šį dokumentą pasirašė!? Akivaizdesnio įrodymo dėl, diplomatiškai tariant, piktnaudžiavimo AOTD direktoriaus tarnybinėmis pareigomis ir tapimo politine marionete sunku būtų įsivaizduoti

Tačiau Generalinė prokuratūra vis dar gina šiuos Lietuvą ir jos piliečius kvailio vietoje laikančius juokdarius, vadinamus mūsų specialiųjų tarnybų vadovais.

Tačiau mes, kaip ir labai, labai didelė dalis visuomenės, nėra nei juokdariai, nei kvailiai.

Mes – Lietuvos piliečiai, kurių nuomonei dėl VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų asmenų š.m. liepos 26 d. pritarė ir Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas (JTŽTK).

Ir mes šiuos veikėjus – Lietuvos GĖDĄ – ištrauksime į dienos šviesą.

nuotr. kam.lt

Keli susiję:

Dar kartą apie tai, ką nuo Lietuvos žmonių bando nuslėpti valdininkai ir nepriklausoma šalies žiniasklaida

Lėtapėdžiai Rusijos karinės agresijos veiksmai susidurtų su žaibiška Lietuvos reakcija

 

2018 m. liepos 18 d. signataro Z. Vaišvilos ir buvusio Seimo nario A. Nako spaudos konferencijoje Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne – Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas kreipėsi dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo dėl VSD šmeižto“ buvo paskelbta, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Darius Jauniškis, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl šių asmenų įtraukimo į VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ (paskelbtą 2016 m. pavasarį), dar kartą apšmeižė Z. Vaišvilą ir A. Naką.

Generalinė prokuratūra mums pateikė šį šmeižtą patvirtinantį 2018 m. gegužės 18 d. VSD raštą. Manome, kad visuomenę su šiuo „šedevru“ būtina supažindinti išsamiai.

D. Jauniškis nurodė, „kad „nuo 2013 metų prasidėjusių Kijeve (Maidano aikštėje) įvykių padidėjo Rusijos propagandinės veiklos mąstas. Taip pat suaktyvėjo Lietuvoje veikiančių Rusijai palankias politines nuostatas propaguojančių organizacijų, judėjimų bei pavienių asmenų veikla.“ 2018 gegužės 18 d. VSD rašte nurodyta, kokia tokiu būdu viešai buvo platinama informacija:

„1. Lietuvai įstojus į ES ir NATO lietuvių tauta prarado suverenitetą ir valstybingumą;

2. Būdama Sovietų sąjungos dalimi Lietuva gavo daugiau nei prarado – Vilniaus kraštas, stipri pramonė ir žemės ūkis, lietuvių tautos skaičiaus didėjimas, socialinis teisingumas, žemas nusikalstamumo lygis ir t.t.;

3. Lietuva yra Briuselio ir Vašingtono marionetė, todėl ja pasitikėti negalima;

4. Baltijos valstybių Rusija niekada nepuls, o jeigu pultų, tai NATO neapgintų;

5. Lietuvos valdžios vykdoma užsienio politika kelia pavojų lietuvių tautos egzistencijai,kadangi yra skirta užtikrinti pasaulinės hegemonijos siekiančių JAV interesus;

6. Lietuvių tautai savisaugos instinktas diktuoja diktuoja būtinybę išlikti neutraliai geopolitinėje JAV ir Rusijos priešpriešoje;

7. Konfliktą Ukrainoje sukėlė JAV, kurios siekia sukelti naują didelį karą. Rusijai konfliktas Ukrainoje nereikalingas, ji ten tik gina savo tautiečių teises.

8. Pabėgėlių krizę ES sukėlė JAV ir Turkija, siekdamos destabilizuoti situaciją Europoje. JAV ir Turkija finansuoja „Islamo valstybę“ ir pelnosi iš nelegaliosnaftos gavybos.“

Neaptarinėsime VSD raštą surašiusių pareigūnų raštingumo, tuo labiau, kad didele dalimi VSD jame išvardino ne Rusijos propagandą, bet teisingus pastebėjimus.

Tačiau šiame 2018 m. gegužės 18 d. VSD rašte vienareikšmiškai nurodyta, kad šie teiginiai (pagal šį raštą – VSD teiginiai) „atitinka Rusijos valdžios astovų ir propagandinių žiniasklaidos priemonių platinamas klišes, kuriomis siekiama pakeisti Lietuvos visuomenės teigiamą požiūrį į narystę NATO ir Europos Sąjungoje.“

Toliau D. Jauniškis rašo, kad 2015 m. šioje veikloje išryškėjo ir Zigmo Vaišvilos bei Audriaus Nako vaidmuo, kuris pasireiškė:

1. Bandymu konsoliduoti Rusijos interesams palankias politines organizacijas ir judėjimus;

2. Rusijos valdžios atstovų ir propagandinės žiniasklaidos priemonių skleidžiamų prieš Lietuvą, NATO, Europos Sąjungą ir vakarų civilizaciją nukreiptų teiginių atkartojimu viešojoje erdvėje;

3. Rusijos propagandinės žiniasklaidos priemonių (veikiančių tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje) bandymais pasinaudoti šių asmenų statusu (signataro ir tuometinio Seimo nario) ir jų pasisakymus pateikti kaip tariamus Rusijos skleidžiamų prieš Lietuvą nukreiptų teiginių įrodymus.“

Nurodyta, kad būtent dėl šios Z. Vaišvilos ir A. Nako veiklos VSD priėmė sprendimą įtraukti informaciją apie mūsų veiklą pateikti VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ „Konstitucinių pagrindų apsaugos“ skyriuje. Aiškiau ir vienareikšmiškiau paaiškinti neįmanoma – Rusija ir jos propaganda yra grėsmė Lietuvai, o mes abu ją ne tik vykdome, bet dar ir bandome konsoliduoti Rusijos interesams palankias politines organizacijas ir judėjimus. Tik bėda, kad šių organizacijų VSD nenurodė, o mes patys jų nežinome.

Tačiau D. Jauniškis tame pačiame 2018 m. gegužės 18 d. VSD rašte dar kartą nusprendė persidrausti – vėl parašė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. VSD rašte jis mums nurodė, kad nebuvome grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Belieka du variantai – kvailys Darius Jauniškis arba kvailiai Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas.

Silpnaprotyste mes dar nesiskundžiame, todėl suprantame, kad, anot VSD, mes, tariamai vykdantys Rusijos propagandą ir telkiantys Lietuvoje Rusijos naudai veikiančias politines jėgas (kurių nežinome, o VSD jas slepia ne tik nuo mūsų, bet ir nuo prokuratūros), esame šios pagrindinės Lietuvai grėsmės sudėtinė dalis.

Todėl, Dariau Jauniški, nereikia vaidinti nekalto – jei, Tamsta, jau įvardinai mus pagrindinės grėsmės Lietuvai vykdytojais, tai nebijok dėl šios savo drąsos, kaip VSD vadovas ir buvęs specialios paskirties būrio „Aitvaras“ vadas, būti vyru ir prisiimti atsakomybę dėl to. Neversk tave gelbėti prokurorus ir teismus. Pradžiai atsiprašyk mūsų ir kitų asmenų, išmesk mus iš šio Grėsmių vertinimo. 2016 m. kovo 31 dieną atsisakei tai padaryti. Gal dabar bent jau suvokei, ką, Tamsta, pridarei?

Mes paprašėme Generalinės prokuratūros ONKTD vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos, antruoju atsisakymu pradėti ikiteisminį tyrimą gelbstintį VSD direktorių D. Jauniškį ir buvusį AOTD direktorių A. Šiuparį, išreikalauti iš VSD šios tarnybos sprendimą dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako veiklos informacijos apie mūsų veiklą pateiktimą VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ ir visą šią viešai surinktą informaciją.

Turime nediduką pagrindą netikėti D. Jauniškio melu – 2017 m. rugsėjo 29 d. VSD rašte jis nurodė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. pradžios iki 2016 m. kovo 1 d. signatarai Rolandas Paulauskas ir Zigmas Vaišvila Rusijos Kremliaus propagandinėje žiniasklaidoje buvo cituoti 15000 kartų, o 2018 m. geguėžės 18 d. VSD rašte tas pats D. Jauniškis šiuos 15000 kartų jau priskiria tik vienam Z. Vaišvilai.

Galima tik priminti, kad Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, per tą patį laikotarpį Rusijos žiniasklaidos pacituota 18000 kartų, ir be jokios konkurencijos visuotinė lyderė Dalia Grybauskaitė grėsmėmis Lietuvai kažkodėl nepaskelbtos.

Tačiau didžiausias atradimas – 2018 m. gegužės 11 d. AOTD prie KAM atsakymas Generalinei prokuratūrai dėl VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų Z. Vaišvilos ir A. Nako.

AOTD prie KAM direktorius plk. Remigijus Baltrėnas patvirtino, kad ši spec. tarnyba informacijos dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako įrašymo į šį nacionalinių grėsmių dokumentą nevertino! Tai kokio velnio buvęs AOTD prie KAM direktorius Alvydas Šiuparis šį dokumentą pasirašė!? Akivaizdesnio įrodymo dėl, diplomatiškai tariant, piktnaudžiavimo AOTD direktoriaus tarnybinėmis pareigomis ir tapimo politine marionete sunku būtų įsivaizduoti

Tačiau Generalinė prokuratūra vis dar gina šiuos Lietuvą ir jos piliečius kvailio vietoje laikančius juokdarius, vadinamus mūsų specialiųjų tarnybų vadovais.

Tačiau mes, kaip ir labai, labai didelė dalis visuomenės, nėra nei juokdariai, nei kvailiai.

Mes – Lietuvos piliečiai, kurių nuomonei dėl VSD ir AOTD prie KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų asmenų š.m. liepos 26 d. pritarė ir Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas (JTŽTK).

Ir mes šiuos veikėjus – Lietuvos GĖDĄ – ištrauksime į dienos šviesą.

Keli susiję:

Dar kartą apie tai, ką nuo Lietuvos žmonių bando nuslėpti valdininkai ir nepriklausoma šalies žiniasklaida

Lėtapėdžiai Rusijos karinės agresijos veiksmai susidurtų su žaibiška Lietuvos reakcija