Aktualijos

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas.II dalis. Mastrichto sutartis – politinės Europos Sąjungos sukūrimas. 2023-12-08

Written by Redakcija · 9 min read

politinio ir religinio susitelkimo jėgos, finansinių resursų ir tarptautinių ryšių taps lyderiaujančia
Europos Parlamento partija, kas reikš politinį musulmonų dominavimą Europoje, taikiai laimėtą
ar veikiau perimtą iš pačių europiečių tariamai mūsų pačių valia.
Vietos savivaldos lygmeniu imigrantų grupės telksis tam tikruose Europos miestuose ar
regionuose. Kas šiems Europos piliečiams sutrukdys kokį istoriškai turtingą ir reikšmingą miestą
paversti į „musulmonų sala“ ir iškilti jų minaretams, uždrausti krikščioniškas tradicijas, kalėdines
eglutes? Jie gi turi jų judėjimo, įsikūrimo ir balsavimo teises. Ir tai jau vyksta.
R. di Mattei liūdną ES vystymosi prognozę pavadino savižudybe. Prancūzų Nobelio
premijos laureatas Maurice‘as Allaisas apie ES: „priklausanti nuo gigantiškos skolų piramidės, vis
labiau parodo savo ypatingą pažeidžiamumą. Tokios socialinės problemos, kaip nusikalstamumas,
priklausomybė nuo narkotikų, atskleidžia gilų kultūrinį ir moralinį mūsų visuomenės vakuumą.
Dezintegruojanti jėga iš Rytų, atsirandanti iš komunizmo susinaikinimo, skleidžia susiskaidymo
fermentą Vakaruose. Musulmonų religija Europai meta savo grėsmingą šešėlį. Kontinentui, kaip
niekada anksčiau istorijoje nuo barbarų invazijų laikų, gresia chaosas.“
R. di Mattei šioje istorinėje kryžkelėje Europai pasiūlė išsigelbėjimą – išsaugoti nacionalines
valstybes, kurios yra vienintelis tvarkos ir stabilumo veiksnys Europą apėmusių dezintegracijos
procesų akivaizdoje. Ir jų atsikratymas reikštų politinę savižudybę, primenančią tą, kurią įvykdė
prancūzų monarchija ir aristokratija 1789 m.
Todėl R. di Mattei siūlė atmesti Mastrichto sutartį, kad išsaugoti Vakarų krikščioniškąją
civilizaciją, remiantis Europos tautų ir kultūrų gynimu. Europos tautų įvairovė atspindi Europos
kultūrinį paveldą ir moralinį bei istorinį tapatumą. Revoliucijos procesas, kuris daugiau nei penkis
amžius puola krikščioniškąją civilizaciją, reprezentuoja visapusišką tokios Europos, jos tapatumo
ir istorijos atmetimą: galutinis ir atitinkamas šio proceso rezultatas yra anarchistinis ir tribalistinis
naujosios kairės anarchizmas.
Klausimas mums – kodėl Didžioji Britanija ir Danija, o vėliau ir kitos ES narės pasiliko teisę
neįgyvendinti jau trečiojo ES etapo – atsisakyti monetarinės laisvės?