Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Daugybinė pilietybė?!

Written by Redakcija · 6 min read
 1. Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę įgijote gimimu;
 2. Esate asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 3. Esate asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;
 4. Esate 2 ir 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. Sudarėte santuoką su kitos valstybės piliečiu ir dėl to savaime (ipso facto) įgijote kitos valstybės pilietybę;
 6. Esate asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki Jums sukako 18 metų, ir dėl to įgijote Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. Esate asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu Jūs, iki Jums sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to Jūs įgijote kitos valstybės pilietybę;
 8. Būdamas kitos valstybės piliečiu išimties tvarka įgijote Lietuvos Respublikos pilietybę;
 9. Esate asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba Lietuvos Respublikos pilietybė Jums buvo grąžinta dėl to, kad Jūs turite ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijote turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.
 11. Esate asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę įgijote iki Jums sukako 18 metų. ************************ Matant ES ir Lietuvos „politiką“ dėl migrantų, manau, kad migrantų srauto šliuzo vartai į Lietuvą jau keliami, o Lietuvos piliečių išstūmimas iš mūsų valstybės tęsiamas. Kieno užduotis vykdoma? Kam šias žemes norima atlaisvinti? O dabar dar ir karo pretekstu. Jungtinė Karalystė jau atvirai paskelbė, kad reikia formuoti ir į dešiniakrantę Ukrainą siųsti NATO karių ekspedicinį korpusą. Kad Rusija būtų atgrąsinta nuo įžengimo į Ukrainos vakarus. Tad Ukraina dalinamasi jau atvirai, skatinant ją kariauti ir tuo pat metu laikant ją, kaip narkomaną, ant dozuojamos finansų, ginklų ir korupcijos adatos. Ir dar provokuojant branduolinį Rusijos atsaką. Ar bus JAV kariai šiame ekspediciniame korpuse?
  Kokioje naujai padalinamos Europos sienos pusėje pagal mums neskelbiamą scenarijų atsidurs Lietuva? Ar bus karo veiksmai Lietuvoje, ar be jų mus dar kartą atiduos? Ar į NATO ekspedicinį korpusą Vakarų Ukrainoje siųs ir Lietuvos piliečius? Ar karo veiksmus norima išprovokuoti ir Lietuvoje?..
  ********************************** Keliami kandidatai į Respublikos Prezidentus, visų pirma, tie, kurie šiandien užimate vadovaujančias pareigas Lietuvoje (Gitanai Nausėda ir Ingrida Šimonyte), kodėl tylite ir slapukaujate? Ar bijote tiesą pasakyti Lietuvos žmonėms? Tuomet visi iki vieno pasitraukite iš Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos! Jei apsimetate, kad nesuvokiate, kas vyksta, ar tylite ir nesiūlote išeities, nesitariate su Lietuvos žmonėmis, jūs neturite teisės apgaudinėti mus, drįsti prašyti balsuoti už jus.
  Suprantu mūsų tautiečius, kuriems dėl ekonominių ar kitų priežasčių teko išvykti iš Lietuvos ir kuriems atsirado galimybė įgyti kitos valstybės pilietybę. O dar yra ir tautiečiai, gyvenantys ne Vakarų šalyse. Žinome ir tai, kad Lietuvos valdžia neužtikrina realios galimybės užsienyje gyvenantiems mūsų piliečiams balsuoti. Balsuoja tik dalelytė jų. Paskutinioji piliečių referendumo iniciatyva dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo atskleidė, kad Lietuvos ambasados, konsulatai užsienyje net atsisako sudaryti sąlygas Lietuvos piliečiams pareikšti valią dėl šios jų konstitucinės teisės įgyvendinimo, o teismas dėl to neįžvelgia piliečių teisių pažeidimo. Ši referendumo iniciatyva ir ginčai teisme atskleidė, kad negalima pasitikėti ir užvaldytos mūsų valstybės VRK orgnizuojamu ir niekieno nekontroliuojamu į privačias rankas atiduoto internetinio pasirašymo už piliečių iniciatyvas balsų skaičiavimu. O juk atvirai siekiama ir patį balsavimą padaryti internetiniu. Projektas yra.
  Suprantu mūsų tautiečių, gyvenančių užsienyje, skausmą ir lūkesčius, tačiau ir Jūs, mielieji,
  supraskite, kad vien automatinis dvigubos pilietybės įteisinimas būtų didžiulė pagalba Lietuvą užvaldžiusiems, kurie monopolizavo partijų finansavimą iš valstybės biudžeto ir uždraudė juridiniams asmenims finansuoti politines partijas, tuo kitus oponentus palikdami bet kokių rinkimų užribyje.
  Tai nėra visiškai įgyvendinta tik Respublikos Prezidento rinkimuose. Tuo didesnė mūsų visų
  atsakomybė dėl šių ir kitų rinkimų. Dalyvaukime juose visi, bet nebalsuokime už mūsų apgaulę 2024-05-12 referendume dėl „daugybinės“ pilietybės.
  Pilietybė – tai ne tik piliečio teisės, bet ir pareigos. Šiuo metu tai tampa labai skausmingu klausimu ne tik Ukrainos, bet ir Lietuvos piliečiams. Ukrainos Aukščiausioje Taryboje, kuri vis veikia pasibaigus jos kadencijai, forsuojamas skandalingo beatodaitiškos visuotinės mobilizacijos įstatymo priėmimas. Neturint jo įgyvendinimui nei finansų, nei ginkluotės. Lietuvoje taip vadinamo „atgrąsimo“ pretekstu faktiškai jau vykdomas prastai maskuojamas mūsų įtraukimas į karo veiksmus ir tuo pretekstu milžiniškų biudžeto lėšų
  „įsisavinimas“. Tik iš užsienio informacinių šaltinių gali sužinoti, kad be beatodairiškai didinamo Lietuvos karinio biudžeto (2,5-3,5% BVP) dar 1% BVP skiriamas Ukrainai.
  Visa tai vyksta šiandieninėje geopolitinėje situacijoje, akivaizdžiai ryškėjant JAV ir Europos valstybių interesų skirtumams bei takoskyrai, aiškėjant Europos Sąjungos neperspektyvai išlikti, ko Sąjungos referendumas, kuriame mūsų nykstamai mažas balsų skaičius bus beprasmis. Todėl šiuose
  geopolitiniuose skersvėjuose saugokime mūsų esminį argumentą, kad Lietuvos Respublika teisiškai nėra įstojusi į Europos Sąjungą (žr. 2023-12-29 ir 2024-01-17 Z. Vaišvilos spaudos konferencijas Seime, www.youtube.com/watch?v=c_vseRvxr4g , www.youtube.com/watch?v=Ze0apeot0ME ). ****************************** 2022 m. pavasarį istorikas Algimantas Kasparavičius pristatė savo knygą „Griūvanti taika“. Apie Antrojo pasaulinio karo išvakares ir Lietuvos elgesį tuo metu. Autorius šios knygos „Replikoje dėl Lietuvos geopolitinės istorijos“ pateikė išvadą dėl Lietuvos egzistencijos pagrindų dar kartą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1988-1991 metais: „XX a. dar kartą sukūrė geopolitinį stebuklą – galimybę čia gyvenančioms tautoms vėl atgauti nepriklausomybę. Tokia ilgaamžė Lietuvos geopolitinė patirtis liudija, kad Lietuvos nacionalinio valstybingumo sėkmė ir jos geopolitinio stabilumo kodas glūdi ne konfrontacinėje, bet pacifistinėje filosofijoje ir politikoje“. Apie tai – straipsnio tęsinyje. O kur Lietuvos šiandieninė diplomatinė veikla? Atgimimo metais mes nebijojome būti savimi.