Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Latvijai – 100.

Written by Redakcija · 1 min read

 Šiandien su šia švente pasveikinau seną pažįstamą – Ziedonį Čevers. Kruvinąjį 1991 m. sausį Ziedonis vadovavo Latvijos vidaus reikalų ministerijai, kurią šturmavo perversmininkai. Latvijos Vyriausybei tuo metu vadovavo Ivars Guodmanis, fizikas, Latvijos Tautos Fronto atstovas.

2002 m. Ziedonis Čevers pabandė grįžti į politiką, drauge su bendraminčiais įsteigęs Latvijos Laisvės partiją. Latvijos Saeimos rinkimuose VRK neregistravo šios partijos sąrašo.  Dėl šios partijos rinkiminiuose TV videoklipuose korektiškai, bet nuotaikingai pavaizduotos būsimos Latvijos narystės Europos Sąjungoje vaizdelių buvo iškelta baudžiamoji byla. Šią baudžiamąją po jos nutraukimo net septynis kartus atnaujindavo! Paskutinįjį kartą atnaujinus, Ziedoniui reikalus žinantis asmuo paaiškino, kad Latvija šiuo atveju niekuo dėta. Vėjas pučia iš kitur – iš Briuselio. 

Latvijoje taip pat susidorojama su kitaminčiais. Visapusiškai. 

1992 m. pavasaryje Rusija nutraukė naftos tiekimą į Mažeikių Naftą, nors tarpvalstybinė naftos tiekimo sutartis su Lietuva tebegaliojo. Padedant Ziedoniui ir dalykiškai dirbant tuometiniam Mažeikių naftos vadovui a.a. G. Kiesui, Lietuvos Vyriausybėje kaip Ministro Pirmininko pavaduotojas būdamas atsakingu ir už energetiką, su tuometine Latvijos Vyriausybe žaibiškai sudėliojome ir per mėnesį paruošėme alternatyvą – naftos tiekimą į Mažeikius iš Ventspilio uosto per Biržus. Mažeikių naftai tai tekainavo 1 mln. USD. 

Ir to pakako, kad Rusija, pamačiusi tikro Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo rezultatus, atnaujintų naftos tiekimą į Lietuvą. 

Vėliau mačiau daugybę Lietuvos valdžių deklaracijų apie gražų bendradarbiavimą su Latvija, tačiau tikrų darbų nemačiau. Medžioklių, kuriose buvo sprendžiami, matyt, kai kam labai svarbūs klausimai, nevadinsime didžiais tarpvalstybiniais laimėjimais.

Net narystei Europos Sąjungoje privaloma Lietuvos ir Latvijos sienų sutartis neratifikuota (dėl jūrinės sienos nesutarimų). 

Matėme ir Lietuvos šunybes, iškrėstas Latvijai. Snoro banko dukterinis bankas Latvijoje AS Krajbanka taip pat pateko į bankrotą, nes Lietuvos valdžia, pradėjusi Snoro banko aferą, neteikė Latvijai paaiškinimų ir informacijos, kas vyksta su Snoro banku.

O pagal Latvijos įstatymus už Latvijoje registruoto dukterinio banko įsipareigojimus bankroto atveju atsako motininio banko savininkai. Prieš pat nežinion patekusio AS Krajbanka bankroto iškėlimą šio banko motininio banko – Snoro banko – savininku tapo Lietuvos valstybė.

Tikėsimės, kad šventės proga Latvija to neprimins Rygoje viešinčiai Lietuvos Prezidentei. 

Stiprybės Latvijai ir jos Tautai!