Aktualijos

Zigmas Vaišvila. Pagrindinė Lietuvos problema – TEISINGUMO NEBUVIMAS

Written by Redakcija · 1 min read

2016-05- 31 d. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuvos bylininkų, inteligentijos, teisės profesionalų bendradarbiavimo su pasaulio teisine aplinka galimybės, prikeliant Lietuvos teisėsaugą tarnauti ne sau, o žmonėms“. Dalyvavo Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Černeckytė (Helstein), Lietuvos piliečių iniciatyvos teisinės sistemos kontrolei dalyviai.2015 m. spalio mėnesį susibūrusios Lietuvos piliečių iniciatyvos teisinės sistemos kontrolei dalyviai išsirinko konkrečių bylų teismuose darbo grupes ir jų koordinatorius (ES lėšų skirstymo, Nuosavybės atkūrimo, Baudžiamųjų bylų, Antstolių ir bankų, Nuosavybės atkūrimo, Nekilnojamojo turto ir registrų, Bankroto, Pensijų sugrąžinimo, Vartotojų teisių gynimo, Vaikų ir šeimos teisių gynimo darbo grupės).

Darbo grupės rinks informaciją apie konkrečias bylas, apibendrins ją ir siūlys konkrečias priemones. Šios priemonės bus skirtos ir konkrečioms byloms, ir apibendrintos informacijos pagrindu bus ruošiami pasiūlymai dėl bylų ar apibendrintų bylų teikimo Tarptautiniam Prigimtinės Teisės Tribunolui, Jungtinių Tautų komitetams, Europos Žmogaus Teisių Teismui. Apibendrintos informacijos pagrindu bus ruošiami pasiūlymai sutelktai Lietuvos piliečių veiklai, Seimui, teismams ir teisėsaugai.

Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Černeckytė (Helstein) pristatė šio tarptautinio visuomenės instituto suderintas su Lietuvos realijomis ir įstatymais veiklos gaires, aptartas po šio tribunolo vadovybės lankymosi Lietuvoje.

Lietuvos piliečiai, dalyvavę šiame renginyje, vieningai sutarė, kad pagrindinė Lietuvos problema TEISINGUMO NEBUVIMAS. Lietuvos valdžia tarptautinei opinijai Lietuvą pristato kaip demokratinę šalį. Tačiau renginio dalyviai savo skaudžia patirtimi liudija priešing dalyką – teisngumo nebuvimas yra esminė Lietuvos piliečių nusivylimo priežastis ir mūsų valstybės problema. Tik susitelkusi visuomenė, o ne parodomieji valdžios pristatomi ir apmokami projektai gali efektyviai kontroliuoti Lietuvos teisėsaugą ir paskleisti žinią tarptautinei visuomenei, bendram labui koordinuoti su ja bendras pastangas ir veiklą.