Aktualijos

Zigmo Vaišvilos PRAŠYMAS dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo

Written by Redakcija · 12 min read

zigmas-vaisvila-  Generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą Zigmui Vaišvilai. Zigmas Vaišvila kreipiasi į Generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl FNTT vadovų piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis. 

Generaliniam prokurorui E. Pašiliui

Zigmo Vaišvilos  PRAŠYMAS dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo1. Prokuroro M. Greičiaus 2019-01-25 sutikimu (priedas 1) susipažinęs su ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiaga, nustačiau, kad nurodytos baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovai (FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas ir šios valdybos NVTS viršininkas Edgaras Leškevičius neteisėtai kišasi į ikiteisminio tyrimo eigą – vykdant aukštesnio prokuroro J. Kančauskienės pavedimą (2018-02-09 Generalinės prokuratūros nutarimas ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12) buvo suplanuota kreiptis į Lietuvos banką, kad nustatyti, kas Vokietijoje Frankfurte prie Maino nurodytame banke išgrynino UAB „Skomėntis ujaova“ iššvaistytas lėšas pagal konkretų banko čekį (1788961,03 HKD).

 1. Ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12 vadovaujantis prokuroras M. Greičius 2018-12-19 Vilniaus apygardos prokuratūros raštu Nr.S-644223 (priedas 2) FNTT prie LR VRM VAV NVTS viršininkui E. Leškevičiui nurodė, kad būtina tyrimą atlikti intensyviau, tačiau tai ignoruojama.
 1. Vykdant šį prokurorų J. Kančauskienės ir tyrimui vadovaujančio M. Greičiaus nurodymus, vyr. tyrėja R. Bernatonytė paruošė 2019-02-06 FNTT prie LR VRM VAV NVTS raštą (priedas 3), tačiau tuomet D. Baršauskas ir E. Leškevičius uždraudė kreiptis į Lietuvos banką ir nurodė konsultuotis su FNTT specialistais. Tai patvirtina 2019-02-07 R. Bernatonytės tarnybinis pranešimas (priedas 4). E. Leškevičius 2019-02-07 jo rezoliucija susipažino, o D. Baršauskas 2019-02-07 jo rezoliucija (priedai 5) sutiko. Tačiau nežiūrint į šiuos sutikimus, R. Bernatonytė šių jos vadovų buvo priversta paruošti, o E. Leškevičius pasirašė 2019-02-06 FNTT prie LR VRM VAV NVTS raštus Nr.1/10-1-7-371 ir Nr.1/10-1-7-372 (priedai 6) FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybai ir FNTT prie LR VRM VAV Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriui. 2019-02-15 raštu FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdyba (priedas 7) atsakė, kad negali pateikti jokios dominančios informacijos. Tai suprantama, nes pinigus UAB „Skomė“ jau išplovė, ir reikia ne teorinių konsultacijų, bet konkrečių duomenų iš eurozonos bankų sistemos, kas išgrynino šias lėšas konkrečiame banke. Manau, kad ir pati FNTT tai gali sužinoti, bet ne vidinėmis konsultacijomis, o iš bankų.

Susidariusioje situacijoje R. Bernatonytė 2019-02-13 tarnybiniu pranešimu (priedas 8) kreipėsi į FNTT prie LR VRM direktorių Antoni Mikulskį ir nurodė, kad D. Baršauskas ir E. Leškevičius jai neleidžia vykdyti ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 net trijų prokurorų nurodymų, o verčia vykdyti D. Baršausko nurodymą, kad tyrimui vadovaujantis prokuroras (M. Greičius), avęs informaciją dėl suplanuoto veiksmo pakeitimo, pareikalavo vykdyti ne jos vadovų, bet prokurorų nurodymą. R. Bernatonytė atkreipė A. Mikulskio dėmesį į tai, kad tokios situacijos (kai jos viršininkai nurodo nevykdyti prokuroroų nurodymų, pateikia priešingus nurodymus nei prokurorai) šioje tarnyboje yra dažnos, kaip pavyzdį nurodė ir ikiteisminį tyrimą Nr.02-6-00035-18, taip pat paaiškino, kad nevykdant D. Baršausko nurodymų, o vykdant prokurorų nurodymus, buvo pradėti jos tarnybiniai patikrinimaim po kurių ji baudžiama. Tačiau A. Mikulskis jo 2019-02-14 rezoliucija R. Bernatonytei nurodė vykdyti ne prokurorų, bet jos viršininkų nurodymus (priedas 9).

 1. R. Bernatonytė 2019-03-07 tarnybiniu pranešimu (priedas 10), su kuriuo 2019-03-08 rezoliucijomis D. Baršauskas ir E. Leškevičius susipažino (priedai 11), pranešė apie 2019-02-15 FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdyba raštą (priedas 7), kad ši valdyba negali skirti asmens, kuris galėtų padėti atsakyti į 2019-02-06 FNTT prie LR VRM VAV NVTS raštu Nr.1/10-1-7-371 (priedai 6) pateiktus klausimus, ir kad banko dokumentų apžiūroje dalyvauti paskirtas FNTT VAV Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyr. specialistas J. Vitkauskas nuo 2019-02-18 iki 2019-03-15 atostogauja. Manau, kad atostogaujantis specialistas buvo paskirtas sąmoningai, kad vilkinti akivaizdų tyrimo veiksmą – kreipimąsi į bankų sistemą.
 1. 2019-03-08 FNTT prie LR VRM VAV NVTS apžiūros protokolu (priedas 12), dalyvaujant R. Bernatonytei, FNTT VAV Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyr. specialistas A. Nedzinskas, apžiūrėjęs jam pateiktus banko dokumentus, į visus klausimus atsakė, kad jis nėra kompetetingas vertinti jam pateiktus dokumentus ir su jais susijusias banko operacijas.
 2. Bernatonytė 2019-03-13 tarnybiniu pranešimu (priedai 13) D. Baršauskui pranešė, kad įvykdė jo nurodymą konsultuotis su FNTT specialistais, kurie negalėjo pateikti atsakymų į tyrimui aktualius klausimus, ir paprašė leisti vykdyti prokuroro nurodymą kreiptis į Lietuvos banką. 2019-03-13 rezoliucija (priedai 13) D. Baršauskas sutiko su šiuo R. Bernatonytės pranešimu.
 1. Matydamas, pagrįstai manau, neteisėtą FNTT vadovų kišimąsi į ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 eigą ir siekdamas išsiaiškinti FNTT prie LR VRM VAV NVTS viršininko E. Leškevičiaus veiklą šioje ikiteisminio tyrimo byloje bei jo akivaizdžiai neteisėtą rašytinį nurodymą jo pavadinei K. Stašaitytei-Tamošauskei atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tyrimo medžiagoje Nr.M6-02-0008-18 (priedas 14 – 2018-01-11 Vilniaus apygardos prokuratūros raštas Nr.2.S-481 su E. Leškevičiaus 2018-01-19 rezoliucija K. Stašaitytei-Tamošauskei „patikslinti ir spręsti klausimą dėl atsisakymo pradėti“), 2019-03-05 Z. Vaišvilos raštu (priedas 15) kreipiausi į FNTT prie LR VRM VAV viršininką D. Baršauską, pasiprašiau būti priimtas.

2019-03-06 d. 15 val. D. Baršauskas priėmė mane, tačiau ne savo kabinete, bet nusivedė mane į rūsyje esantį kambarį, kuris panašu, kad yra apklausų kambarys (dvi mūrinės ir dvi stiklinės sienos, rašomasis stalas su kompiuteriu ir trys kėdės), ir bandė mane tardyti. Teko paaiškinti, kad aš atėjau ne į apklausą, bet kaip interesantas, kad D. Baršauskas man paaiškintų, kas vyksta jo vadovaujamoje FNTT valdyboje su ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 eiga, E. Leškevičiaus rezoliucija tyrimo medžiagoje Nr.M6-02-0008-18 (priedas 14). Pokalbio metu D. Baršauskas man patvirtino, kad prokuroro M. Greičiaus 2019-01-25 sutikimas (priedas 1) man leido susipažinti ir su vėlesnės datos ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiaga, išskyrus asmenų duomenis, žvalgybos medžiagą ir kitus BPK nustatytus ribojimus. D. Baršauskas man patvirtino, kad nėra gerai, kad šiame tyrime iki šiol, t.y. šešerius metus, neįvykdyta 2013-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis dėl originalių dokumentų, kurių suklastojimas tiriamas nurodytame ikiteisminiame tyrime, poėmio, negerai, kad FNTT vyr. tyrėjas S. Varivoda 2013-12-17 poėmio protokolu paėmė ne suklastotų UAB „Skomė“ dokumentų originalus, o tik jų kopijas, sutikdamas su tokiu UAB „Skomė“ direktoriaus Juozo Matonio pasiūlymu.

Šiame kontekste D. Baršauskas pokalbio su manimi metu pamelavo, kad jis FNTT VAV viršininko pareigose dirba tik trejus metus, savo 2013-05-09 rašytine rezoliucija 2013-05-07 Vilniaus apygardos prokuratūros rašte Nr.1.10-(205)-28191 (priedas 16), t.y. prieš šešerius metus, ikiteisminio tyrimo bylą Nr.10-9-00139-12 tirti pavedė S. Varivodai.

Šio pokalbio metu D. Baršauskas man pamelavo, kad yra Generalinio prokuroro įsakymas, kuriuo numatyta, kad galima E. Leškevičiaus 2018-01-19 rezoliucija, kuria jo pavaldinei K. Stašaitytei-Tamošauskei nurodė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl kitų Juozo Matonio veikų,

2019-03-07 Z. Vaišvilos raštu (priedas 17) paprašiau paaiškinti, kodėl iki šiol neįvykdyta 2013-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis dėl originalių dokumentų poėmio.

 1. Supratau, kad 2019-03-06 d. 15 val. D. Baršausko pokalbis be mano žinios ir sutikimo galėjo būti įrašytas. Todėl 2019-03-12 Z. Vaišvilos raštu (priedas 18) paprašiau, kad FNTT prie LR VRM direktorius Antoni Mikulskis nurodytų, kodėl ir kokio teisės akto pagrindu D. Baršauskas įrašė šį pokalbį su manimi, pateikti man šio pokalbio video/audio įrašą ir dėl nurodytų aplinkybių atlikti tarnybinį patikrinimą, pateikti informaciją dėl neteisėto jo pavaldinių veikimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr.10-9-00139-12 ir tyrimo medžiagoje Nr.M6-02-0008-18.

2019-03-25 Z. Vaišvilos raštu (priedas 19) paprašiau, kad D. Baršauskas nurodytų, kodėl ir kokio teisės akto pagrindu D. Baršauskas įrašė šį pokalbį su manimi, pateikti man šio pokalbio video/audio įrašą. 2019-03-28 Z. Vaišvilos raštais (priedai 20) paprašiau, kad D. Baršauskas ir A. Mikulskis ištirtų neteisėtą pavaldinių veiklą. 2019-04-01 Z. Vaišvilos raštu (priedas 21) A. Mikulskiui pateikiau įrodymus apie jo pavaldinių neteisėtą veiklą.

 1. 2019-03-27 raštu Nr.25/8-5-5696 FNTT prie LR VRM direktorius A. Mikulskis (priedas 22) patvirtino, kad yra padarytas 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašas, paaiškino, kad tylėjimo būdu aš tariamai sutikau, kad šis pokalbis būtų įrašomas, atsisakė tirti pavaldinių neteisėtas veikas ir pateikti man šį video/audio įrašą, motyvuodamas tuo, kad tai padaryta su manimi, kaip ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ir tyrimo medžiagos Nr.M6-02-0008-18 proceso dalyviu, ir BPK 177 str. nustatytu ikiteisminio tyrimo duomenų neleistinumu, atsisakė priimti mane.

2019-04-02 Z. Vaišvilos raštu (priedas 23) A. Mikulskio paprašiau pateikti 2019-03-27 rašte (priedas 22) pateiktus paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus. 2019-04-10 Z. Vaišvilos raštu (priedas 24) A. Mikulskio paprašiau atlikti R. Bernatonytės veiklos patikrinimą, prijungus 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašą, sustabdyti jos nušalinimą nuo ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 ir nušalinti nuo šio tyrimo D. Baršauską ir E. Leškevičių.

2019-04-17 Z. Vaišvilos raštu (priedas 25) patvirtinau, kad sutikimo dėl 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašo D. Baršauskas manęs neklausė ir aš jokio sutikimo tam nedaviaus, pareikalavau, kad šį įrašą A. Mikulskis nedelsiant pateiktų man.

 1. 2019-04-10 FNTT prie LR VRM VAV raštu Nr.25/10-1-1-6781 (priedas 26) naujas viršininkas E. Leškevičius, paskirtas vietoje D. Baršausko, taip pat atsisakė pateikti man 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašą, motyvuodamas 2019-03-27 FNTT prie LR VRM direktoriaus A. Mikulskio raštu Nr.25/8-5-5696 (priedas 22) ir tuo, kad šis įrašas tariamai yra tyrimo medžiagos Nr.M6-02-0008-18 sudėtinė dalis.
 1. Susipažinęs su ikiteisminio tyrimo byla Nr.10-9-00139-12 ir tyrimo medžiaga Nr.M6-02-0008-18, nustačiau, kad 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašo šiose bylose (medžiagose) nėra (priedai 27 – 2019-04-30 ir 2019-05-10 supažindinimo su ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiaga protokolai, 2019-04-30 supažindinimo su atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga Nr.M6-02-00008-18 protokolas).

Šį video/audio įrašą man pateikti atsisakė ir prokurorai, paaiškinę, kad šis įrašas nėra nurodytų tyrimo medžiagų sudėtinė dalis ir kad prokurorai nesakcionavo šio įrašo darymo. Tai patvirtinta 2019-04-19 prokuroro M. Greičius  nutarimu ir 2019-05-06 Vilniaus apygardos prokuratūros raštu (priedas 28).

Tokiu būdu paaiškėjo, kad FNTT vadovai, siekdami išvengti atsakomybės dėl jų neteisėtos veiklos ir bendrininkaudami, vienas kitą dengdami, savo raštais man pateikė žinomai melagingus paaiškinimus dėl neteisėtai padaryto 2019-03-06 d. D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašo, taip pat susidorojo su šią neteisėtą jų veiklą atskleidusia jų pavaldine R. Bernatonyte, siekia susidoroti ir su tai pagarsinusiu Z. Vaišvila.

 1. 2019-04-21 „Lietuvos ryto“ TV laidoje 24/7, 2019-04-23 „Lietuvos ryto“ dienraštyje (priedas 29) ir www.lrytas.lt straipsniuose ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 FNTT vyr. tyrėja Rasa Bernatonytė viešai paaiškino apie korumpuotą FNTT prie LR VRM vadovų veiklą, neteisėtus jų nurodymus pavaldiniams, visų pirma, jai, jos kreipimąsi dėl šios situacijos į Generalinę prokuratūrą, pareiškėjos statuso jai nesuteikimą. Šiose publikacijose patvirtinta, kad šį klausimą ruošiasi svarstyti Seimo Antikorupcijos komisija.
 2. Bernatonytė nurodytoje TV laidoje paaiškino, kad FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdyboje pareigūnai tarpusavio bendravime situaciją dėl neteisėto jų viršininkų kišimosi į ikiteisminio tyrimo eigas vadina vadovavimusi ne BPK, bet vadinamuoju „Baršausko kodeksu“.
 1. 12. FNTT direktorius A. Mikulskis, D. Baršauskas ir E.Leškevičius vietoje to, kad principingai ir vadovaudamiesi BPK bei kitų teisės aktų reikalavimais, ištirtų pavaldinių veiklą, inicijavo R. Bernatonytės veiklos ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00139-12 patikrinimą, nubaudė ją, pažemino pareigose ir siunčia dirbti iš Vilniaus į Kauną, tuo pažeisdami ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12 vadovaujančio prokuroro M. Greičiaus 2018-12-19 Vilniaus apygardos prokuratūros raštu Nr.S-644223 (priedas 2) nurodymą tyrimą vykdyti intensyviau. FNTT prie LR VRM Imuniteto ir kontrolės skyriaus raštai 2019-03-04 Nr.1/8-5-713 ir 2019-03-22 Nr.1/8-9-951 (priedai 30) patvirtina, kad 2019-03-01 FNTT direktoriaus nurodymu Nr.04/8-5-2486 buvo pradėtas šis R. Bernatonytės patikrinimas. Neturint bylos R. Bernatonytė negalėjo vykdyti tyrimo ir prokuroro pavedimų (priedai 31 – R. Bernatonytės 2019-03-20, 2019-03-25 tarnybiniai pranešimai su jos vadovų rezoliucijomis).
 1. Iš 2019-04-05 vyriausiojo prokuroro A. Stankevičiaus nutarimo (priedas 32) leisti ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiagą panaudoti ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00007-19 byloje sužinojau, kad pagal 2019-03-05 FNTT prie LR VRM direktoriaus Antoni Mikulskio prašymą pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Zigmo Vaišvilos ir Rasos Bernatonytės pagal BK 154 str. (šmeižtas) ir 247 str. (ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas) požymius.

Šiuo mano prašymu pateikta medžiaga patvirtina, kad A. Mikuslkis įvykdė nusikaltimą – Generaliniam prokurorui pranešė apei nepadarytą nusikaltimą, pateikdamas žinomai melagingus paaiškinimus, kad aš paviešinau ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiagą tariamai neturėdamas prokuroro sutikimo susipažinti su ja ir kopijuoti ją.

Šiuo veiksmu, taip pat kitais veiksmais A. Mikulskis, D. Baršauskas ir E. Leškevičius piktnaudžiauja tarnybinėmis pareigomis, neteisėtai įrašė ir man neteikia 2019-03-06 D. Baršausko ir mano pokalbį ir neteikia man jo video/audio įrašo, neveikia, kišasi į nurodytų ikiteisminių tyrimų ir tyrimo medžiagų tyrimą, siekdami, kad jų pavaldiniai (konkrečiai – Rasa Bernatonytė) vykdytų ne prokurorų pavedimus, bet neteisėtus jų pavedimus, o su jų pavaldiniais, nevykdančiais jų pavedimų, susidoroja.

2019-03-06 D. Baršausko ir mano pokalbio video/audio įrašas patvirtina, kad D. Baršauskas pats pripažino, kad aš turėjau prokuroro sutikimą susipažinti su ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiaga, daryti jos kopijas, niekaip neapsiribojant laike. Manau, kad tik dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad D. Baršauskas šio pokalbio su manimi metu patvirtino, kad netinkamai ir laiku nevykdomi prokurorų ir teismo pavedimai jo vadovaujamoje FNTT Vilniaus apygardos valdyboje ir kitų šiai ikiteismino tyrimo įstaigai nemalonių prisipažinimų dėl jų vadovų neteisėtų veiklų, šis neteisėtai padarytas įrašas man neteikiamas. Pagrįstai manau, kad šiuo video/audio įrašu ir A. Mikulskio kreipimusi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo man darytas neteisėtas poveikis man, kaip ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 nukentėjusiajam ir tyrimo medžiagos Nr.M6-02-00008-18 pareiškėjui, siekiant išgąsdinti ir nebeginti savo ir kitų nukentėjusiųjų interesų šiuose tyrimuose, tuo pačiu siekiant neteisėtomis priemonėmis apsaugoti Juozą Matonį nuo baudžiamosios atsakomybės dėl jo tiriamų galimai nusikalstamų veikų, taip pat nusikaltimus padariusių asmenų slėpimo ir nepranešimo apie padarytus nusikaltimus.

Šios veikos, kuriomis savavaldžiaujant daroma didelė žala ikitesiminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams Z. Vaišvilai. R. Vaišvilienei, įmonėms Ellora 4522899 Ltd ir UAB “Inforverslas“, akivaizdžiai atitinka ir savavaldžiavimo požymius. Neteisėtas D. Baršausko pokalbio su manimi įrašo padarymas turi ir BK 295 str. nustatyt7 nusikalstamų veikų požymius.

 1. Bendra A. Mikulskio, D. Baršausko ir E. Leškevičiaus galimai nusikalstama veika kvalifikuotina ir kaip galimai nusikalstamo susivienijimo veikla. Prokurorai principingai yra įvertino Šiaulių policijos viso Organizuoto nusikalstamumo skyriaus galimai nusikalstamą veiklą, kurio buvę pareigūnai yra kaltinamieji teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje. Pagrįstai manau, kad laikas užkardinti ir FNTT prie LR VRM vadovų suorganizuotą galimai nusikalstamą susivienijimą, t.y. šios ikiteisminio tyrimo įstaigos Vilniaus apygardos valdybos veiklos vykdymą ne sutinkamai su BPK reikalavimais, bet piktnaudžiaujant tarnybinėmis pareigomis, neveikiant ir vykdant kitas galimai nusikalstamas veikas.
 1. Paaiškėjus, kad A. Mikulskis ir E.Leškevičius sąmoningai meluoja ne tik man, bet ir Generalinei prokuratūrai, siekdami nuslėpti savo galimai nusikalstamas veikas, prašau:

15.1 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Antoni Mikulskio, Dainiaus Baršausko ir Edgaro Leškevičiaus piktnaudžiavimo tarnyba ir neveikimo (pavaldinių veikų netyrimo), nepranešimo prokurorui apie jų pavaldinių padarytas galimai nusikalstamas veikas, trukdymo ikiteisminiam tyrimui Nr.10-9-00139-12, trukdymas prokuroro veiklai, poveikio nukentėjusiajam, savavaldžiavimo ir galimai nusikalstamo susivienijimo, kt. (BK 166, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 249, 294, 295 straipsnių požymiai).

15.2 Ištirti nurodytų pareigūnų galimai nusikalstamas veikas ir ikiteisminiuose tyrimuose Nr.10-9-00139-12 bei Nr.02-6-00035-18, tyrimo medžiagoje Nr.M6-02-00008-18.

15.3 Išreikalauti iš FNTT prie LR VRM 2019-03-06 Dainiaus Baršausko ir Zigmo Vaišvilos  pokalbio video/audio įrašą ir jo protokolą, prijungti juos prie šios medžiagos.

15.4 Išreikalauti iš FNTT prie LR VRM 2019-03-01 FNTT direktoriaus nurodymą Nr.04/8-5-2486 dėl Rasos Bernatonytės patikrinimo, tarnybinio patikrinimo medžiagą ir įsakymus dėl nuobaudų jai skyrimo (dėl ikiteisminių tyrimų Nr.10-9-00139-12 ir Nr.02-6-00035-18), įsakymus dėl jos pareigų pažeminimo ir išsiuntimo dirbti į kitą miestą, prijungti juos prie šios medžiagos.

15.5 Suteikti FNTT tyr4jai Rasai Bernatonytei pranešėjos statusą.

Priedai:

 1. 2019-01-25 prokuroro M. Greičiaus sutikimas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 2. 2018-12-19 Vilniaus apygardos prokuratūros raštas Nr.S-644223, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 3. 2019-02-06 FNTT prie LR VRM VAV NVTS raštas
 4. 2019-02-07 R. Bernatonytės tarnybinis pranešimas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 5. 2019-02-07 E. Leškevičiaus ir D. Baršausko rezoliucijos, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 6. 2019-02-06 FNTT prie LR VRM VAV NVTS raštai Nr.1/10-1-7-371 ir Nr.1/10-1-7-372, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 7. 2019-02-15 FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybos raštas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 8. 2019-02-13 R. Bernatonytės tarnybinis pranešimas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 9. 2019-02-14 A. Mikulskio rezoliucija, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 10. 2019-03-07 R. Bernatonytės tarnybinis pranešimas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 11. 2019-03-08 D. Baršausko ir E. Leškevičiaus rezoliucijos, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 12. 2019-03-08 FNTT prie LR VRM VAV NVTS apžiūros protokolas, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 13. 2019-03-13 R. Bernatonytės tarnybinis pranešimas ir D. Baršausko rezoliucija, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 14. 2018-01-11 Vilniaus apygardos prokuratūros raštas Nr.2.S-481 su E. Leškevičiaus 2018-01-19 rezoliucija, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 15. 2019-03-05 Z. Vaišvilos raštas
 16. 2013-05-07 Vilniaus apygardos prokuratūros raštas Nr.1.10-(205)-28191 su 2013-05-09 D. Baršausko rašytine rezoliucija, ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00139-12
 17. 2019-03-07 Z. Vaišvilos raštas
 18. 2019-03-12 Z. Vaišvilos raštas
 19. 2019-03-25 Z. Vaišvilos raštas
 20. 2019-03-28 Z. Vaišvilos raštai, du
 21. 2019-04-01 Z. Vaišvilos raštas
 22. 2019-03-27 FNTT prie LR VRM direktoriaus A. Mikulskio raštas Nr.25/8-5-5696
 23. 2019-04-02 Z. Vaišvilos raštas
 24. 2019-04-10 Z. Vaišvilos raštas
 25. 2019-04-17 Z. Vaišvilos raštas
 26. 2019-04-10 FNTT prie LR VRM VAV raštas Nr.25/10-1-1-6781
 27. 2019-04-30 ir 2019-05-10 supažindinimo su ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiaga protokolai, 2019-04-30 supažindinimo su atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga Nr.M6-02-00008-18 protokolas
 28. 2019-05-06 Vilniaus apygardos prokuratūros raštas, tyrimo medžiaga Nr.M6-02-00008-18
 29. 2019-04-23 „Lietuvos ryto“ dienraščio 1 ir 2 lapai
 30. FNTT prie LR VRM Imuniteto ir kontrolės skyriaus raštai 2019-03-04 Nr.1/8-5-713 ir 2019-03-22 Nr.1/8-9-951
 31. R. Bernatonytės 2019-03-20, 2019-03-25 tarnybiniai pranešimai su jos vadovų rezoliucijomis
 32. 2019-04-05 vyriausiojo prokuroro A. Stankevičiaus nutarimas leisti ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 medžiagą panaudoti kitame ikiteisminiame tyrime

 

 Zigmas Vaišvila