Aktualijos

ŽMONIŲ SVEIKATAI – VALSTYBĖS DĖMESĮ

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 11 m.                              

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui  Skverneliui

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Vergai

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui MonkevičiuiLR Seimo Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitečio pirmininkui Algimantui Kirkučiui

LR Seimo  Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkui Dainiui Kepeniui

LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai

P A R E I Š K I M A S ŽMONIŲ SVEIKATAI – VALSTYBĖS DĖMESĮ

                                                Vilnius,  2019-04-17

               2019-04-09 d.  LR  Seimo spaudos konferencijų salėje vyko spaudos konferencija „Gyvensenos medicinos iššūkyje – sveikatos srityje sprendimus priimantys asmenys ir Seimo nariai”, kurios metu Seimo Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitečio pirmininkas prof. Algimantas Kirkutis,  knygų apie gyvensenos mediciną autorius Hans Diehl (JAV), Liana Krause (lietuvė) maitinimosi konsultantė ir terapeutė (Voketija) bei gyvensenos medicinos specialistai Taneli Pirskanen (Suomija) ir Shabana Parvez (Ispanija) – kalbėjo, kad siekiant kuo ilgiau išsaugoti žmones sveikus, bei taupyti ligų gydymui skirtas lėšas – KIEKVIENAS PRIVALO RŪPINTIS SAVO SVEIKATA, o valstybė privalo parengti priemones ir sudaryti sąlygas VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMUI.     
               PAŽYMIME, kad 2019 metų valstybės biudžete sveikatai skirta apie 2,5 milijardų eurų, iš kurių VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMUI tik apie 40 milijonų. eurų. Tai reiškia, kad visa medicina sukoncentruota tik gydymui, tačiau ligų prevencijai ir sveikam gyvenimo būdui organizuoti ir propaguoti  skiriamas labai mažas dėmesys  – TAI KATASTROFIŠKAI MAŽAI.

    ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad per kelerius pastaruosius metus parengta kelios dešimtys gyvensenos medicinos specialistų – tai valstybinio aplaidumo požymis.

               DŽIUGINA tai, kad žmonės savistoviai, dažniausiai apmokėdami konsultantams, treneriams, patalpų savininkams ir nuomodami įrankius dalyvauja įvairiose SVEIKOS GYVENSENOS PRIEMONĖSE. APGAILESTAUJAME, kad šiai veiklai Sveikatos apsaugos  bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neskiria tinkamo dėmesio,  nesidomi ir nežino nors apytikslaus sveikos gyvensenos aktyvistų skaičiaus –  viskas palikta žmonių iniciatyvoms,  kadangi MILŽINIŠKI PINIGAI skiriami gydymui – todėl MASIŠKAI VISUS GYDO ir labai  KVALIFIKUOTAI PANAUDUOJA  ES  INVESTICIJAS, dėl kurių skaidrumo Specialiųjų tyrimų tarnyba turi atskirą nuomonę.       

             SVEIKUOLIAI KALBA, kad iš  TRIJŲ sunaudotų tablečių arba  kitų vaistų dozių žmogui užtektų tik VIENOS, nes KITOS reikalingos farmacijos industrijos viršpelniams gauti. Apie 70 procentų  LIGONIŲ  YRA SAVO NETIKUSIO GYVENIMO BŪDO ORGANIZAVIMO AUKOMIS. Gurkšnis vandens iš krano arba šulinio yra ŽYMIAI SVEIKIAU, nei iš patentuoto butelio. Lietuviai apie 10 metų gyvena mažiau už daugelį europiečių. Didžiausiais mūsų sveikatos priešais  ESAME MES PATYS – tad paskelbkime KARĄ SAU, savo netinkamam elgesiui su savo kūnu, nes daugeliui žinoma, kad SVEIKAME KŪNE – SVEIKA DVASIA. Tėvai, mokytojai ir medikai privalo vaikuose ugdyti sveikos gyvensenos būdą – tam VALSTYBĖ privalo skirti ypatingą dėmesį ir lėšas.

PRIRAŠYTA TIEK ĮVAIRIAUSIŲ, dažnai besidubliuojančių, REKOMENDACIJŲ, prigaminta tiek vaistų ir visokiausių maisto papildų,  kad, galimai, net gydytojai ir mokslininkai nebesusigaudo ką, su kuo ir nuo ko gydyti – VISKAS TURĖTŲ BŪTI TAIP AIŠKU, KAIP 10 DIEVO ĮSAKYMŲ. 

 NEPAMIRŠKIME, kad Lietuva pagal alkoholio suvartojimą vienam žmogui tvirtai tebepirmauja pasaulyje. BLAIVINIMUI privalu skirti ypatingą dėmesį.

PRAŠOME JŪSŲ Lietuvos televizijos didžiojoje studijoje suorganizuoti nors 2 valandų trukmės konferenciją panašią kaip 2019-04-09 buvo suorganizuota spaudos konferencija Seime, kurioje pagrindiniais pranešėjais būtų aukščiau paminėtos spaudos konferencijos dalyviai, pakviečiant į televiziją LR Prezidentą, LR Seimo Pirmininką, LR Ministrą Pirmininką, parlamentarus, žymiausius medikus, netradicinės medicinos žinovus, visuomenininkus ir sveikuolius.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės  Sąjūdžio pirmininkas,  Vilniaus Sąjūdžio

tarybos pirmininko pavaduotojas   V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, V. Jakubonis tel. 8679 33348

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com