Aktualijos

Žudymas nėra politinė priemonė, nors konservatoriams atrodo kitaip

Written by admin · 1 min read

Lietuva labai aktyviai reaguoja į žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus pasaulyje, Europoje, o ypač dėl susiklosčiusios įtemptos padėties Ukrainoje.

Valstybės atstovai išreiškė aiškią poziciją dėl žurnalistų nužudymo Prancūzijoje ir solidarizavosi su prancūzų tauta, tačiau visiškai ramiai sutiko žinią apie žurnalistų ir politikų žūtį Ukrainoje.

Norėdamas atkreipti dėmesį, kad žudymas, o ypač dėl politinių motyvų, yra netoleruotinas, nesvarbu, kur vyktų ir dėl kokių pažiūrų, paviešinau šį pareiškimą Seime.

 Lietuvos Respublikos Seimo nario Audriaus Nako

P A R E I Š K I M A S
2015 m. balandžio 21 d.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir Ukrainos Aukščiausiajai Radai dėl Ukrainoje nužudytų žurnalistų Olgos Moroz, Sergejaus Suchoboko, Olesio Buzinos ir buvusio Aukščiausiosios Rados deputato Olego Kalašnikovo, kuris nusikaltimo išvakarėse viešai pareiškė apie jam išsakytus grasinimus. Smurtas prieš žurnalistus ir laisvą žodį, taip pat prieš buvusius parlamento narius, jų nužudymas negali būti niekuo pateisinami.

Solidarizuojuosi su Ukrainos Tauta, nužudytųjų artimaisiais, kolegomis ir draugais šią sunkią išbandymų valandą ir esu įsitikinęs, kad nusikaltimai bus skubiai ištirti, o žurnalistų ir buvusių parlamentarų persekiojimas bei smurtas prieš juos Ukrainos valdžios bus principingai įvertintas ir sustabdytas. Į šiuos įvykius sunkiame Ukrainos kovos kelyje į Europą ir demokratijos plėtrą būtina atkreipti ypatingą dėmesį.

Kviečiu Ukrainos Aukščiausiąją Radą sutelkti pastangas demokratijos vertybių stiprinimui, užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

Suprasdamas atsakomybę dėl bendrų Ukrainos ir Lietuvos siekių, gerbdamas 1993 m. spalio 12 d. Vilniuje nužudyto „Respublikos“ dienraščio žurnalisto Vito Lingio atminimą ir Lietuvos įsipareigojimą ištirti 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje Tarybų Sąjungos kariškių ir kolaborantų įvykdytus karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui, kreipiuosi į Ukrainos Aukščiausiąją Radą ir raginu paspartinti Sausio 13-osios baudžiamosios bylos įtariamųjų, besislapstančių nuo teisingumo įvykdymo Ukrainoje, išdavimą Lietuvos Respublikai.

***********

P. S. Prieš pradedant skaityti mano pareiškimą, jo net neišklausęs, konservatorius Andrius Kubilius Seimo salėje metė repliką, kad dėl šių įvykių  savo nuomonę jau pareiškė Viktoras Uspaskichas, t. y. leido suprasti, kad tos „nešvarios“ temos padorūs Seimo nariai net neturėtų liesti ar kelti kokių nors klausimų.

Įdomu, ką sakytų konservatorius, jei V. Uspaskichas pirmasis būtų pasisakęs ir dėl prancūzų žurnalistų nužudymo?

Keistas kažkoks konservatorius, iš šalies atrodo – padorus žmogus, o tokius sąmojus laido…

ekspertai.eu