Be kategorijos

2008 m. Peticija

Written by admin · 40 sec read

                                                         2008 m.

                                                    PETICIJA                                                                                                        

                                 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI                                                                            JAV lietuviai už Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą

Etninis lietuvis, gimęs Lietuvoje, turi prigimtinę pilietybės teisę (LR Konstitucija, 12 str.), teisę gyventi užsienyje (LR Konstitucija, 32 str.), teisę bet kada grįžti į Tėvynę. Esame tauta, sudaranti valstybės pagrindą. Dvigubos pilietybės suteikimas tik ES gyvenantiems lietuviams atmeta tautiečius, gyvenančius NATO šalyse (JAV, Kanadoje, Norvegijoje) ir Australijoje bei skaldo tautą. Dar daugiau – pilietybės atėmimas iš etninių lietuvių kelia grėsmę Lietuvos išlikimui kaip valstybei.
Prašome Lietuvos Respublikos Seimo išlaikyti lietuviams prigimtinę teisę į LR pilietybę (suteikus JAVpilietybę), o per ją padėti išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir pasaulyje.
JAV lietuvių Visuomeninis komitetas už Lietuvos pilietybę

Kiekvienas asmuo gali Peticiją pasirašyti tik vieną kartą. Pateikite tikslius savo duomenis. Nuo to priklausys, ar Jūsų balsas bus įskaitytas.

***

Galime tik didžiuotis, kad laikraščio internetu ,,Bičiulystė” iniciatyva sukurtas JAV lietuvių Visuomeninis komitetas nuo  š.m. balandžio 3 d. pradėjo rinkti parašus po (www.biciulyste.com ir popierinėse anketose) Peticija  LR SEIMUI – JAV lietuviai už Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą.