Be kategorijos

2020 m. RINKIMAI Į LR SEIMĄ. KANDIDATAI

Written by Redakcija · 3 min read

kerosierius 20190807_191803 (4)  Balsuokime už CENTRO PARTIJĄ – TAUTININKUS sąrašas Nr. 6 ir jos kandidatus įvairiose daugiamandatėse rinkimų apygardose.  Sąraše yra LEONAS KEROSIERIUS.PRISMINKIME, kad vienas iš iškiliausių Sąjūdžio lyderių, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras ROMUALDAS OZOLAS įkūrė
Centro sąjungą – dabar CENTRO PARTIJA. LIETUVOS PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS TAUTININKŲ vadovaujama Lietuva sukaupė beveik 10
tonų aukso atsargų ir patikėjo Europos valstybėms jas saugoti. (Dabar Lietuva
prisiskolino apie 20 milijardų eurų).
TĘSKIME ŠIŲ IŠKILIAUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ ŠLOVINGUS ŽYGIUS.

Kitų metų KOVO 11-osios pagerbimo tautinio jaunimo eitynėse, kaip ir
kasmet nuo Katedros iki Lukiškių aikštės, priminsime apie tautinės valstybės
prasmę, lietuviško raidyno esmę, KGB rūmų požemiuose sušaudytųjų ir
Laisvės kovose žuvusiųjų sudėtą auką ant Lietuvos Nepriklausomybės aukuro
ir siekius vardan tos Lietuvos.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 EDVARDAS SATKEVIČIUS

Konservatoriai (TS-LKD) socdemai ir liberalai vykdo neregėto masto lietuvių tautos naikinimą. Jų veiklos dėka iš Lietuvos jau išvaroma apie 90 procentų jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus. Taip sunaikinama 90 procentų tautos atsigaminimo galių.

Tik aš, Satkevičius Edvardas, jau nuo Perestrojkos laikų kovoju už mokymą geresnių sprendimų sugalvojimui, kaip tai padarė japonai po 1945 metų, po karo pralaimėjimo ir išliko. Tik aš nuo Perestrojkos laikų kovoju už kuo greitesnį propaninės, amoniakinės, freoninės žematemperatūrinės energetikos įdiegimą išnaudojant aplinkos temperatūrų skirtumus. Tai leistų daugumai gyventojų apsirūpinti labai pigia elektra ir šiluma be jokio kuro ar energijos pirkimo. Tik aš siekiu, kad vidurinių mokyklų paskutinėse klasėse būtų mokama, kaip savistoviai mokytis ir baigę vidurines, jau galėtų patys pasimokyti to, ko prireiks gyvenime. Plačiau apie tai pridedamame programų palyginime.

Satkevičius Edvardas, kandidatas į Seimą Kauno Centro-Žaliakalnio rinkimų apygardoje.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ROMAS KAULINIS 

žinutė ŽEMĖS REFERENDUMO savanoriams

Sveiki,   likę  savanorių kontaktai  😉  NEŽINAU  keik  šioj grupėj dar  gyvų   bet  siunčiu  žinutę .

,,Kai jau atrodė, jog šiuose rinkimuose nebus už ką balsuoti ,,… REFERENDUMININKAI jį tikrai pažįsta. 
Jis kandidatuoja Drąsos kelio sąraše 29 numeriu. – ROMAS KAULINIS
Visi kurie dalyvavo Žemės referendume puikiai žino kas yra

Romas Kaulinis

ir atskirų pristatymų nereikia.

Elona Švipienė,  Skaistgirių bendruomenės valdybos  narė
,,Norint sugriauti valstybę tereikia dviejų dalykų – bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų,, F. Engelsas
,,Piktadarių valdžia- tai bausmė už pilietinį p a s y v u m ą,, Platonas
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
VALENTINAS ŠAPALAS

 Lietuvos pilieti(-e),
  artėja Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Gal būt Tau, kaip ir daugeliui, kyla klausimas – ar eiti balsuoti, o jei taip, tai už ką balsuoti?
  Daugelis iš mūsų esame nusivylę Lietuvos valdžia, valstybės valdymu, kartais net pačia valstybe. Dažnai į rinkimus einame „nes reikia“, nors didelių simpatijų partijoms ar atskiriems politikams nejaučiame. Ne be priežasties. Daugelio politinio lauko žaidėjų rinkimų pažadai dažniausiai taip ir lieka neįgyvendinami. Žodžiai sakomi rinkimų metu labai skiriasi nuo atliekamų darbų. Taip yra todėl, kad sisteminėms partijoms rūpi tik savi, savo klano reikalai. Visuomenės, tautos, valstybės reikalai jiems yra devintoje lentynoje.
  Piliečiai mūsų šalies nomenklatūrai ir sisteminėms partijoms reikalingi tik kartą per ketverius metus – kad ateitume prie balsadėžių. Daugelis iš mūsų nesijaučiame savo šalies šeimininkais. Kol piliečiai neturi realios valdžios ir valstybės kontrolės, kol savivalda yra toli nuo žmogaus, mažai juo rūpinasi, visuomenės nuomonė ignoruojama, o politikai oligarchų ir žiniasklaidos bijo daug labiau nei rinkėjų, nėra jokių prielaidų tikėtis, kad bus priimami visuomenės daugumos interesus atitinkantys sprendimai.
  Svarbiausias politinis klausimas šiandienos Lietuvoje yra piliečių valdžios ir valdžios kontrolės atkūrimas. Tai atspindi ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, politikos filosofo, prof. Vytauto Radžvilo vadovaujamos politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ šūkis „Susigrąžinkime valstybę“.
  Siūlau susikaupti ir perskaityti politinės partijos “Nacionalinis susivienijimas” leidinį (pridedamas), kuriame išdėstoma, kaip tą piliečių valdžią atkurti. Pajauskite skirtumą tarp „Nacionalinio susivienijimo“ ir senų nomenklatūrinių, sisteminių partijų. Esu tikras, tikrai rasite tai, ko tikėtumėtės. Mes savo programoje keliame esminius klausimus, kurių nekelia sisteminės ir kitos partijos, ir kurių neišsprendus gyvenimas Lietuvoje į gerąją pusę nesikeis. Padėk mums juos spręsti visų bendram gėriui.
  Laikraščio (programos) nuoroda Nacionalinio susivienijimo tinklapyje:
https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-informacinis-leidinys/
  Ateikite į rinkimus ir atlikite savo pilietinę pareigą, turėdami sąmoningą ir pagrįstą sprendimą už ką atiduoti savo balsą, kuris turės reikšmės Lietuvos ir Jūsų ateičiai.
  Mes sakome – stipri, demokratiškais principais valdoma valstybė – laisvi ir turtingi jos piliečiai, o turtingi ir laisvi piliečiai – stipri valstybė. Stipri, nepriklausoma valstybė yra tautos ir kiekvieno jos nario laisvo vystymosi ir pasiturinčio gyvenimo garantas. Piliečiai per valstybės valdymą sprendžia savo gyvenimo klausimus. Taigi, dalyvauk Lietuvos valstybės valdyme.
  Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę! NS sąrašo Nr.7.

Bičiuli, jei balsuosi už sąrašą Nr.7, nepamiršk reitinguoti ir 34 numerį kilstelk aukščiau.

Priedas. NS laikraštis PDF formate.

Pagarbiai-

Valentinas Šapalas

P. s.  1. Lietuviu mes vadiname kiekvieną Lietuvos pilietį.
        2. Vadovaukimės Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platintojų patirtimi – perskaitęs     perduok arba persiųsk kitiems.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqdfPqFpWHKldJxRcBPJKbjt?projector=1&messagePartId=0.1
file:///C:/Users/BICIUL~1/AppData/Local/Temp/NS%20laikra%C5%A1tis%20Nr.2.pdf

REDAKCIJOS PASTABA: DRĮSTAME SUABEJOTI TEIGINIO TEISINGUMU:

,,Lietuviu mes vadiname kiekvieną Lietuvos pilietį”?!

LIETUVIŲ TAUTA – LIETUVIS. 

YRA LIETUVOS PILIEČIAI, KURIŲ TARPE – RUSAI, LENKAI, KARAIMAI, ŽYDAI, etc. 

Ką jūs dabar makliavojate, suniveliuodami TAUTĄ ir PILIETĮ?