Be kategorijos

Algimantas Rusteika. Taigi, ką Seimas nutarė antradienį, už langų griaudint protestui?

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Algimantas Rusteika. Taigi, ką Seimas nutarė antradienį, už langų griaudint protestui?

Taigi, ką Seimas nutarė antradienį, už langų griaudint protestui? Sakot, suteikė kariuomenei teisių kovoti su nelegalia migracija? Pažiūrėkim.

Priimtas Karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio pakeitimas.  Iki šiol kariuomenė ne prieš išorinį priešą, o šalies viduje galėjo būti naudojama tik nepaprastosios padėties atveju ar vykdant teroristinio išpuolio likvidavimo operaciją.

Terorizmas – aišku savaime, o nepaprastoji padėtis pagal įstatymą yra tada, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos KYLA GRĖSMĖ Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus nepaprastųjų priemonių.

Pakeista taip, kad kariuomenė galės būti panaudojama ne kada KYLA GRĖSMĖ visuomenės rimčiai, t.y. kada ji realiai yra. Pakeitime sakoma, kad karinė jėga gali būti naudojama SIEKIANT IŠVENGTI GRĖSMĖS visuomenės rimčiai – toks štai mažas žodinis pakeitimas.

Išvertus iš teisinės kalbos tai reiškia, kad kariuomenę bus galima panaudoti, kol grėsmės dar nėra, bet siekiant „jos išvengti“, t.y. mesti kariuomenę prieš žmones, kada kyla grėsmė ne valstybės santvarkai, o laikinai Lietuvos teritoriją administruojantiems asmenims.

Kariuomenė turės teisę:

„1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

7) panaudoti specialiąsias priemones.“

Vadinasi, kariuomenė galės viską, ką naudoja per nepaprastąją padėtį, tik paskutinis punktas, kuriame nepaprastosios padėties atveju leidžiama naudoti ginklą, t.y. tiesiog nušauti, pakeistas „specialiosiomis priemonėmis“.

Sakot, šių priemonių, taikomų ir esant karo padėčiai, reikia barbarų antplūdžiui sustabdyti? Tai pasakykit, kuo su migrantais susiję 1, 3, 5 punktai? Gaudant nelegalus reikės tikrinti transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus?

Ir kodėl kategoriškai atmesta pataisa, kad jos būtų naudojamos tik pasienio teritorijoje ir tuo pačiu nustatyta, kad tai gali būti naudojama visoje šalyje? Taip legitimuojamas faktinis karo stovio įvedimas taikos metu kur nori ir kada nori.

Nebūkim naivūs. Jie rengiasi visuotinio, masinio piliečių nepaklusnumo akcijoms. Rengiasi diktatūrai, kurią įveda karinės chuntos, tik skirtumas tas, kad ne kariškiai paims valdžią, o valdžia panaudos kariuomenę savo „rimčiai“ išsaugoti. Jie rengiasi patys, nubalsavę, tapti chunta. Įdomu tik, kurį stadioną aptvers concertina vielomis ir įrengs sulaikymo ir filtracijos stovyklas?

Neduok Dieve, Lietuvai, situacijos, kada kariuomenė bus imta naudoti prieš šalies žmones.