Be kategorijos

Apgintas Jonas Noreika – Generolas Vėtra nuo niekinimo

Written by admin · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų                            

Lietuvos generalinei prokuratūrai
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui
Lietuvos Mokslų Akademijai
Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekai
Lietuvos krašto apsaugos ministerijai
Lietuvos literatūros ir tautosakos institutui
Kultūros departamentui prie Kultūros ministerijos
Vilniaus miesto savivaldybei
Žiniasklaidai                             

                  Apgintas  Jonas Noreika – Generolas Vėtra nuo niekinimo 

 

 

    2015-08-05 rašėme Jums laišką  „Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo“.
    2015-11-09 gavome iš Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių  bibliotekos (LMAVB) direktoriaus dr. Sigito Narbuto raštą „Dėl atminimo lentos Jonui Noreikai (Generolui Vėtrai) Nr. SR-217. Raštas taip pat adresuotas LR Vyriausybės kancleriui p. Alminui Mačiuliui bei kopijos Vilniaus miesto savivaldybės merui Remigijui Šimašiui, Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentui prof. Valdemarui Razumui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkui Alfonsui Auguliui ir p. Sergejui Kanovičiui. Rašte rašoma: „Atsiliepdama į Jūsų 2015-08-13 raštą Nr. 23-2840 (dokumento registracijos Nr. 9784), LMA Vrublevskių biblioteka siunčia  išrašą iš savo Mokslų tarybos 2015-09-22 posėdžio protokolą Nr. 4. Posėdyje buvo apsvarstyta ir suformuota LMA Vrublevskių bibliotekos pozicija dėl atminimo lentos Jonui Noreikai (Generolui Vėtrai). Ją sustiprino Lietuvos aukščiausiojo teismo 2015-11-04 raštas Nr. SP-65 „Dėl Jono Noreikos reabilitavimo“. PRIDEDAMA: Išrašas (žemiau pateikiamas) iš Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos mokslo tarybos 2015-09-22 posėdžio protokolo Nr. 4 (2 lapai); LR Aukščiausiojo Teismo 1991-05-27 pažymos Nr. S17228 kopija (1 lapas); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-04 raštas Nr. SP-65 „Dėl Jono Noreikos Reabilitavimo“ (1 lapas).   

Išrašas iš Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos 2015-09-22 posėdžio protokolo Nr. 4. Pirmininkas – LMAVB mokslo tarybos pirmininkas, LMAVB – Lietuvos Mokslų Akademijos viceprezidentas prof., habil. dr. Domas Kaunas. Sekretorė – LMAVB mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė. Dalyvavo:  LMAVB mokslo tarybos nariai: Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams  prof. dr. Grasilda Blažienė, Fizinio ir technologijos mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas prof., habil.. dr. Eugenijus Norkus, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Edmundas Rimša, LMAVB direktorius doc. dr.  Sigitas Narbutas. Pastaba: LMAVB mokslo tarybos nariai: Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto Tarybos pirmininkės prof. dr. Zenona Ona Atkočiūnienė, Vilniaus Universiteto filologijos fakulteto doc. dr. Darius Kuolys ir Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas habil. dr. Mečislovas Žalakevičius savo pastabas pateikė raštu.

SVARSTYTA : LMAVB poziciją dėl memorialinės lentos, skirtos pagerbti Jono Noreikos  (Generolo Vėtros) atminimą  Pristatė LMAVB direktorius dr. Sigitas Narbutas. NUTARTA:
    Atsiliepdama į LR vyriausybės kanclerio 2015-08-13 raštą Nr. 23-2840 (dokumento registracijos Nr. 9784), taip pat į Vilniaus miesto savivaldybės mero 2015-07-30 raštą Nr. A51-73764/15 bei to paties 2015-08-25 raštą Nr. A51-80305/15, LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo taryba konstatuoja, kad esama teisinė padėtis neleidžia Bibliotekai dėl atminimo lentos Jonui Noreikai (Generolui Vėtrai) priimti sprendimo, kurio 2015-07-23 raštu Vilniaus savivaldybės merui pareikalavo grupė visuomenininkų. Mokslo tarybos nuomone, minėtą teisinę padėtį suformavo keletas iki šiol galiojančių teisės aktų bei potvarkių. Svarbesni iš jų būtų šie: LR Aukščiausiojo teismo 1991-05-27 pažyma Nr. 8-17228 apie Jono Noreikos reabilitavimą po mirties (saugoma Lietuvos ypatingajame archyve, F.k-1, apyr. 58, b. 9792/3, lap. 444-1) ir LR prezidento 1997-02-14 dekretas Nr. 1205 dėl jo apdovanojimo Vyčio Kryžiaus  I- ojo  laipsnio ordinu (paskelbtas: Valstybės žinios, 1997-02-21, Nr. 16-331). Taryba laiko svarbiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-06 įsakymą Nr. 01A-60-916 dėl atminimo lentų, paminklų, skulptūrų ir kitų atminimo ženklų apskaitos. Šiuo dokumentu Energetikos ir ūkio departamento direktorius buvo įpareigotas miesto ūkio skyriaus balanse apskaityti, be kitų objektų, „atminimo lentas, esančias Vilniaus mieste, pagal 1 priedėlį“.. Atminimo lenta Jonui Noreikai šiame priedėlyje įrašyta 118 numeriu. Šio pagerbimo ženklo nėra LMA Vrublevskių bibliotekos balanse. Parašai pirmininko ir sekretorės“.

Nuoširdžiai dėkojame LMAVB vadovybei ir mokslininkams priėmusiems labai svarbų dokumentą dėl Jono Noreikos (Generolo Vėtros) atminimo išsaugojimo ant BIBLIOTEKOS fasado. Dėkojame LRT vadovybei už 2015-11-15 dieną išsamų žurnalistės N. Pumprickaitės reportažą apie Joną Noreiką (Generolą Vėtrą) laidoje „Savaitė“. Tikimės, kad ir kitos žiniasklaidos institucijos pasisakys šiais klausimais.

Pastebime, kad eilė priešininkų ir toliau niekina Joną Noreiką (Generolą Vėtrą).
Mūsų 2015-08-05 rašte buvo rašoma: „Papildomai informuojame, kad poetė V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje  ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o  Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti“. Prašėme ištirti V. Valsiūnienės išdavystę ir siūlėme  nuimti atminimo lentą (lietuvių ir rusų kalba) Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei poetei Valerijai Valsiūnienei, esančią prie namo  Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3. Todėl dar kartą prašome įvykdyti mūsų prašymą.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis     
    
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131      
el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com