Be kategorijos

Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

Written by admin · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų       
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai                            
K R E I P I M A S I S Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

Kiekvienam mums yra labai svarbi   pagarba tėvams, vedantiems mus gyvenimo keliais. Garbiname AUKŠČIAUSIĄJĮ, lydintį mus žemiškoje kelionėje.

Kiekvienas mūsų, giminės, artimieji, kaimynai pagerbiame išėjusius amžinybėn ir prisimename juos žodžiu, raštu ar kitaip įamžindami.

Laiko tėkmė, susidariusios aplinkybės dažnai  nuneša į nežinomybę daugelio žmonių gyvenimus, likimus ir istorinę atmintį.

Giminaičiai, artimieji, kaimynai, parapijiečiai, pareigūnai, politikai, mokslininkai, istorikai dažnai bando išsiaiškinti kai kurių asmenybių genealogiją, jų nuveiktus darbus,  patikslinti įvairias datas, ištaisyti netikslumus.
    Daug neaiškumų, klausimų, samprotavimų iškyla aiškinantis Palaimintojo Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II  biografinius duomenis, ypač atstatant popiežiaus  Motinos genealogiją ( jos tėvus, santuoką, mirties aplinkybes ir kt.)

Išsamią ir patikimą popiežiaus Jono Pauliaus II  Motinos biografiją pateikia  publicistė Sofija  Šviesaitė  savo knygoje  „Šaknys“, (Jonava, 2009, 347  puslapiai). Popiežiaus Motina Emilija Kačerauskaitė gimė Mažeikių apskrityje Leckavos parapijoje. Emilija mokėsi Vilniuje Mokytojų seminarijoje, o baigusi pasiliko ten mokytojauti. Autorė nurodo, kad Mažeikių rajone gyveno daug Kačerauskų giminaičių. Šioje knygoje labai daug argumentų apie  Popiežiaus Motinos LIETUVIŠKĄ kilmę.

PRISIMINKIME, KAD ŠVENTASIS TĖVAS,  YPATINGAI DIDELĮ DĖMESĮ SKYRĖ LIETUVAI.
MUMS BŪTINA  IŠKELTI  POPIEŽIAUS  JONO PAULIAUS II  LIETUVIŠKĄ KILMĘ Į AUKŠČIAUSIĄ  VALSTYBĖS LYGĮ  IR TAI PASKELBTI PASAULIUI.
ŠI VEIKLA –  LIETUVOS VALSTYBĖS GARBĖS REIKALAS.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis         
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131      
el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com