Be kategorijos

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Written by Redakcija · 5 min read

 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų  

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekselencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai 

K R E I P I M A S I S   DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

                                                Vilnius,  2019-09-18

2018-02-07 kreipėmės į  LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, LR Finansų ministrą Vilių Šapoką, LR Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, Lietuvos banko pirmininką Vytą Vasiliauską, LR generalinį prokurorą Evaldą Pašilį,  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Lietuvos žmones, Žiniasklaidą laišku „DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO“  prašydami spręsti valiutinių indėlių (valiutos uždirbtos dirbant užsienyje ar gavus palikimu, nes Vniešekonombanke 2194 Lietuvos piliečių turėjo valiutines sąskaitas, kuriuose prieš uždarant banką buvo apie 9,2 mln. JAV dolerių)    grąžinimo klausimą.  Teikdami kreipimąsi Lietuvos vadovams ir Seimo nariams turėjome vilties, kad bus palankiai sprendžiami prašymai ir pateikti pasiūlymai svarstant 2019 metų biudžetą.

TEIGIAME, kad šis KREIPIMASIS  REGISTRUOTAI    buvo įteiktas personaliai kiekvienam Seimo nariui. Daugelis dokumentų buvo siunčiami el. paštu. Dėkojame JAV lietuvių laikraščiui internetu BIČIULYSTĖ viešinusiai mūsų laiškus.

PREZIDENTŪRA  mūsų kreipimąsi persiuntė Premjerui S. Skverneliui.   Premjero kanceliarija nukreipė raštą Finansų ministerijai ir Lietuvos bankui. Seimo Pirmininkas dokumentus nukreipdavo   Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.

Nuo 2018-02-07 tebevyksta  susirašinėjimai su atsakingomis  institucijomis. Prezidentūrai, Seimui ir Vyriausybei buvo įteikta maždaug po 100 lapų prašymų ir susirašinėjimo dokumentų. Prezidentė, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas į prašymus priimti pokalbiui nukentėjusiųjų atstovus visiškai nereagavo, net nepasiūlė savo patarėjams pabendrauti su nukentėjusiųjų atstovais.

PRIMENAME, kad 2008-04-30 vykęs  Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas, žinodamas,  kad Lietuvos Respublika pagal 1992 metų pasaulinių valiutų kursą yra skolinga  Lietuvos juridiniams asmenims apie 147,3 mln. JAV dolerių ir fiziniams asmenims  apie 9,2  mln. JAV dolerių, kreipėsi pareiškimu “Dėl valiutinių indėlių grąžinimo” į  LR Prezidentą V. Adamkų, LR Seimo Pirmininką Č. Juršėną, LR Ministrą Pirmininką G. Kirkilą, LR finansų ministrą  R. Šadžių, LR Seimo narius PRAŠYDAMI  SPRĘSI VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO KLAUSMUS.

            KONSTATUUOJAME, kad   fizinių asmenų valiutiniai indėliai iki Lietuvos Nepriklausomybės privalomai buvo laikomi SSRS Vniešekonombanke  ir leidžiama buvo išsiimti tik ypatingais atvejais – ligos ar perkant butą (pateikiant tam dokumentus). Fiziniams  asmenims valiutinės sąskaitos buvo atidarytos tik šiais atvejais:
1. kai jiems užsienyje gyvenantys asmenys pervesdavo palikimus ar dovanas;  2. kai komandiruoti iš SSRS asmenys dirbo užsienyje ir gaudavo atlyginimą už darbą.

PPIMENAME, kad nutraukus indėlių mokėjimą Lietuvos Vyriausybė iš to paties Lietuvos banko Valiutos fondo 1993-03-27 d. už 5 milijonus  JAV  dolerių NUPIRKO MEDICININĖS ĮRANGOS, po to už 550000  JAV  dolerių NUPIRKO  CIGAREČIŲ. Finansų ir bankų specialistų nuomone šios prekės buvo nupirktos už indėlininkų valiutą. VALDININKAMS buvo žinoma, kad tie pinigai yra Lietuvos žmonių uždirbti užsieniuose valiutiniai indėliai ir kitų valstybių piliečių valiutiniai palikimai. Tokie indėliai ir palikimai yra saugomi tarptautiniais susitarimais ir privalo būti vykdomi. VALDŽIOS INSTITUCIJŲ organizuoti nebūtinų valstybės svarbioms veiklos funkcijoms vykdyti prekių įsigijimai už tikslinės paskirties valiutinių lėšų saugomų banke panaudojimas yra labai grubus valstybės vadovų nusižengimas. Apie šią valdininkų BIZNIO AFERĄ žino daugybė politikų ir valstybės pareigūnų, tačiau jie sudaro vis daugiau trukdžių atgauti indėlius ir palikimus. Ši istorija buvo nagrinėjama  LR  teismuose – Finansų ministro pavaduotojas A.Giržadas nuteistas lygtinai, LR banko vadovai išteisinti – indėlininkams pinigai nebuvo grąžinti. 

Mūsų  laiškuose  išdėstyti teiginiai yra paremti oficialiais dokumentais, kuriuos pateikėme institucijoms 2018-02-07 dienos ir  vėlesniuose  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus Skyriaus tarybos  dokumentuose.

2018-11-21 kreipėmės į LR Seimo Pirminiką V. Pranckietį, LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką S. Jakeliūną, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos  komiteto pirmininkę A. Širinskienę ir Seimo narius prašydami, kad svarstant 2019 metų biudžetą būtų atsižvelgta į indėlininkų daugkartinius prašymus.  Prašėme V. Pranckietį, S. Jakeliūną ir A. Širinskienę priimti nukentėjusiųjų nors 6 atstovus.

2018-11-26 dėl indėlių grąžinimo rašėme laiškus: LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui,     LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo Audito komitetui, LR Seimo Ekonomikos komitetui, LR Seimo Europos reikalų komitetui, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR Seimo Kultūros komitetui, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui, LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, LR Seimo Teises ir teisetvarkos komitetui, LR Seimo LR Seimo Užsienio reikalų komitetui, LR Seimo Valstybès valdymo ir savivaldybių komitetui, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui.

 PRAŠYMAI NEBUVO SPRENDŽIAMI – SEKĖ ATSIRAŠINĖJIMAI, O DAŽNIAUSIAI NEGAUDAVOME JOKIO ATSAKYMO.

2019-02-06 dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo kreipėmės į kandidatus į LR Prezidentus. Gavome kai kuriuos padėkojimus ir pažadus, kad  tuos klausimus reikėtų spręsti.
            2019-04-05 d. Seime vyko spaudos konferencija dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo, kurioje nukentėjusieji, specialistai ir teisininkai aiškino, kad nukentėjusiems žalą turėtų atlyginti institucijos arba valstybė priimant Seime specialius reglamentuojančius dokumentus. Tačiau iki šiol nė vienas Seimo narys, nė vienas Seimo komitetas ar komisija, nė viena Seimo frakcija, nė viena politinė partija  neparodė jokios iniciatyvos.

PALANKIAI vertindami Seimo komisijų vadovaujamų V. Bako ir S. Jakeliūno atliktus tyrimus, kuriuose nustatyta, kad apie 6 milijardai eurų Lietuvos biudžeto ir gautos Europos Sąjungos paramos lėšų buvo neskaidriai panaudojami paskoloms, kreditams, statant įvairiausius  objektus, stadionus, atliekų sąvartynus,  terminalus, vykdant naktinę reformą   ir  t. t.;

               ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad bet kuri iš šių komisijų galėjo ir gali  atskleisti patirtų nuostolių dėl valiutinių indėlių ir palikimų negrąžinimo politinę, socialinę prasmę ir siūlyti VALSTYBĖS INICIATYVAS atsiskaityti su  nukentėjusiais. 

            Nuo 2008  metų Vilniaus Sąjūdžio taryba susirašinėdama su įvairiomis atsakingomis institucijomis suprato, kad joms  ir politikams visiškai nesvarbu atstatyti teisybę, garantuoti LR Konstitucijos saugomo piliečių nuosavybės neliečiamybę ir sugrąžinti daugiau kaip 27 metus VALSTYBĖS REIKMĖMS TENKINTI NAUDOTUS  9,2  mln. JAV  dolerių valiutinių indėlių ir  palikimų.

             PRAĖJO DAUG LAIKO  NUO NUKENTĖJUSIŲ IR VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBOS KREIPIMUSI  Į  LIETUVOS  VADOVUS, ATSAKINGIAUSIAS  INSTITUCIJAS  ir  POLITIKUS.

ŠIANDDIEN  VĖL  KREIPIAMĖS.

Prašome JŪSŲ spręsti sugrąžinti indėlius ir palikimus buvusius Lietuvos Vniešekonombanko skyriuje.  Susidariusius  Rusijos ir Lietuvos valstybinius santykius privalo spręsti  VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, o ne nukentėję Lietuvos eiliniai piliečiai.

PRAŠOME NUKENTĖJUSIŲJŲ NEPAVERSTI POLITINIAIS-EKONOMINIAIS ĮKAITAIS LIETUVOS-RUSIJOS VALSTYBINIUOSE SANTYKIUOSE.

             Prašome Jus  priimti nors po 6 mūsų atstovus Jums tinkamu laiku aptarti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus bei leisti dalyvauti svarstant  šiuos klausimus Seimo komitetuose. 

PRAŠOME pirmiausiai grąžinti valiutą panaudotą medicinos įrangai įsigyti 5 mln. JAV dol. ir  0,55  mln.  JAV dol. cigaretėms įsigyti.

Turime vilties, kad po 27 metų bus patenkinti 2194 indėlių ir palikimų turėtojų TEISĖTI LŪKESČIAI.

Pagal Lietuvos Konstituciją turtas – žemė, namai, miškai buvo grąžinti Lietuvos piliečiams – indėlininkų nenuvertėję valiutiniai indėliai su procentais privalo būti grąžinami teisėtiems savininkams taip pat. 

LR Konstitucijos 23 straipsnis garantuoja nuosavybės neliečiamumą.

POST  SCRIPTUM

Prašome nukentėjusius teikti informaciją apie save Vilniaus Sąjūdžio tarybai el p vilnius@sajudis.com  arba leonaslabora@gmail.com

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  P. Dirsė

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

Sąjūdininkė  P. Mockevičienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com