Be kategorijos

Didžiausia JAV pasauliečių katalikų organizacija “Kolumbo riteriai” skelbia apie savo plėtrą į Lietuvą ir Ukrainą

Written by admin · 1 min read

   Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis rugpjūčio 5-6 d. San Antonio mieste, Teksaso valstijoje dalyvavo JAV katalikų pasauliečių organizacijos ,,Kolumbo riteriai” (angl. Knights of Columbus) 131-ąjame metiniame suvažiavime, kurio metu organizacija paskelbė apie savo plėtrą į Lietuvą ir Ukrainą.

 

  Kartu su ambasadoriumi „Kolumbo riterių“ suvažiavime dalyvavęs Arkivyskupas Gintaras Grušas sakė, jog šis sprendimas padės sustiprinti krikščioniškų vertybių apsaugą Lietuvoje ir dar aktyviau įtraukti pasauliečius į aktyvų socialinį veikimą. 

Ambasadoriaus Ž. Pavilionio teigimu, LR ambasada JAV jau kurį laiką stengiasi sukurti kuo glaudesnius santykius tarp JAV ir Lietuvos ne tik kaip tarp valstybių, bet ir tarp visuomenių, todėl šis riterių sprendimas turi ypatingą svarbą. “JAV katalikai ir viso pasaulio katalikai tiesiogiai prisidėjo prie mūsų išlaisvinimo nuo komunizmo, dabar kartu su jais turime sustiprinti savo pilietinę visuomenę, nes stiprus pilietis reiškia stiprią valstybę” – teigė ambasadorius.

XIX amžiuje New Haven mieste (JAV) airių kilmės kunigo Michael McGivney įkurta organizacija, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra labdara ir savanorystė, krikščioniškų vertybių apsauga, vienija beveik 2 mln. katalikų visame pasaulyje ir yra didžiausia tokio pobūdžio organizacija pasaulyje. “Kolumbo riteriai” XX amžiaus pabaigoje Europoje išgarsėjo ypatingai artimais ryšiais su Popiežiumi Jonu Pauliumi II – riteriai tiesiogiai prisidėjo prie diplomatinių santykių tarp JAV ir Šv. Sosto atkūrimo ir istorinės Jono Pauliaus II ir JAV Prezidento Reagano sąjungos prieš komunizmą – “Kolumbo riteriai” rėmė visas Jono Pauliaus II iniciatyvas šioje srityje. Šiuo metu “Kolumbo riteriai” yra aktyviausia organizacija katalikų labdaros ir savanorystės srityse – vien praėjusiais metais organizacija labdarai skyrė 167 mln. JAV dolerių, savanoriai paaukojo 70 mln. valandų savo darbo.

,,Kolumbo riteriai” veikia įvairiose Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse, Pietų Korėjoje, Filipinuose, Europoje – tik Lenkijoje, o šiais metais pradės savo veiklą Ukrainoje ir Lietuvoje.
 Nuotraukose:
– Lietuvos delegacija sveikina ,,Kolumbo riterių” sprendimą plėstis į Lietuvą

– Arkivyskupas Gintaras Grušas kartu su ambasadoriumi Ž. Pavilioniu ir M. Juozapavičiumi.