Be kategorijos

I. Vėgelė siūlo pasirašyti „sąžiningumo deklaraciją“: įtaria, kad „influencerius“ remia vakcinų gamintojai

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

I. Vėgelė siūlo pasirašyti „sąžiningumo deklaraciją“: įtaria, kad „influencerius“ remia vakcinų gamintojai

Vieši konfliktai ir susipriešinimas, remiami viešųjų ryšių projektais, įgauna vis platesnį mastą. Visuomenę siekiama įtikinti, kad už netinkamą pandemijos valdymą atsakomybė turi tekti ne valstybės valdymo institucijoms ar atsakingiems politikams, o privatiems asmenims.

Visi sveikatos apsaugos rodikliai, susiję su Covid pandemija, jos valdymu ir viruso išplitimu Lietuvoje (3 vieta Europoje pagal mirštamumą nuo Covid, 5 vieta pasaulyje perteklinių mirčių skaičiuje, itin aukštas sergamumas Covid ir t.t., išskyrus paskiepijimo nuo Covid rodiklius, pagal kuriuos Lietuva priskirtina Europos vidutiniokei) rodo akivaizdžiai netinkamą Covid valdymą, netinkamas ir neproporcingas priemones (galimybių pasai, nepagrįsti ribojimai ir t.t.).

Lietuvos Konstitucija įtvirtina, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą. Jiems laiduojama teisė apskųsti jų sprendimus. Konstitucija įsakmiai draudžia persekioti asmenis už tokią kritiką.

Pastaruoju metu propagandos tikslais naudojama skaudžios žmogiškos nelaimės istorija, kuria siekiama viešai pasmerkti privačius asmenis, kurie sąžiningai, remdamiesi moksliniais ir statistiniais duomenimis, kitų valstybių valdymo patirtimi reiškia savo nuomonę dėl netinkamo Covid pandemijos valdymo Lietuvoje. Šioje propagandos kampanijoje dalyvauja asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra gavę pajamų iš vakcinų gamintojų bei vakcinacijos skatinimo, yra arba buvo susiję su Covid pandemijos valdymu Lietuvoje.

Neretai „pamirštama“ atvirai deklaruoti turimus interesus. Siekdamas, kad diskusijos dėl pandemijos valdymo būtų sąžiningos ir etiškos, kviečiu visus „influencerius“, garsius visuomenės atstovus, žurnalistus, gydytojus bei viešus asmenis deklaruoti, kad jie neturi ir neturėjo arba turi galimą interesų konfliktą diskutuojamais pandemijos valdymo bei vakcinavimo klausimais. Pradedu nuo savęs.

„Covid pandemijos metu nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negavau jokių pajamų iš vaistų (bei skiepų) gamintojų ar platintojų, Lietuvos valdymo ir valdžios institucijų bei kitų asmenų (tame tarpe negavau pajamų, susijusių su vakcinacijos, Covid pandemijos ar jos valdymo viešinimu), galinčių sukelti interesų konfliktą Covid pandemijos valdymo (taip pat ir skiepijimo nuo Covid) klausimuose.
Covid pandemijos metu neturiu ir neturėjau jokių įsipareigojimų valstybės valdymo ar valdžios institucijoms, neužėmiau ir neužimu jokių pareigų valstybės ar vyriausybės valdymo ar patariamosiose institucijose, kurios buvo ar yra susijusios su pandemijos valdymu. Nedirbu ir negaunu pajamų iš jokių įstaigų, įmonių ar institucijų, kurios gavo vakcinacijos, Covid pandemijos ar jos valdymo viešinimo pajamas.“

Dar pridėsiu ir tiems, kurie skleidžia pramanus apie mane: nesu įsipareigojęs jokiai politinei partijai ar politikui dėl tariamos savo politinės ateities.

Kviečiu visus savo sekėjus bei sąžiningumo siekiančius asmenis komentuojant minėtų asmenų post‘us apie pandemijos valdymą, vakcinaciją, Covid statistiką ar pan. paprašyti jų savo vardu paskelbti šią #SąžiningumoDeklaraciją (žinoma, išskyrus politikus: jų sąsajos ir interesai yra vieši ir atsiskleidžia per jų politinę priklausomybę ir/ar priimamus sprendimus). Jiems deklaravus interesų konfliktą – priminkite tai ir kitiems jų sekėjams, kad diskusijoje būtų aiškios išeities pozicijos.

Tik deklaravus interesų konfliktus ar jų nebuvimą, galima pinigų bei interesų neįtakota sąžininga ir etiška diskusija. Tikiu, kad tai leis rasti išeitį iš itin plataus susipriešinimo, apgailėtinos žmogaus teisių padėties ir netinkamo Covid valdymo Lietuvoje.