Be kategorijos

Jie mūsų jau bijo, todėl…

Written by admin · 2 min read

Reikiamas referendumui paskelbti Lietuvos piliečių parašų skaičius surinktas, patikrintas ir perpatikrintas. Net ir perrinktas. Belaukiant, kol juos perduos Seiman, kuris paskelbs referendumą, pamėginkime sudėti taškus ant “i“.

5 – ji kolona, ginanti valdančiojo Europos Sąjungos elito naudą Lietuvoje, atvirai skelbia – Lietuvos Konstitucijos 2 straipsnis nebegalioja, suverenitetas tautai nebepriklauso, mūsų Nepriklausomybė dabar yra Europos Sąjungos archyve.

 

Visiškai nebesimaskuodami modernieji čičinskai tvirtina, jog Lietuvos Konstitucija galioja tik tiek ir tik taip, kiek ir kaip jos dvasią paaiškina jų sudarytas Konstitucinis Teismas Lietuvai ar koks jų teisės profesorius, reziduojantis Vilniuje.

Atlaidžiai šypsodamasis TV ekrane Lietuvos seimo vicepirmininkas (!) P. Auštrevičius atvirai skelbia “mulkiams – parašų rinkėjams”, kad prieš 10 metų jis „išsiderėjo“ tokius saugiklius į Nepriklausomybės atsisakymo sutartį (maskuotės sumetimais, jis ją vadina stojimo į ES sutartimi), kad dabar mums leidžiama tik taikiai pamojuoti vėliavomis, jei nepatinka neočičinskų “darbai”. O teisės prof. V. Sinkevičius Seime tiesiai šviesiai pareiškia, kad – “…Tautos Valia negali būti aukščiau už žmogaus teises..”.

Džiugu, kad nuosavu protu tebesinaudojantiems (ir sąžinės nepraradusiems) Lietuvos piliečiams jau visiškai aišku, jog dauguma į visokiausius postus Lietuvos teritorijoje parinktų politikų – tėra Europos Sąjungos interesus atstovaujantys, lietuviškai dar tebekalbantys, Lietuvos “aborigenų” prižiūrėtojai. Pagrindinis jų rūpestis – duoklę laiku surinkti ir išsiųsti, bręstantį maištą numalšinti, iš anksto pranešti šeimininkui apie galimus pavojus jų plėšikiškiems interesams.

Tur būt tik visai “aklas ir kurčias” nemato, kad jei nori rinkimuose laimėti – meluok rinkėjams, išduok Lietuvos interesus ir ateitį, laužyk priesaiką, bet būk ištikimas ir sąžiningas Briuseliui. Kuo uoliau ginsi šeimininką, tuo ilgiau būsi reklamuojamas ir “išrenkamas”. Nėra ko stebėtis, jog į partijas išsiskirstę neočičinskai nuolankiai vykdo bet kokius ES šeimininkų reikalavimus, užtikrinančius Tautos sunaikinimą.

Todėl įžūliausiai esame verčiami atsisakyti savo stiprybės šaltinio ir paskutinės gynybos linijos – žemės. Paskutinės dar mūsų rankose esančios gamybos priemonės, vienintelės gyvenimo vietos, valstybės teritorijos.

Atkreipkime dėmesį, kaip staigiai buvo nutraukta referendumo iniciatyvos informacinė blokada ir prasidėjo atvirkščias procesas – daugybė TV laidų, kuriomis mėginama diskredituoti referendumui pateiktų klausimų teisėtumą. Visokiausi profesoriai, teisės specialistai, aršūs įvairioms partijoms priklausantys liberalai – seimo ar europarlamento nariai – pradėjo aktyvią kontrataką prieš referendumo paskelbimą. Pasirodo referendumą inicijavo melagiai, neišmanėliai, klausimai pateikti neteisingai, parašai surinkti apgaule, parašų rinkėjai sukčiavo ir apgaudinėjo dorus piliečius….

Žinoma, juos pribloškė 300 000 piliečių jungtinė Valia. Išgąsdinti neočičinskai vieningai sutiko, kad 300 000 svarbus skaičius… Net gerbtinas. Ir ėmėsi įvairiausių priemonių tai Valiai neutralizuoti.

Išsigandęs penktosios kolonos politinis aktyvas – margo plauko liberalų junginių atstovai, LSDP, TS-LKD vadovybė,.. – pradėjo vos ne klykte klykti, kad mes neišmanėliai, iš mūsų atims dotacijas, išmes iš Europos Sąjungos, atgal į Lietuvą sugrąžins emigravusį jaunimą (pasirodo jiems mūsų naujosios kartos “išvežimas” darbams – tai didelis pliusas!!!) …

Tituluoti ES teisės „specialistai“, visokie politikieriai, vos ne kas dieną gąsdina baudomis, sankcijomis, nors dar nieko neįvyko.  ES tyli. Šitokio perteklinio uolumo nustebintas visas Eurokomisariatas žado neteko. Jie tikrai nesitikėjo, kad ištikimiausi jų tarnai tiesiai šviesiai Europos Sąjungą pavadins negailestinga baudėja.

Parašų surinkimas davė ir kitą netikėtą rezultatą. Paaiškėjo, jog ne tik seime ar europarlamente posėdžiaujantys auštrevičiai ir kiti “eurokišeniniai” politikai priklauso 5 kolonai, bet ir konkrečias pavardes ir vardus turintys juos aptarnaujantys teisėjai, universitetų profesoriai, VRK nariai, „nepriklausomi“ žurnalistai…. Jau galima sudaryti (deja, pernelyg ilgą) pretendentų sąrašą moliniam Čičinsko medaliui gauti.

Imituojant dalykiškumą, kritikuojamos referendumui pateiktos pataisos, o visiškai nutylima apie tai, kokiomis ES direktyvomis remiantis gali būti Lietuvai pritaikytos sankcijos. Kodėl ES teisės (!) profesorius I. Vėgėlė tik grasina baudomis, o nepateikia jokių nuorodų į tuos dokumentus, pagal kuriuos galima “skriausti” laisvus piliečius už tai, kad jie tobulina savo valstybės Konstituciją? Kodėl jis nepacituoja tų “Europos Sąjungos Baudžiamojo kodekso” punktų, nurodančių, kad už daugumos Lietuvos gyventojų balsais priimtos Konstitucijos teiginių pakeitimą skiriama tokia ir tokia bausmė?…

Kol dar Konstitucijos Dvasios aiškinimo teismas nenutarė kitaip, kol dar gatvėse nepatruliuoja neočičinskų nusamdyti kareivių būriai, vadovaukimės Lietuvos Konstitucija, kuri vienareikšmiškai skelbia:

3 straipsnis

Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Stop neočičinskų užmačioms!
Mes teisūs ir mes nugalėsime!
sarmatai.lt