Be kategorijos

KOVO 11-OJI – MŪSŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA!

Written by admin · 1 min read

  Šiandien, kovo 11-ąją, viso pasaulio lietuviai švenčia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

Prieš 24-erius metus, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Jame rašoma, kad atkuriamas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio pradžioje į Lietuvą pradėjo vykti rusų daliniai. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse važinėjo šarvuočiai. Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė rusų veiksmus.

1991 m. liepos 29 d. Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

  Mielieji, šventiniai palinkėjimai visiems nuo Agirdo Karčiausko (Kauno rinkėjų klubas)… ir negaliu neperteikti ir nuoširdžių  gerb.N.Puteikio žodžių ta proga:

Valstybę kuria ne prezidentai.
Valstybę kuria tauta.
Valdžios uždavinys – sudaryti sąlygas tautai skleistis savoje žemėje savo kalba, kultūra ir darbais.
Sugebėti suprasti, kas vertinga, kas – ne.
Sugebėti išgirsti kiekvieną – net ir patį mažiausią.
Sugebėti apginti kiekvieną – net ir patį silpniausią.
Sustiprinti tvirtą, padrąsinti drąsų, įkvėpti kūrybingą.
Suvienyti skirtingus.
Matyti tikslą – kartu kurti Lietuvą.
Su Kovo –11-ąja, broliai ir sesės! Tautos kūrybos laisvės atgavimo diena!

Fotografijoje: 1991sausio-13-oji – ukrainiečių savanoriai prie LT Aukščiausios Tarybos.1991, foto iš Daivos Riešutienės feisbuko

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-