Be kategorijos

Krašto apsaugos ministras J. Olekas lankėsi Čikagoje

Written by admin · 2 min read

Šių metų lapkričio 14 d. – 15 dienomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas darbo vizitu lankėsi Čikagoje, kur susitiko su Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivijoje (LŠSI) nariais, įteikė Šaulių žvaigždės medalius, bendravo su Amerikos legiono veteranais.

Sekmadienį ministras Juozas Olekas, lydimas generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno, gynybos atašė plk. Juozo Kačergiaus ir savo adjutanto mjr. Egidijaus Čiūto, dalyvavo Šv. Mišiose Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur buvo paminėta artėjanti Lietuvos kariuomenės diena. Šventose mišiose gausiai dalyvavo Šaulių sąjungos išeivijoje nariai ir JAV gyvenantys lietuviai su organizacijų vėliavomis. Krašto apsaugos ministras kreipėsi į susirinkusius pabrėždamas išeivijos lietuvių svarbą atkovojant bei išsaugant Lietuvos nepriklausomybę: „JAV veikiančios lietuvių organizacijos, tarpe kurių noriu paminėti ir Šaulių Sąjungą, suvienijo pasaulio lietuvius kovoje už nepriklausomą Lietuvą. Jūs telkėtės išlaikyti lietuviškumą, saugojote laisvos šalies idėją lietuvių širdyse, spaudėte politikus visame Vakarų pasaulyje nepripažinti okupacijos o vėliau pripažinti nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą ir padėti jai tapti demokratiško vakarų pasaulio svarbiausių organizacijų dalimi. Sunkiu Valstybei metu Jūs dosniai rėmėte Lietuvą. Noriu už visa tai jums padėkoti ir pabrėžti, kad jūsų aktyvi veikla ir pastangos yra labai reikalingi Lietuvai ir šiandien.“ Savo kreipimąsi J. Olekas baigė linkėdamas šauliams „išlikti stipriais savo lietuviška tautine dvasia, būti šviesuliais, skleisti beveik šimtmetį puoselėtas šaulių tradicijas ir vertybes, būti Lietuvos laisvės ambasadoriais“.

Pasibaigus Mišioms, vyko apdovanojimų ceremonija, kurios metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas įteikė Šaulių žvaigždės medalius Antanui Vyčui už ilgametę šaulišką tarnybą, nepriekaištingą pareigų vykdymą ir sąžiningumą, Leonui Maskaliūnui už ilgametę patriotinę veiklą išeivijos lietuvių tarpe, šauliškumo idėjų propagavimą išeivijoje, iniciatyvą steigiant ir įgyvendinant įvairius projektus remti Šaulių sąjungą ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, parodų apie Lietuvos kariuomenę ir Šaulių sąjungą organizavimą galerijoje bei Sauliui Kupriui už ilgametę veiklą propaguojant šauliškumo idėjas, paramą Šaulių sąjungai, projektų, remiant Lietuvos ginkluotąsias pajėgas ir Šaulių sąjungą vykdymą. Vėliau Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivijoje nariai bei Amerikos legiono veteranai rinkosi parapijos salėje, kur ministras su jais diskutavo saugumo politikos ir Lietuvos bei JAV bendradarbiavimo temomis.

Savo vizito Čikagoje metu ministras Juozas Olekas Tautinėse kapinėse pagerbė diplomato, Klaipėdos sukilimo vadovo Jono Budrio atminimą, aplankė Marquette Park pastatytą Lietuvos ir JAV didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno paminklą.

Apie visa pasaulį sukrėtusią tragediją Paryžiuje bei Lietuvos saugumo situaciją ministras kalbėjosi su Čikagos televizijos žinių laidos „CBS News“ žurnalistais.

J.Oleko vadovaujama delegacija taip pat lankėsi Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje, Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kitose lietuvių susibūrimo vietose.

Nuotraukose:
1.    Krašto apsaugos ministras J. Olekas su LŠSI nariais,
2.    Krašto apsaugos ministras J. Olekas teikia apdovanojimą S. Kupriui,
3.    Prie S. Dariui ir S. Girėnui skirto paminklo: (iš kairės) gynybos atašė plk. J. Kačergius, adjutantas mjr. E.Čiūtas, krašto apsaugos ministras J. Olekas, generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas, p. G. Gudynienė, priekyje – K. Gudynas,
4.    Prie J. Budrio kapo: (iš kairės) adjutantas mjr. E.Čiūtas, krašto apsaugos ministras J. Olekas, generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas, gynybos atašė plk. J. Kačergius,
5.    Krašto apsaugos ministras J. Olekas duoda interviu CBS televizijai.