Be kategorijos

KREIPIMASIS PADĖKIME UKRAINAI

Written by Redakcija · 3 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui
Jo Ekscelencijai JAV Prezidentui Joe Bidenui
Jo Ekscelencijai Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Ministrui
Pirmininkui Borisui Džonsonui
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui
Jo Ekscelencijai Prancūzijos Prezidentui Emanualiui Makronui
Jo Ekscelencijai Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentui Xi Jinpingui
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui
Antoni Guterres
Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen
Jo Ekscelencijai NATO Generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
Ukrainos žmonėms

Rusijos Federacijos žmonėms
Lietuvos žmonėms
Geros valios žmonėms
Žiniasklaidai
KREIPIMASIS PADĖKIME UKRAINAI
Vilnius, 2022-02-26

2017-08-22 švenčiant Ukrainos Nepriklausomybės metines mitinge prie Ukrainos ambasados
buvo priimtas kreipimasis pasaulio galingiausių valstybių ir žymiausių pasaulinių organizacijų
vadovams “IŠLAISVINTI UKRAINĄ NUO RUSIŠKOJO MILITARIZMO” (pridedame).
Šiandien, kai Rusijos Federacijos šimtatūkstantinė armija nuo vasario 24 dienos ankstyvo ryto,
visomis kryptimis puola Ukrainos miestus, miestelius, svarbius objektus ir veržiasi link Ukrainos
sostinės Kijevo, –
PRISIMINKIME 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje komunistinės Tarybų Sąjungos ir
nacistinės Vokietijos vadovai pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą-Europos tautų užkariavimo aktą.
Šiandien J. Stalino – A. Hitlerio Europos tautų užkariavimo paktą tęsia Rusijos militarizmas
vadovaujamas Putino režimo.
ŽINOKIME, kad 1994-12-05 d. Budapešte, susirinkę valstybių vadovai, L. Kučma už Ukrainą,
B. Klintonas už JAV, B. Jelcinas už Rusijos Federaciją, D. Meidžoras už Jungtinės Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę pasirašė MEMORANDUMĄ, kuriame valstybės signatarai
patvirtino, kad Ukraina atsisakė atominių ginklų ir signatarų įsipareigojimą susilaikyti nuo grėsmės ir
jos panaudojimo prieš teritorinį Ukrainos vientisumą ir politinę nepriklausomybę ir kad niekada nebus
panaudotos jų ginkluotės prieš Ukrainą. Tada Kinijos Liaudies Respublika ir Prancūzija įsipareigojo
laikytis analogiškų garantijų.
DIDŽIAI GERBIAMI RUSIJOS FEDERACIJOS GYVENTOJAI, JUMS turbūt žinoma, kad
V. Lenino valdymo laikais buvo išžudyta apie 13 mln žmonių, kad J. Stalino valdymo laikais buvo
išžudyta apie 30 mln žmonių tame tarpe apie 10 milijonų Ukrainos gyventojų per 1932-1933 metais
sovietų sukeltą HOLODOMORĄ, kad J. Stalino ir A. Hitlerio pradėtas Antrasis pasaulinis karas
pareikalavo apie 100 mln gyvybių, kad Rusija nuo 1994-12-11 sukeltame kare Čečėnijoje išžudė apie
300 tūkst čečėnų ir padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių, kad Rusija vykdė karus
Gruzijoje, Moldovoje, užėmė Krymą, Donecko ir Lugansko sritis, kad vokiškasis nacizmas

Niurnbergo procese susilaukė griežto nuosprendžio, kad Sovietų sąjunga padariusi pasauliui žymiai
daugiau žalos už nacizmą nebuvo teisiama.
PRAŠOME JAV, Didžiosios Britanijos valstybių vadovų, pasirašiusių 1994-12-05
Memorandumą, taip pat Prancūzijos, Kinijos ir kitų pasaulio valstybių vadovus pareikalauti, kad
Rusija nedelsiant sustabdytų karo veiksmus Ukrainoje, išvestų kariuomenę ir atlygintų padarytą žalą.
Ant Ukrainos Nepriklausomybės kovų AUKURO sudėta daug aukų. Mes reiškiame užuojautą
žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų šeimoms. Šlovė žuvusiems už Nepriklausomybę. Garbė Ukrainai, jos
gyventojams ir didžiavyriams. Tegul laimina Jus Dievas ir padeda kasdieniame gyvenime.
Ukrainos kova – tai Europos saugumo gynimo fronto linija.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G.
Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė,
L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A.
Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G.
Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

PRIEDAS

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Ukrainos Prezidentui Petro Porošenkai
Jo Ekscelencijai JAV Prezidentui Donaldui Trumpui
Jos Ekscelencijai Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Ministrei
Pirmininkei Tereza Mei
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui
Jo Ekscelencijai Prancūzijos Prezidentui Emanualiui Makronui
Jo Ekscelencijai Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentui Xi Jinpingui
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui Antoini Guterres
Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Donaldui Tuskui
Jo Ekscelencijai NATO Generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui.
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Ukrainos žmonėms
Lietuvos žmonėms
Geros valios žmonėms

Žiniasklaidai
KREIPIMASIS
IŠLAISVINTI UKRAINĄ NUO RUSIŠKOJO MILITARIZMO
Vilnius, 2017-08-22
1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje komunistinės Tarybų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos
vadovai pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą-Europos tautų užkariavimo aktą.
Šiandien Stalino – Hitlerio Europos tautų užkariavimo paktą tęsia Rusijos militarizmas
vadovaujamas Putino režimo.
1991 rugpjūčio 24 d. Ukraina paskelbė Nepriklausomybę. Ukraina, paskelbusi
Nepriklausomybę, atsisakė atominės ginkluotės arsenalo, kuris tuo metu buvo mažesnis tik už
JAV ir Rusijos.
1994-12-05 d. Budapešte, susirinkę valstybių vadovai, L. Kučma už Ukrainą, B. Klintonas už
JAV, B. Jelcinas už Rusijos Federaciją, D. Meidžoras už Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystę pasirašė MEMORANDUMĄ, kuriame patvirtina jų įsipareigojimą
susilaikyti nuo grėsmės ir jos panaudojimo prieš teritorinį Ukrainos vientisumą ir politinę
nepriklausomybę ir kad niekada nebus panaudotos jų ginkluotės prieš Ukrainą. Kinija ir
Prancūzija įsipareigojo laikytis analogiškų garantijų.
KONSTATUOJAME, kad Krymo, Donecko ir Lugansko užėmimas yra MEMORANDUMO
ir kitų tarptautinių susitarimų dėl tarptautinio Ukrainos statuso ir valstybės sienų vientisumo
pažeidimas. REIKALAUJAME, kad Rusija nedelsdama išvestų savo kariuomenę iš okupuotų
Ukrainos teritorijų ir atlygintų padarytą žalą.
PRAŠOME JAV, Didžiosios Britanijos valstybių vadovų, pasirašiusių 1994-12-05
Memorandumą, taip pat Prancūzijos, Kinijos ir kitų pasaulio valstybių vadovus pareikalauti iš
Rusijos nedelsiant išvesti kariuomenę iš Ukrainos ir atlyginti padarytą žalą.
KVIEČIAME Krymo, Donecko ir Lugansko gyventojus kovoti už Ukrainos teritorinio
vientisumo išsaugojimą.
Ant Ukrainos Nepriklausomybės kovų AUKURO sudėta daug aukų. Mes reiškiame užuojautą
žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų šeimoms. Šlovė žuvusiems už Nepriklausomybę. Garbė Ukrainai,
jos gyventojams ir didžiavyriams. Tegul laimina Jus Dievas ir padeda kasdieniame gyvenime.
Ukrainos kova – tai Europos saugumo gynimo fronto linija.
SVEIKINAME UKRAINĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA.
Leonas Kerosierius
Regina Jakučiūnienė
Lidija Cholčeva
Hubertas Martinkėnas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius + 370 674 38465, Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki
pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com