Be kategorijos

LAISVĖS KOVOTOJO ŽODIS UŽ LIETUVĄ

Written by admin · 4 min read

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei DALIAI GRYBAUSKAITEI

Šiemet Velykos teikia daugiau skausmo nei džiaugsmo, nes valdžia sustiprino puolimą prieš tautą. Nedaug yra valstybių, kur vyriausybė kovoja prieš savo tautą. Štai ir Lietuvoje atrodė, kad Blogio imperija jau yra sunaikinta. Bet pasirodė, kad ji tik pakeitė savo formas.

Senieji komunistai buvo mažiau mokyti negu jų vaikai, ir turėjo kokį tai ryšį su religija. Pvz. A.Sniečkus kasmet atvažiuodavo į Sintautus aplankyti Tėvo kapo, ir duodavo pinigų taip vadinamai „davatkėlei“, kuri mokydavo jį poterių, ir prašydavo prižiūrėti jo tėvo kapą. Dabartinė jų vaikų karta išaugo Blogio imperijoj, ir neturi nieko bendra su Praeitim. Štai ir dabar Lietuvą užgulė kelios bėdos: pirmiausia ruošiamas gėjų paradas – žygiuoti Vilniuje Gedimino prospektu birželio 10 d.. Tie žmonės, kurie ruošiasi duoti arba jau davė leidimą, – visiškai negalvoja su kokiu priešu jie žaidžia.
Gėjų manifeste sakoma: „Šeima yra melo, išdavysčių, vidutinybių, veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus sunaikinta. Mes ištvirkinsime jūsų sūnus – jūsų apgailėtino vyriškumo, lėkštų svajonių ir vulgaraus melo simbolius — paversdami juos pederastais. Suviliosime juos jūsų mokyklose ir bendrabučiuose, sporto salėse, persirengimo kambariuose, sporto aikštelėse, kino teatrų tualetuose, kareivinių barakuose, automobilių aikštelėse, visuose vyrų klubuose, Kongresų rūmuose, visur, kur vyrai sutinka vyrus. Jūsų sūnūs taps mūsų paklusniais tarnais ir vykdys visa, ką mes liepsime. Jie bus perdirbti pagal mūsų atvaizdą ir pavidalą. Jie geis mūsų ir dievins mus.
Moterys, jūs šaukiatės laisvės? Sakote, kad jūsų vyrai blogi ir kad jus su jais nelaimingos? Mes, vyriško veido ir kūno žinovai, atsiimsime vyrus iš jūsų. Mes pralinksminsime juos, apmokysime juos, apkabinsime juos, kai jie verks. Moterys, sakote, kad norite gyventi viena su kita be vyrų? Tad ir eikite viena pas kitą, o mes suteiksime jūsų vyrams malonumų, kurių jie niekada nėra patyrę, nes mes esame pirmarūšiai vyrai. Tik vyrai išmano, kaip patenkinti kitą vyrą, tik jis supranta kito vyro jausmų gilumą, jo protą ir kūną.“
Ir savi, ir tie, kurie nuošaly laikosi nuo šios bylos – neatkreipia dėmesio į vieną dalyką: kad jeigu nori sunaikinti šeimą, reiškia nori sunaikinti valstybę – Lietuvą. Nei vienas iš okupantų tiesiogiai neskelbė, kad nori sunaikinti šeimą. Nesupranta šių žodžių pavojingumo. Jie negimdys vaikų, bet paims juos iš krikščionių aplinkos. Ir darys su vaikais tą, ką jų nusikalstama fantazija padiktuos. Vaikai negalės pasiskųsti, ir turės vilkti baisiausią vergiją per visą savo gyvenimą. Tie kurie duoda ištvirkėliams leidimą – tampa krikščionių vaikų budeliais. Taigi, Tauta turi visais galimais būdais tam priešintis. Jau dabar galvokime kaip priešinsimės.

Antras skausmas, žeidžiantis daugelio širdis, tai teisėjos Neringos Venckienės byla. N.Venckienė dirbo Kauno apygardos teisme, ir buvo gerbiama kaip gera aukštų pareigų tarnautoja, ir jokio priekaišto iš valdžios neturėjo. Bet štai ji gynė savo šeimą nuo nelaimės. Jos brolis Drąsius kreipėsi ar 50 kartų į Policiją, kad tvirkinama jo mažametė duktė. Žuvo brolis. O dabar drįsta sakyti, kad jis žmogžudys. O nuo kieno rankos jis žuvo? Aiškėja, kad žuvo dar 2 žmonės, kurių mirtį primeta Drąsiui. Iki šiol žuvusių yra 9, bet ketvirti metai, kaip valdžia neišsprendžia bylos, bet ir nesistengia spręsti. Vienas iš skaudžiausių įvykių buvo pernai Gegužės 17 d. kai 240 policininkų ankstyvą rytą įsilaužė į Kėdžių namus, vadovaujami kažkokios antstolės, išdaužė stiklus, išlaužė duris, įsiveržė į butą ir „savanoriškai“ išnešė mergaitę, apdengę įvairiais skurliais. Mane ne vieną kartą areštavo KGB, bet daugiau 5-kių nesusirinkdavo. Ir dabar gaila, kad neturiu kam skųstis, kad nesurinkdavo pakankamo kiekio. Lagery buvo tokia tvarka: jeigu kur nors veda po konvojumi kalinius, kad ir nedidelį būrelį, tai turi duoti apsaugai du šunis. Jeigu dviejų šunų nėra – kaliniai gali nepaklausyt komandos ir neiti.
Mergaitę pagrobė, ir išvežė, ir kur ją padėjo – Dievas žino. Sunku įsivaizduot, kad Lietuvos respublikoj galima pagrobti žmogų – ir jis dingsta iš atminties, ir iš gyvenimo. Tarptautiniai Lietuvos įstatymai — draudžia vaikus kankinti. O dabar nežinom net kieno įsakymu tai padaryta: j pirmą planą išeina kažkokia antstolė. Mergaitė pas senelius augo berods 5 metus ir naudojosi visapusiška artimųjų meile. Man teko būti Garliavoje 2 kartus. Paskutinį kartą – savaitę iki grobimo. Teko su mergaite, N.Venckiene ir daugeliu žmonių šnekėti. Daugelį mėnesių geri žmonės gynė šitą mergaitę. Garbė jiems už tai. Ateis laikas, kada išgirsime tikrąjį įvykių aprašymą. Dabar gi – mačius tą aplinką, kurioje augo Mergaitę, pažinus teisėją N.Venckienę, kyla pagarbos mintis visiems, o ypač teisėja N.Venckienei, kuri parodė labai daug energijos. Ypač – kaip gera lietuvaitė, gera sesuo, rūpestinga šeimos narė. Peršasi tokia išvada, kad nedelsiant reikia išvaduoti 9 metų mergaitę, ir Neringą Venckienę apdovanoti už pavyzdingą Šeimos gynimą. Kada puolė šeimą – N.Venckienė gynė. Ir jeigu savo moteriška ranka – „sumušė“ čempioną – tai visai nenuostabu. Čempionas su kitais įsiveržėliais užpuolė sodybą, daužė stiklus, laužė duris – galima tik apgailėti, kad tai buvo moteriška, o ne sportininko ranka. Manau, kad ši skaudi istorija paliks žmonių širdyse gyva visam laikui. Gaila, kad šitos akcijos dalyvių nė vienas nebuvo nubaustas. Bylos tyrimą iki šiol vilkina. Pasirodo, kad lengviau pagrobti mergaitę, .negu nustatyti nusikaltėlius. Pats gaspadoriškas protas sako, kad mergaitė nekalta, ir iki bylos pabaigos ji būtų palikta pas senelius. Nėra jokio pagrindo manyti, kad palikta pas senelius – mergaitė pabėgtų į užsienį. JAV prezidentas R.Reiganas teisingiausiai apibrėžė komunistinę sistemą, pavadindamas ją Blogio imperija. Ir mūsų valdžia, sekdama šia imperija, persekioja tuos, kurie jai priešinasi.

Toliau Šia tema nerašysiu, nes apie tai jau buvo tiek prirašyta, prifotografuota ir dalinai parodyta. Po Seimo balsavimo balandžio 9 d. prof. Romualdas Grigas pasakė, kad žiūrėdamas tiesioginę TV transliaciją iš Seimo, tikėjosi išgirsti bent vieną kitą N.Venckienės priešininkų argumentą: „Apstulbau, tokių argumentų taip ir neišgirdęs. Pasijutau, lyg būčiau atsidūręs ties praraja, nes suvokiau, kad nebeturime Valstybės: yra tik jos imitacija. Po tokio Seimo narių žingsnio esu be galo sunerimęs, kad valstybės gaubtas, nuo išorinių skersvėjų saugantis tautą – šiuo atveju yra tapęs duslus, primenantis Okupacijos metus. Ši trapi, bet valinga moteris – Seimo rankomis atiduodama į budelių glėbį…“ Žurnalistas Sidas Aksomaitis Respublikoje“ rašo: „Seimui ploja nedaugelis: ‘Gėda! Gėda!’ – išsiveržė iš Seime susirinkusių Neringos Venckienės šalininkų lūpų, kai parlamentarai nutarė atimti teisinę neliečiamybę iš savo kolegės. Dalis posėdžio dalyvių negalėjo sutramdyti ašarų.“
Ir žurnalistas Antanas Mickevičius „Lietuvos aide“ straipsnyje „Didysis Velykų ketvirtadienis“ užbaigia: „Lieka viena viltis, jog N.Venckienės bylos medžiaga bus naudojama jaunų būsimų teisėjų, ginant mokslines disertacijas“.

Yra daug užfiksuota medžiagos apie šį nusikaltėlių įsiveržimą. Reiktų visą medžiagą parodyti išsamiai visai tautai. Gaila, kad tik 3 Tėvynės Sąjungos atstovai balsavo PRIEŠ N.Venckienės neliečiamybės atėmimą, ir tiems dabar gresia nemalonumai. Anksčiau sakiau ir dabar pakartoju: jeigu bus nuteista N.Venckienė, tai aš noriu atsėdėti jai skirtą bausmę. Ji galės dar dirbti kaip teisininkė Lietuvai naudingą darbą. O aš Lukiškėse galėsiu kalbėti Rožinį. Man atrodo, kad kalbėti rožinį savo bute ar Lukiškėse yra tas pats, nes Lukiškėse sėdėjau kelis kart po kelis mėnesius. Manau, kad šitą misiją atlikti nebus sunku: nors man 89-ieji metai, ir visos bausmės atsėdėti galiu ir nespėti, bet manau, kad atsiras Lietuvoje žmonių, kurie pratęs mano pradėtą auką. O man, kaip kovotojui už Dievą ir Tėvynę, jokia auka nėra svetima ir didelė.

Pagarbiai –

Mons. Alfonsas SVARINSKAS
Vyčio Kryžiaus ir Šaulių Žvaigždės ordinų kavalierius

2013 balandžio 15 d.
VILNIUS