Be kategorijos

Lenkų provokacijos

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA LR

Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Dėl straipsnio „Prieš 103 metus Vilniaus kraštą išlaisvino savi kariai“ Vilnius, 2023-11-13 Autonomininkus ir Lenkų rinkimų akciją remiantys leidiniai „Tygodnik Wilensczyzny“ (2023 m. spalio 12-18, Nr. 41 (1527), L24.lt, lenkų kalba paskelbė provokacinį straipsnį, prieštaraujantį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3 , 6 , 7 ,8, 10, 14, 17, 25, 28, 29 straipsniams, įstatymams, Vasario 16–osios aktui , Lietuvosir Lenkijos Respublikų geros kaimynystės ir draugiško bendradarbiavimo sutarčiai. Straipsnyje nutylima, kad rytų Lietuva keturis tūkstančius metų yra baltų ir lietuvių etninių žemių centras, kur vietiniai gyventojai labiau pradėjo slavėti po lietuviškos spaudos uždraudimo 1864 m.

1920 m. spalio 8 d. Lietuvą pradėjo pulti ne savi, o daugiausia Galicijos, Poznanės, Varšuvos kariai, prisidengdami ir Lietuvos išdavikais. Jie Lietuvos karių buvo sumušti prie Širvintų ir Giedraičių. Atėjūnai nieko neišlaisvino: sulaužę Suvalkų sutartį, persekiojo, mušė lietuvius, nužudė 4 kunigus, apie 30 Vilniaus žydų, o 50.000 žydų turėjo bėgti iš rytų Lietuvos (plg. M.Biržiška.

Vilniaus golgota. Vilnius, 1992, p. 93-958). 2023-11-09 d.

Seime vykusioje B.Petkevič spaudos konferencijoje Medijų rėmimo fondo direktorius R. Iržikevičius nepareiškė kritinių pastabų Lietuvos lenkiškos žiniasklaidos dezinformacijai ir žadėjo ją daugiau finansuoti. Prašytume minėtą straipsnį ir Medijų rėmimo fondo veiklą įvertinti.

Pagarbiai, Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis

Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas Tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos narys K. Garšva

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius; El. p. leonaslabora@gmail.com .