Be kategorijos

Lietuva – valstybė, valdoma jėga ir baime

Written by admin · 7 min read

Gruodžio 5 d. Seime įvyko Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Nusimeskime baimės naštą!“.

„Lietuva – valstybė, valdoma jėga ir baime. Tačiau mūsų piliečiai vienijasi ir drąsiai, atvirai, be baimės valdžiai sako savo nuomonę. Aiškėja, kad bijo net pati prezidentė, jos vyriausioji patarėja, generalinis prokuroras, VSD vadovas, Kriminalinės policijos vadovas. Visi jie bijo tiesos ir viešumo, bijo prarasti savo pareigas, – teigia Z. Vaišvila ir priduria: – Visa valdžia bijo Tautos valios ir būsimo referendumo.“

Spaudos konferencijos metu perskaitytas tekstas čia:

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencija įeis į Lietuvos istoriją. Ir ne tik dėl visiškai amoralaus politinio projekto „Tebūnie Dalia – Lietuvos Dalia!“ įgyvendinimo. Ne vadovaujant, o valdant Lietuvą D. Grybauskaitei, akivaizdžiai bijančiai ne tik savo biografijos, bet ir „Snoro“ administravimo ir milijardinių aferų demaskavimo, valstybė nusirito į neprognozuojamą įvykių eigą. Mūsų prezidentę valdo mums nežinomi asmenys, kurie žino visrakčius į sunkiai beprognozuojamus jos ūmius, formaliai vienasmenius sprendimus. O ji pati bijo. Bijo savo biografijos, Rusijos, Tiesos, Tautos. Mes negalime jaustis saugiai, nes mūsų valstybės vadovė pažeidžiama. Mes net nežinome, kokiu būdu. Tad jos „drąsa“ – tai bravūra, nepagrįsta nei kompetencija, nei autoritetu. Baimė nesukuria autoriteto, nerodo sektino pavyzdžio. Baimė tik buria vergus ir pataikūnus. Toks valstybės valdymas veda į aklavietę, ką vykstant ir matome. O tuo pat metu paskubomis ir beatodairiškai atidavinėjami valstybės suvereniteto likučiai. Skubama – Tauta susipurtė ir pabudo. Visiškos informacinės blokados ir gąsdinimo sąlygomis pirmąkart surinkta 320 818 parašų referendumui skelbti! Tai ryžtingas žingsnis sugrąžinti Tautai Žemę ir Valstybę, jos tiesioginį valdymą!

D. Grybauskaitės kadencijos metu Lietuva tapo valstybe, valdoma tik jėga ir žmonių baime. Pagrindą tam suteikė ne ginklai, o dideli pinigai ir prokurorinis teisingumas. Ekonominė krizė labai padėjo įsitvirtinti šiai atvirai oligarchinei valdžiai, kuri yra ideali Europos Sąjungos vykdomam Lietuvos išvalstybinimui įgyvendinti ir didžiulę ekonominę bei politinę naudą iš to susirenkančiai Rusijai. Idealesnės valdžios šioms abiem pusėms, kurias visų pirma vienija tradicinė Berlyno–Maskvos ašis, po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje dar nebuvo. Įgyvendinti projektą „Tebūnie Dalia – Lietuvos Dalia!“ pavyko ir dėl Vytauto Landsbergio veidmainystės bei šventvagiško spekuliavimo pačios patriotiškiausios mūsų Tautos dalies – tremtinių, politinių kalinių, visų garbingo amžiaus žmonių, menančių dar aną Nepriklausomą Lietuvą, – šventais jausmais.

Diktatoriams būdingas nepasitikėjimas net savo aplinka, dėl ko pavaldiniai visų pirma pasirenkami ne pagal kompetenciją ir pilietiškumą, o pagal besąlyginį paklusnumą ar dar blogesnius kriterijus. Tokie pavaldiniai tinka, tačiau tik iki tam tikros ribos. Jie kreipia šį vežimą ten, kur nori, tol, kol mes, Tauta, leidžiame tai jiems daryti. Po to, kai ši sistema susiduria su realiu ir ne vieno asmens pasipriešinimu, ji pradeda šlubuoti. Š. m. spalio 31 d. „provokacija“ patvirtino, kad sistema ne tik įstrigo, bet ir visiškai demaskavo save. Belieka stumtelėti, ir šis, atrodė, sėkmingai jau penktus metus stiprintas valdžios „mūras“ pradėjo griūti. Tad suremkime drauge pečius, kuriuos suvienijo žodžiai Tiesa ir Referendumas, ir padėkime šiam „mūrui“ sugriūti! Žiurkės jau ruošiasi bėgti iš skęstančio laivo. Net generaliniam prokurorui – pagrindiniam „prokurorinio teisingumo“ ramsčiui – jau ruošiama atsarginė – Vilniaus apygardos teismo pirmininko – vieta.

Vakar iš nevilties paskelbtas vaikiškas prezidentės gelbėjimo planas dėl jos ir jos tarnų atviro melo dėl valstybės paslapties atskleidimo š. m. spalio 31 d. Valstybės paslaptis paskelbta tik tarnybine. Tačiau melas klampina. Jei tai padaryta atgaline data, tai baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą užsitraukė VSD vadovas ir tai padarę jo pavaldiniai. Jei tai padaryta po valstybės paslapties atskleidimo – tai nekeičia nei prezidentės vyriausiosios patarėjos, nei BNS žurnalisčių, nei PAČIOS PREZIDENTĖS atsakomybės, – jos pačios tai padarė spalio 31 d., kai tai dar buvo valstybės paslaptis. Prokuroras patvirtino, kad žino nusikaltimą padariusius asmenis. Negana to, VIEŠAI PRISIMELAVO IR PREZIDENTĖ, paskelbusi, kad šią paslaptį tariamai sužinojo tik lapkričio 4 d. Kodėl tuomet prezidentė neatleidžia savo vyriausiosios patarėjos, viešai prisipažinusios, kad padarė šį nusikaltimą? Todėl, kad D. ULBINAITĖ ir PREZIDENTĖ yra šio nusikaltimo BENDRININKĖS! Paskelbkite, prezidente, kas, be Jūsų, Prezidento kanceliarijoje dar pasirašytinai gauna įslaptintus dokumentus. Jų nėra? Todėl ir negalėjo D. Ulbinaitė šios valstybės paslapties sužinoti iš ko nors kito, išskyrus prezidentę. Jei nutiko kitaip, tai kodėl slepiami ir neatleidžiami šie asmenys, iš jų neatimama teisė disponuoti valstybės paslaptimis? Išdrįskite, prezidente, prisiimti kaltę – atsistatydinkite!

Ir esminis klausimas – kam ir kodėl reikėjo šio Didžiojo Informacinio BLEFO? Atsakymas vienas – APSAUGOTI jau degte degančią prezidentės BIOGRAFIJOS PASLAPTĮ, apginti šalį užvaldžiusią sistemą! Visi, kas demaskuos prezidentę, buvo ir bus valstybės priešai, dirbantys Maskvai. Tai kodėl, prezidente, po Jūsų inauguracijos dėl mano veiksmų 2009 m., pagarsinant „valstybės paslaptis“ apie kandidatę į Respublikos prezidentus D. Grybauskaitę, apsiribojote tik 5 prokurorų grupės sukūrimu dėl įtarimų man pareiškimo ne dėl šios „valstybės paslapties“ atskleidimo, o dėl tariamai iššvaistyto bankrutuojančios Mažeikių „Oruvos“ turto? Nustebino mane šis prezidentės kovos su jos biografijos puslapius atvertusiu Z. Vaišvila pasirinktas būdas. Tiems, kurie nežino detalių, paaiškinsiu, kad dar 2003 m. kaip BAB „Oruva“ kreditorių komiteto narys pateikiau prokuratūrai prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl BAB „Oruva“ ir valstybės lėšų iššvaistymo, kurį atliko D. Grybauskaitės vadovaujama Finansų ministerija. Tą patį pakartojau 2010 m. lapkritį, tačiau iki šiol negavau jokio prokuratūros pranešimo apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą ar atsisakymą tai daryti. Priminsiu, kad 2011-02-15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl BAB „Oruva“ turto iššvaistymo konstatuota, kad nei bankroto administratorius, nei Z. Vaišvila, niekada nedisponavęs AB „Oruva“ turtu, o tik atstovavęs šio turto pirkėjui, neiššvaistė BAB „Oruva“ turto, kad jį iššvaistė Finansų ministerija, kuriai tuomet vadovavote Jūs, prezidente. Š. m. lapkričio 6 d. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus teismo sprendimą dėl 6,9 mln. Lt priteisimo iš UAB „FF Lizingas“, subliūško ir šis Finansų ministerijos kurtas mitas.

Š. m. gruodžio 2 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atmetė Generalinės prokuratūros skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties, kuria panaikintas jau antras Generalinės prokuratūros atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G. Kryževičiaus persiųstą medžiagą dėl stebuklų mano naudojamose elektroninėse erdvėse, mano teismui ruošiamų dokumentų sužinojimą, oponentų (t. y. Lietuvos kriminalinės policijos vado Algirdo Matonio brolio Juozo Matonio vadovaujamos UAB „Skomė“ ir bendrininkų) neteisėtai iš LITEKO sistemos, bylų teismuose ir Finansų ministerijos atstovų gaunamų teismų dokumentų ir jų naudojimo teismų bylose dėl UAB „Skomė“ akcininkų ginčų, mano vadovaujamos UAB „FF lizingas“ ginčų, t. t. ir su Finansų ministerija. Teismas Generalinei prokuratūrai nurodė, kad reikia apklausti tuos asmenis, kurie teismuose teikia šią neteisėtai gautą medžiagą. Suprantu, kad psichologiškai tai daryti prokurorams nelengva tiek dėl prezidentės, buvusios tuometine finansų ministre, tiek dėl Lietuvos kriminalinės policijos vado A. Matonio brolio J. Matonio, tiek dėl to, kad tuo užsiima ir advokatai. Pvz., Vygantas Barkauskas, Laimonas Pivoras, Ugnius Pėdnyčia. Tačiau teks prokuratūrai tai daryti.

Lietuvos kriminalinės policijos vado A. Matonio, iki pat 1991 m. rugpjūčio Maskvos pučo žlugimo dirbusio etatiniu KGB darbuotoju Druskininkuose ir per keletą dienų jo brolio tuomečio vidaus reikalų ministro pavaduotojo J. Matonio dėka perėjusio į Lietuvos policiją, klausimas šiomis dienomis vėl tapo aktualus. Liudytojo M. Žalimo byloje paaiškėjo, kad A. Matonis žinojo tas pačias aplinkybes, kaip ir jo pavaldiniai ar buvęs Generalinio policijos komisaro pavaduotojas V. Račkauskas. Tačiau dėl stebuklingos fėjos-globėjos A. Matonis kažkodėl nesėdi teisme su buvusiais kolegomis kaltinamųjų suole. Kas ta globėja? Priminsiu, kad po to, kai LGGRTC 2012 m. rugsėjį paskelbė, jog A. Matonis dirbo KGB ir įstatymų nustatyta tvarka nepranešė apie tai valstybei, mūsų prezidentė reagavo žaibiškai: Informacijos apie A. Matonio darbą KGB paskelbimas – neatsakingas elgesys. Tariamai A. Matonis liko dirbti KGB Lietuvos VSD pavedimu. Tačiau, D. Grybauskaitės ir paklusnaus jos valios vykdytojo A. Matonio bei visos Matonių šeimos nelaimei, ir šioje vietoje jie susidūrė su Z. Vaišvila, tuo metu vadovavusiu VSD ir buvusiu ministro pirmininko pavaduotoju, kuravusiu šias veiklos sritis. Viešai ir teismui paaiškinau, kad A. Matonis meluoja – Lietuva jam likti dirbti KGB nepavedė (skaitykite apie tai 2012-10-06 „Respublikos“ dienraščio ir interneto svetainės interviu su Z. Vaišvila). Nesiseka meluoti nei D. Grybauskaitei, nei Matonių šeimynai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo š. m. vasario 28 d. nutartimi išaiškinta, kad reikia tirti ir faktus dėl UAB „Skomė“ verslo nesąžiningo perėmimo, kurį 2009 m. įvykdė Lietuvos kriminalinės policijos vado Algirdo Matonio brolis ir UAB „Skomė“ direktorius Juozas Matonis. Taip pasisavinto turto vertė – apie 35 mln. Lt.

Iki šiol Policijos departamentas neatsakė į mano š. m. spalio 25 d. prašymą paaiškinti, ar mano ir mano šeimos atžvilgiu nuo 2009 m. buvo ar yra taikomos operatyvinės priemonės, ar mūsų atžvilgiu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Žinant apie Matonių šeimos ir jos „fėjos-globėjos“ bendrus interesus, Policijos departamento neatsakymas nestebina. Nesikreipsiu į teismą, nes ir taip aiškus jų vaidmuo šiame žaidime.

Kai Alkas.lt vakar paskelbė apie šią mano spaudos konferenciją, perskaičiau komentarą: Signataras kviečia visus nusimesti nuo pečių baimės naštą. Kviesti yra lengvas dalykas, tačiau realiai neįmanomas. Daugiau kaip 350 tūkst. Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 mėnesių neturėjo pakankamai maisto, rodo RAIT apklausos duomenys, o 580 tūkst. Lietuvos gyventojų vos „perlipa“ skurdo ribą. Numesi „nuo pečių baimės naštą“, prarasi darbą ir kur atsidursi? O vaikai nori valgyti, ir ne tik… Kodėl prokurorai, teisėjai daro nusikaltimus? Irgi tas pats – bedarbio siaubas.

Suprantu Jus. Patikėkite, mano oficialus signataro statusas, viena vertus, padeda, kita vertus, labai apsunkina gyvenimą. Niekam nelinkiu mano paskutinių dešimties metų teismų ir pažinties su prokuratūra patirties. Niekam nelinkiu būti įmestam 1991 m. sausio 13-osios naktį į ministro pirmininko pavaduotojo pareigas net nežinant, kad taip nutiks, ir atsitiktinai tuo metu įėjus į Aukščiausiosios Tarybos salę. Neduok Dieve tai pakartoti. Niekam nelinkiu ir atsidurti šiose pareigose tarp dviejų girnapusių – Vytauto Landsbergio ir Gedimino Vagnoriaus, o po a. a. G. Konopliovo ginklų pirkimo aferos sužlugdymo tapti bedarbiu ir sužinoti abiejų Tautos tėvų nuomonę, kad man Lietuvoje neturi likti vietos. Tačiau visa tai jau praeitis. Ji užgrūdino. Svarbiausia išlikti savimi. Тačiau šio pjudymo kainą mokėjau ne tik aš, bet ir mano Mama, visa mano šeima. Deja, kainą tebemoka ir Lietuva.

Suprasdamas, kad ribą peržengti nėra lengva, o vienam beveik ir neįmanoma (atsiprašau tai padariusių disidentų), kreipiuosi visų pirma į tuos, kurie rinkdami parašus dėl referendumo paskelbimo ir pasirašydami jau pajutote, ką galima padaryti drauge, petys į petį. Tik taip atkūrėme Lietuvos Nepriklausomybę, tik taip galime sustabdyti jos pardavimą už pinigus! Psichologiškai tai dar sunkiau. Mūsų tėvai ir seneliai žvelgė į ginklo, nukreipto į juos, vamzdį. Mes tiesiogiai ginklo šiandien nematome. Tačiau praregėjome, pabudome ir atsikėlėme! Tad ženkime drauge. Š. m. gruodžio 2 d. išvydęs Referendumo iniciatyvinės grupės narius Aureliją Kurienę ir Romą Kaulinį, atėjusius į Seimo spaudos konferenciją drauge su savo atžalomis ir atsisėdusius prieš kameras su jais ant kelių, nustebau. Ir tuoj pat suvokiau, kad tai nuostabu! Jiems tai buvo savaime aišku! Ne tik dėl to, kad jie neturėjo kur palikti savo vaikučius, bet ir dėl to, kad visa tai jie darė ir daro drauge su mumis, drauge su savo vaikais. Daro tai ir todėl, kad Tau, mielas tautieti, to reikia. Ir neprašo už tai jokio atlygio. Jie tik nori būti žmonėmis savo žemėje, savo valstybėje, turėti savo šeimą, auginti savo vaikus. Todėl komentaras, ką čia tie vaikučiai pasakys spaudos konferencijoje, buvo toks „briuseliškas“… Vaikučiai pasakė, pasakė labai daug! Jei pats, klausdamas to, neišgirdai, ką šie vaikučiai pasakė tau ir man, tavo tėvams ir vaikams, tai tavo problema, mielas tautieti. Nes tu to nenorėjai išgirsti.

Todėl šiandien jau visi drauge klauskime mūsų prezidentės – kodėl slepiate savo biografiją ir kas valdo Jus, kodėl „nematote“ Snoro banko administratoriaus galimai švaistomų ir/ar pasisavinamų milijonų, kodėl atleidote FNTT vadovus, kodėl nepripažįstate pernykščio referendumo sprendimo, kodėl be Tautos pritarimo atidavinėjate Europos Sąjungai vieną po kito Lietuvos suvereniteto likučius? Kodėl slepiatės nuo Tautos už Kalėdų eglutės? Ir klausimas mums visiems: AR PASTEBĖJOTE, KAD MUMS VADOVAUJA BAILIAI IR MENKYSTOS? Tad nusimeskime nuo pečių baimės naštą. Per ilgai gyvenome melo ir veidmainystės šalyje.

Alkas.lt