Be kategorijos

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija LR Seime

Written by admin · 3 min read

2015-12-07 d. 9.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija LR Seime „Kodėl atvirai įstatymus pažeidinėjanti bankroto administratorių grupuotė Lietuvoje neliečiama?“ Dalyvauja Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Helstein ir Arūnas Banaitis.

Zigmas Vaišvila. Lietuvoje nusikalstamas veikas galima vykdyti atvirai ir būti ramiam, kad tavęs nenuteis.

2015-10-22 spaudos konferencijoje Seime atskleista Lietuvos teismuose veikianti bankroto administratorių grupuotė, kurios veikla atitinka Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą nusikalstamo susivienijimo sąvoką. Pasaulio banko studija patvirtino, kad bankroto procedūros yra viena trijų pagrindinių priežasčių, trukdančių Lietuvos pažangai.

Tačiau valstybės institucijos vengia spręsti klausimą dėl šios grupuotės, atvirai pažeidinėjančios įstatymus, atsakomybės. Kas yra šios grupuotės „stogas“?

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pradėjo tikrinti tik 6 iš 76 šios bankroto administratorių grupuotės (55 įmonių ir 21 fizinio asmens), kurios veikia buveinėje Jogailos g. 7 Vilniuje. Rekordininko ir net 20 šių įmonių direktoriaus bei vienintelio darbuotojo advokato Juozo Viščinio, pagal STT pateiktus duomenis, sugebėjusio šiemet iki lapkričio 2 „laimėti“ įmonių bankroto administratorių paskyrimo „loterijoje“ net 181 kartą, be abejo, netikrina. ĮBVD nepradeda ir tarnybinio patikrinimo dėl masinio šių metų leidimų išdavimo vienu adresu, „nesuvokia“, kad šiuos leidimus būtina anuliuoti.
 
Vyriausybė tai pavedė ištirti Ūkio ministerijai, o ši apgailestaudama parašė, kad nieko negali padaryti savo departamentui – kreipkitės į teismą dėl ĮBVD neveikimo.

Tai, kad STT, surinkusi šiuos šokiruojančius duomenis, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, suprasti sunku. Ne dėl atvirai vykdomos korupcijos, bet dėl profesinės STT savigarbos. Pasufleruosiu STT pareigūnams tai, ką  savo atsisakyme pradėti ikiteisminį tyrimą pasufleravo FNTT. FNTT atkreipė dėmesį į esmę – šios įmonės sąmoningai dideliu mastu tuo pačiu adresu ir tų pačių asmenų įregistruotos nusikalstamai veikai atlikti – pažeisti įstatymo leidėjo nuostatą, kad nuo 2015 m. pradžios vienas bankroto administratorius nebūtų skiriamas administruoti įmonių bankrotą daug kartų. Nemanau, kad ir FNTT, ir STT nesuprastų, kad net ir sutvarkius šiuo metu atvirai korupciškai veikiančią ĮBVD administruojamą (kodėl ne teismų administruojamą?) bankroto administratorių įmonėms parinkimo programą, ši 76 bankroto administratorių grupuotė bus skiriama bent 76 kartus dažniau nei sąžiningai veikiantis ir tokio pobūdžio nusikalstamu veikimu neužsiimantis bankroto administratorius. Tačiau tai yra akivaizdžios šių asmenų, nusikalstamos veikos – sukčiavimas, piktnaudžiavimas,  vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla neteisėtu būdu ir dar net stambiu mastu. Neįmanoma nesuprasti to, kad šios 55 įmonės įsteigtos ir net 20-iai jų vadovauja advokatas Juozas Viščinis, tam, kad jas naudoti neteisėtai veiklai nuslėpti. Tai gali būti toleruojama tik nenorint to matyti arba jei neleidžiama tai matyti.

Šie veikėjai įsismagino. Advokato-rekordininko Juozo Viščinio brolis advokatas Povilas Viščinis tuo pačiu UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ (o dabar – viso pulko 55 įmonių ir 21 fizinio asmens) buveinėje Jogailos g. 7 Vilniuje įregistravo ir veiklą vykdo Advokato Povilo Viščinio advokatų kontora. Ar sutelpate visi šioje buveinėje? Ar spėjate susigaudyti tarp jūsų administruojamų įmonių? Ar nepaspringsite šia kąsnių gausa?

Ar Lietuvos advokatūrai ne gėda dėl tokios jų kolegų „garbingos ir etiškos profesinės“ veiklos?
Į įmonių bankroto administratorių gretas jau stoja ir antstoliai – Antstolių Ingos Karalienės, Neringos Lipeikienės, Andriaus Bublio, Ramūno Kamarausko ir Ginto Badikonio kontoros (J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1, Vilnius) antstolė Inga Karalienė pralaužusią istorinius ledus – ji tapo pirmąja antstole, kuriai ĮBVD šiemet išdavė leidimą administruoti įmonių bankrotą.  
Lietuvos teisėsaugos sistemoje principai ir moralė tirpte tirpsta. Gi advokatai, antstoliai turi specialią ir išskirtinę teisinę neliečiamybę dėl valstybės jiems patikėtų specifinių funkcijų vykdymo. Advokatams, kaip ir kunigams, suteikta teisė bendrauti ir su nusikaltėliais, turint teisę neatskleisti jų padarytų nusikaltimų.

Advokato ir antstolio profesinė veikla negali derintis su ūkine veikla! Tačiau broliai advokatai Viščiniai tapo išskirtiniais asmenimis, kuriems leista vykdyti ūkinę veiklą ir dar tokiu mastu, turint teisinę neliečiamybę! Tiesiog stebuklų šalis ta Lietuva. Drąsi. Tik ne ten, kur turėtų būti drąsia. Drąsesne ji tampa nebent noru pakariauti.

STT ir FNTT atsisakymai pradėti ikiteisminį tyrimą apskųsti prokuratūrai.

Seimo Teisės ir teisėsaugos komitetas, kurio prašyta vykdyti parlamentinę kontrolę dėl atvirai vykdomo įstatymų leidėjo nuostatos užtikrinti, kad nuo šių metų tie patys bankroto administratoriai nebūtų skiriami daug kartų, pažeidimo, šį klausimą persiuntė Seimo ekonomikos komitetui. Svarbus ir Ekonomikos komiteto požiūris, bet manau, kad, visų pirma tai yra teisės klausimas.
Nenusišalino tik Seimo Antikorupcinė komisija, sukūrusi šio klausimo nagrinėjimui darbo grupę.

Sistema mano, kad į šios informacijos paviešinimą reikia atsakyti dar didesniu savo raumenų demonstravimu. Ką gi. Tik nepersistenkite, nes kol kas tik sukuriate mums naujus argumentus. Mes jau vienijamės, ir toks jūsų elgesys tik padeda mums tai daryti. Nemanykite, kad visa tai liks tik vietiniame jūsų „ūkyje“. Lietuvos piliečių iniciatyvinei grupei dėl teisėsaugos sistemos darbo perduodama medžiaga ruošiama perdavimui teisėsaugai. Ir bankroto administratorius UAB „Admivita“ yra ryški žvaigždė šioje padangėje.