Be kategorijos

,,Lietuvos rytas”: patriotizmas – lygu idiotizmas

Written by admin · 5 min read

Atsakymas į Giedriaus Smolsko straipsnius “Žemės pardavimas:sveikas protas prieš “naudingus idiotus” ir “Patriotizmas: prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku”.

Mane seniai domina žodžio ir atitikmens jo reikšmei evoliucija. Kitaip tariant, lingvistinės formos ir filosofinio tos formos turinio. Būtent filosofinio, o ne informacinio. Nes A – ne visada bus A. Vartojant kitą kalbą,pvz. anglų, A reikia skaityti kaip Ei. Kas anglui reiškia raidę, mums – jau šaukinys ar kvietimas.

 

Pasak Enciklopedija Amerikana (42 tomas), lietuvių kalba – pati seniausia  pasaulyje. Jai evoliucionuojant, pamažu keitėsi ne tik jos forma, bet ir turinys.Tarkim, išmirusios prūsų kalbos žodis STRILA reiškė spindulį arba strėlę. Šis žodis savas tiek mums, lietuviams, tiek slavams. Vokiečiams užgrobus Prūsiją, kalbos asimiliavosi. Po kelių šimtų metų, Vokietijoje klojant tiesius kaip strėlė kelius, gimė žodis MAGISTRALĖ, t.y  magiškas kelias (lyginant su bruku, asfaltas – tikras stebuklas) . O kai  tokie keliai buvo pradėti tiesti pas mus, atsilikėlius, mes ir žodį “magistralė” priimėme kaip dovaną. Pakeitus I raidę į fonetiškai ilgą A – sąvoka pasikeitė. Mums magistralė – tai tiesiog asfaltuotas kelias, o ne “stebuklingas, tiesus kaip saulės spindulys kelias”. Panašiai vyko slaviško žodžio MOROZ evoliucija. Man ir mano kartos žmonėms tas žodis reiškia arba žiemos  šaltį, arba tada ateidavusį Senelį Šaltį ( kaip žinia, Kalėdų Senelį Leninas nugalabijo). O naujoji karta žodį MOROZ vartoja visuomenės atmatoms pažymėti. Dvidešimt metų nuosekliai eskaluojamos neapykantos ir – prašom. Turime tą patį žodį, bet su visiškai kitu turiniu.
Panašų reiškinį, kai nuolat kartojant mums šventus žodžius, keičiamos pamatinės jų reikšmės, pastebiu skaitydamas “Lietuvos rytą”. Turiu omeny Giedriaus Smolsko straipsnius”Žemės pardavimas: sveikas protas prieš „naudingus idiotus“ ir „Patriotizmas: Prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. “

,,Lietuvos ryte” kone kasdien kepami straipsniai, kuriuose painiojamos  vertybės, neišlaikoma minties logika, siekiant  sužlugdyti referendumą. Straipsnius rašo jauni žmonės, Lietuvos ateitis. Rašo lyg ir nuoširdžiai, bet akivaizdžiai matosi, kad mūsų sampratos apie vertybes skiriasi. Straipsnio, kuriame patriotizmą prilygina idiotizmui, autorius teigia, kad manimi ( nes aš – vienas iš 320 000), manipuliuoja “milžiniškais resursais” disponuojanti Lietuvos kenkėjų armija. O pats savo straipsnius spausdina aiškiai užsienio kapitalą atstovaujančiame laikraštyje. Juk vien Swedbankas valdo žemės, kurios vertė – 12 817 000 litų. Jei didelė dalis šios žemės dirvonuojanti (kaip teigia vyriausias šio banko ekonomistas Nerijus Mačiulis) – tai juk tūkstančiai hektarų. O kiek tokių žemių valdo kiti didieji bankai, kurių dauguma priklauso skandinaviškajam kapitalui. Be to,visą Lietuvos žiniasklaidą valdo stambusis kapitalas, kuris iš esmės suinteresuotas verslo liberalizavimu, tame tarpe ir laisvu žemių pardavimu. Kadangi visos stambiosios partijos iš esmės virtusios kapitalistų kišeniais UAB –ais, nieko keista, kad jos taip priešinasi referendumui – prieš vėją nepapūsi.Būtų nieko bloga, jei laikraštis spausdintų ir oponentų nuomonę (o jei išspausdina – tai nukiša į komentarus, kuriuos mažai kas mato). Bet kai šeimininkas neleidžia – kaip spausdinsi…  Šeimininkas (kapitalistas) – irgi nekaltas. Jis – verslą daro. Jo verslas klestės tik tada, kai Lietuvoje bus daug gyventojų, kurie sudarys didelę rinką prekėms pirkti,darys sandorius,  skolinsis ir pan.. Jei verslas mato, kad gyventojų mažėja, reikia jų įsivežti. O jei imigruoti nelabai nori – kaip “pagardą” (šį malonybinį mūsų žemių epitetą vartoja vyriausias Swedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis) reikia sudaryti palankias sąlygas žemei įsigyti. Apskritai stambiajam verslui būtų geriausia, kad Lietuva panėšėtų į Bangladešą. Kuo kaimenė tirštesnė, tuo pieno (pinigų) daugiau.Tai kas kuo manipuliuoja? Akivaizdu, kad straipsnio autorius Giedrius Smolskas gina ne Lietuvos patriotų ( pasak jo – valdomų idiotų), o kažkieno kito interesus. Taigi išsiaiškinkim pagrindines sąvokas. Pasak Wikipedijos, Patriotizmas (iš lot. patria ‘tėvynė’) – reiškinys, kai gerbiama, ginama ir mylima bei kartais – aukštinama sava šalis ar regionas, tauta, kalba, kultūra.

Galima būtų samprotauti, kad aš gal ką išvedžioju, straipsnio autorius, prilygindamas patriotizmui idiotizmą, tą padarė turėdamas omeny visiškai ką kita. Bet skaitau jo kitą straipsnį – patriotizmas:vartoti tik su vaistininku pasitarus. Turinys – panašus, tik jau kalbama apie Ševron. Kokie tie lietuviai kvailiai, kad atsisakė milijoninių investicijų ir su tuo projektu susijusių darbo vietų.

   Bandoma užsiminti, kad “kol Europos Sąjunga kilniai gelbėjo Ukrainą – nešė jai Laisvę”, referendumo organizatoriai kaišiojo pagalius jai į ratus. Konkrečių skaičių, kas Ukrainai siūloma buvo, autorius nemini (nes jų tiesiog nebuvo).. Buvo tik drastiškų reikalavimų rinkinys.

   Taigi nori nenori, o peršasi išvada, kad žodį Laisvė straipsnio autorius , už jo stovinčios jėgos (partijos ir jų šeimininkai – stambusis kapitalas) ir referendumo organizatoriai supranta skirtingai. Pirmiesiems Laisvė reiškia teisę laisvai disponuoti savo turtu, galimybę daryti biznį.

Referendumo organizatoriams Laisvė –  galimybė turėti SAVO identitetą, kalbą, kultūrą, dorovę ir su tuo susijusią SAVO ATEITĮ, kur verslas – ne tikslas, o tik priemonė. Pasak Wikipedijos – patriotai, Už pirmųjų stovi šimtmečius trukusio žmonių išnaudojimo patirtį, informacijos priemones ir pinigus sukaupę biznieriai – verslininkai, už antrųjų – savo žemes, tautiškumą, tradicijas, dorovę ir kultūrą saugantys idealistai – pasak autoriaus, tiesiog suklaidinti idiotai( o pagal wikipediją – patriotai). Teisybės dėlei reikėtų įvardinti ir tuos “ne idiotus”. Pažvelkime į Wikipediją.

Antipatriotizmas – ideologija, opozicinė patriotizmui. Paprastai skelbia kosmopolitines pažiūras, kurios jau ir taip yra antinacionalistinės. Antipatriotizmas remiasi tuo, jog patriotizmas yra priverstinė jėga, verčianti prisirišti, mylėti ir aukotis kraštui, kuriame gimė žmogus, pamindamas jo individualizmą ir pasirinkimo laisvę. Žmogus, prieštaraujantis patriotizmui, prieštarauja jo autoritarizmui. Taip pat dalis antipatriotų teigia, kad patriotizmas skatina geopolitinius konfliktus ir yra priešiškas pacifizmui bei antimilitarizmui.

  Visi, kas savo straipsniuose prieš referendumą apeliuoja į sveiką protą, taip pat neturėtų užmršti Wikipedijos. Mat ten sveikas protas siejamas su mąstymo nuoseklumu, logika, dedukcija …visiškai atsiejant jį nuo emocijų, meilės. O kas yra tėvynė? Tik tvartelis, kuriame Jėzus išvydo savo motinos Marijos veidą? Kas yra religija , pasakos, kultūra, papročiai – juk dauguma jų akivaizdžiai prieštarauja sveikam protui. Pasak Wikipedijos, šios sąvokos – būdingos patriotizmui (žiūrėti aukščiau).

Ir dar vienas dalykas autoriaus (ir ne tik šio) straipsniuose bado dalis. Kai nelieka argumentų, sakoma „ žiūrėk, šalia ko stovi – juk šalia Paleckio partijos“. Aš nežinau, kiek ši partija prisidėjo, organizuojant referendumą. Tik šia proga visada prisimenu Baltijos kelią. Įsivaizduoju, kad štai stovime visi rankomis susikibę, verkiame džiaugsmo ašaromis, brolybė, vienybė… o čia bažnyčios davatkėlė pastebi, kad iš vienos pusės jos ranką paleistuvė, o iš kitos – kaimo girtuoklis įsitvėrę laiko. Ratuite, gelbėkit ir – dui iš Baltijos kelio. Aišku, nei Baltijos kelias suiręs nebūtų, nei kam į galvą šovė apie tokius niekus galvoti, kam tu ranką spaudi. Šventam reikale dalyvauji ir visos nuodėmės – nusiplauna. Taigi jei kas bando tokiais metodais referendumo organizatorius supjudyti – geriau tegul savo sąžinėj gerai pasiknaisioja.

Grįžkime prie žodžio ir jo evoliucijos. Giedriaus Smolsko straIpsniai tam stipriai pasitarnavo. Pabandykite įdomumo dėlei Google įvesti žodį „patriotizmas“. Tikrai nereiks ilgai ieškoti, kol pasirodys“Patriotizmas: prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku“. Taigi interneto vartotojas jau nuolat mato, kad patriotizmas – nesveikas reiškinys. Ilgainiui šis žodis gali tapti „idioto“ sinonimu. Gal to ir siekiama? Nenoriu tikėti , kad autorius tai daro specialiai, t. y. neurolingvistiniais metodais naikina pamatines Lietuvių tautos vertybių sąvokas ir keičia jas kosmopolitinėmis. Gal jis taip daro netyčia, nes pats tų vertybių jau neturi. Bet tie, kas jų dar neišbarstė, turi būti budrūs.

  Ir kaip čia neprisiminsi ekskursijos po Valdovų rūmus. Jaunas ekskursijos vadovas pasakojo apie Lietuvos Statuto kūrėją – Leoną Sapiegą, Jis (Leonas Sapiega) padarė svaiginamą karjerą nuo paprasto raštininko iki valstybės kanclerio, tapo dešiniąja karaliaus ranka.  Į Statutą įrašė rekomendacijas, ko negalima prileisti prie valdžios. Tai – pirklių , “nes atsiradus patogiai progai, Lietuvą parduos”, ir tų, kurie neturi kraujo ryšio su žeme, nes atėjus sunkiems laikams – “svetur pabėgs”. “Paskaitykit patys, nors Statuto išversta tik 2 puslapiai” – ragina gidas. Bandžiau tų dviejų puslapių ieškoti – nepavyko. Per 20 “nepriklausomybės “metų Statuto išversti nesugebėjome. Kam? Juk biznio iš to nepadarysi, o viskas pinigą kainuoja…Parašytas jis senąja slavų kalba, t.y. moroziškai. O ir jo kūrėjas Leonas Sapiega lietuviškai nemokėjo, kilimo buvo kažkur nuo Smolensko, iš karto matyti – ” morozas”. Man – Lietuvos patriotas. O Tau?