Be kategorijos

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pranešimai

Written by admin · 8 min read

Gerb. kolegos,
Iš Ukrainos žurnalistų gavome žinią dėl mūsų 2013 12 04 kreipimosi:
Diakuju! Otrimav vaš list visilaju zajavki jaki mi pozmistili na saitah kijevskogo pres – klubu, NSKU kanali TBI ta rozislali v bolše jak 2000 regionalnih gazet v povagojuPetro Olar.

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Į UKRAINOS GYVENTOJUS

    Vilniaus sąjūdininkai palaiko Ukrainos žmonių siekius kelyje į demokratiją. Su nerimu ir pasididžiavimu stebime Jūsų pasiaukojantį žygį dėl Ukrainos gyventojų gerovės. Pritariame reikalavimui surengti naujus  rinkimus į Ukrainos Aukščiausiąją Radą.
    Sveikiname su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Linkime laimės, sveikatos,  pasisekimo ir Aukščiausiojo palaimos.
Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius         
Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

Sekretorė  R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
 Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,
L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    
P. Rutkauskas: + 370 699 37691
H. Martinkėnas: + 370 620 85209
el. p. vilnius@sajudis.com       
www.sajudis.com

*********

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
 Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
 Lietuvos Respublikos  Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
 LR Seimo nariams
 Lietuvos radijo ir televizijos Tarybos Pirmininkui Žygintui Pečiuliui
 Lietuvos žmonėms
 Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos K R E I P I M A S I S
DĖL  SĄJŪDŽIO LAIDŲ TELEVIZIJOJE
1988 10 22–23 Vilniuje įvyko Steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas.
    Daugelis deklaruoja, kad Lietuvoje atsikūrusios arba susikūrusios partijos veikia demokratiškai ir sprendžia gyvenimiškas Lietuvos žmonių problemas. Tačiau dažnai pastebima, kad partijos daugiau sprendžia savo įtakos arba grupuočių problemas  ir retai  atstovauja rinkėjų interesus.
    Lietuvoje apie 200 tūkst. bedarbių, o politikai ir verslininkai sprendžia imigrantų įteisinimo klausimus. Milžiniški žemės plotai dirvonuoja, o  maisto produktai masiškai įsivežami iš kitų valstybių. Lietuviai bėga į kitas valstybes. Didėja  socialinė atskirtis. Nugirdoma ir kvaišalais nuodijama Lietuva. Visuomenę šiurpina teismų nutartys, žudynės, smurtautojai, 240 policininkų ir jų vadovų elgesys Klonio gatvėje. Žeminamas valstybingumas, tautiškumas, Bažnyčia, valstybinė kalba. Pagal apklausas žmonės labiausiai nepasitiki Seimu ir partijomis. Trinama istorinė atmintis. Totaliai brukama genderizmo ideologija. Diegiamos vaikų nusavinimo ir gėjų bei lesbijiečių, vienalyčių poravimosi įteisinimo sistemos.  
    TODĖL SĄJŪDIS BUDI.    
    2013 06 01 Lietuvos Seimo Kovo 11 – osios akto salėje susirinko Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimas. Suvažiavimą sveikino Jos Ekscelencija LR Prezidentė D. Grybauskaitė. Suvažiavime kalbėjo Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Kovo 11 – osios akto signataras, Europos parlamento narys profesorius V. Landsbergis, Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis, Seimo pirmininko pavaduotoja I. Degutienė, Kovo 11 – osios akto signatarai K. Motieka, A. V.  Patackas ir A. Endriukaitis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas ir kt.  Suvažiavimas apžvelgė Lietuvos Sąjūdžio veiklą per 25 metus. Suvažiavimas paskelbė VIENYBĖS IR BROLYBĖS ATSIŠAUKIMĄ. Priėmė visą eilę nutarimų, išrinko Lietuvos Sąjūdžio tarybą iš dvidešimt penkių asmenų, priėmė nutarimą artimiausiu laiku išrinkti Lietuvos Sąjūdžio Seimą.
    Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelis sąjūdininkų per praėjusį laikmetį aktyviai dirbo. Miestuose ir rajonuose veikė ir veikia Lietuvos Sąjūdžio skyriai, darbą organizuoja tarybos.
    Norime atkreipti dėmesį, kad kai kurios partijos, interesų grupės, priklausoma žiniasklaida stengiasi vaizduoti nematantys sąjūdininkų ir jų veiklos. Todėl pareiškiame, kad tai priešų pyktis  ir  įvertinimas, įrodymas, kad sąjūdininkai dirba.
Siekiant teisingai pateikti Sąjūdžio veiklą ir  koordinuoti darbus būtina atkurti  televizijos laidą, panašią į „Atgimimo bangą“.  
Laida „Atgimimo banga“, kurioje   galėjo dalyvauti daugelis žmonių, suvaidino svarbų vaidmenį atkuriant ir apginant Nepriklausomybę bei dedant demokratijos pagrindus Lietuvos žmonių gyvenime. Daugybė žmonių geru žodžiu prisimena šias laidas ir jos dėka pasiektus  rezultatus.
    Buvo daugelį kartų kreiptasi į Lietuvos valdžios institucijas ir LRT vadovybę, kad būtų atgaivinta „Atgimimo banga“ arba sukurta panaši. LRT transliuoja daug įvairiausių laidų, tačiau  valdžios institucijos kategoriškai atsisakė paruošti tokią laidą. Prisiminkime, kad, kai „Atgimimo banga“ buvo išmesta iš televizijos, ji vyko po atviru dangumi. Tada buvo komunistinės ideologijos milžiniško pasipriešinimo ir konvulsijų laikmetis.
    Dabartinė žiniasklaida dažnai kritikuojama už žemą moralinį lygį, sekso, alkoholio ir net nusikaltimų reklamavimą. Joje trūksta aukštų idealų, patriotizmo, sąžinės ir savigarbos ugdymo.
    Vertindami daugelio žmonių pageidavimus, prašome:  
1.    Atstatyti (sukurti) savaitinę vienos valandos trukmės LRT laidą „Atgimimo banga“, transliuojamą   po „Panoramos“.
2.    Rengiant laidas  pakviesti sukilėlių, partizanų, politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvos laisvės kovotojų, Sausio 13-osios bei Lietuvos Sąjūdžio atstovus.
3.    Siekiant padėti įgyvendinti Sąjūdžio programines nuostatas ir ginti visuomenės interesą prašome Jūsų, gerbiamoji LR Prezidente, LR Seimo Pirmininke ir LR Ministre Pirmininke,  priimti pasitarimui 10-12 žmonių Sąjūdžio delegaciją artimiausiu Jums patogiu laiku.
           LRT išlaiko valstybė, tai yra Lietuvos žmonės.
                Dėkojame žiniasklaidos institucijoms, viešinančioms sąjūdininkų veiklą.

Tarybos pirmininkas                           L. Kerosierius                  

 Atsakingasis sekretorius                    A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis, A. Skaistys, P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius.   Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,  L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691
                       el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com

2013 10 02

********

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio lietuvių bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui
Vilniaus merui Artūrui Zuokui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos prezidiumo nariams
Žiniasklaidai
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos K R E I P  I M A S I S

Dėl sovietinių skulptūrų ant Žaliojo tilto

2013 09 04 Jums buvo įteiktas Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus  skyriaus tarybos  reikalavimas ,,Pašalinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto“.
        Dėl šio pareiškimo gavome atsakymų. Prezidentūra: „Dėkojame jums už pilietinį aktyvumą ir savo kreipimesi nuolat išreiškiamą Jūsų nuomonę visuomenei aktualiais klausimais. Vertiname jūsų patriotines nuostatas“. LR Seimas: „Perdavėme Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui“. Komitetas savo laiške Kultūros ministerijai ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus  skyriaus tarybai  rašė: „Komitetas ketina 2013 m. spalio mėnesį šį klausimą svarstyti posėdyje. Prašytume išnagrinėti minėtus dokumentus ir pristatyti Komiteto posėdyje Kultūros ministerijos poziciją šiuo klausimu“. Iki šiol komitetas  šio klausimo nesvarstė. Vyriausybės kancleris Kultūros ministerijai rašė: „Ministro Pirmininko pavedimu prašyčiau išnagrinėti Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus  skyriaus tarybos  reikalavimą  dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto.   LR Kultūros viceministras D. Mažintas savo laišką vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus  skyriaus tarybai ir Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungai  „Dėl Žaliojo tilto skulptūrų“ užbaigia absurdišku aiškinimu, kad „… ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“. Vilniaus savivaldybės administracija aiškino, kad savivaldybė galėtų svarstyti klausimą dėl skulptūrų pašalinimo jeigu jos būtų išbrauktos iš Kultūros vertybių registro. Likusieji, į kuriuos buvo kreiptasi, oficialiai nereagavo.
        Mes  teigiamai vertiname Seimo nario K. Masiulio iniciatyvą svarstyti Žaliojo tilto skulptūrų išbraukimo iš  Kultūros vertybių registro  klausimą Seime ir Seimo narius – V. Aleknaitę, R. Baškienę, S. Jovaišą, K. Komskį, J. Razmą, P. Urbšį, E. Vareikį, E. Zingerį ir P. Žeimį  pritarusius K.Masiulio iniciatyvai.
                       Susidaro nuomonė, kad vyriausybės įgaliotos institucijos teiginys ,,…ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS ŠIANDIEN YRA PAMINKLAS  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI“
tiesiogiai susišaukia  su 2013 06 11 d. Seime vykusio balsavimo rezultatais dėl Žaliojo tilto skulptūrų išbraukimo iš  Kultūros vertybių registro balsavimo rezultatų, kai už išbraukimą balsavo tik 10 Seimo narių, o likusieji 131 SEIMO NARIAI  balsavo prieš arba  susilaikė, arba nedalyvavo balsavime.
    
Sovietinę ideologiją  propaguojančios  skulptūros yra išsijuokimas iš Lietuvos                        
 Valstybės,  jos  Nepriklausomybės ir Laisvės kovotojų.  Matomai priartėta prie  visiško moralės žlugimo ir sovietinio genocido aukų paniekinimo.
                      Sunku suprasti aukščiausias ir atsakingiausias institucijas bei politikus, kai per 23 Nepriklausomybės metus neapsisprendžiama, kaip tinkamai sutvarkyti pagrindinę sostinės aikštę. Iš kitos pusės, matome su kokia jėga ginamos  sovietinės  skulptūros ant Žaliojo tilto ir sovietinė ideologija.              
                       Visiškas mūsų ir daugybės kitų organizacijų nuomonės ignoravimas iš Jūsų pusės  rodo, kad  tolimesnis šio klausimo svarstymas turėtų būti perkeltas į Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo darbotvarkę.
                       Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pasilieka sau teisę per visuomenės informavimo priemones supažindinti su šia  nuostata  Lietuvos piliečius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalaujame nedelsiant pašalinti nuo Žaliojo tilto sovietines skulptūras.
Prisiminkime Sąjūdžio apyaušrio patirtį, kai labai operatyviai buvo sprendžiami svarbiausi valstybės atstatymo ir komunistinės ideologijos likvidavimo klausimai.
Gerbkime komunizmo aukas. Puoselėkime ir saugokime patriotinius jausmus.

PASAULIO VALSTYBĖS NESTATO PAMINKLŲ SAVO TAUTŲ BUDELIAMS
IR NEPROPAGUOJA  UŽKARIAUTOJŲ IDEOLOGIJOS.
Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius         
Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

Sekretorė  R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

2013 12 04
   
Gerb. redakcija,
Dėkojame už rūpinimąsi, kad Vilniaus Sąjūdžio tarybos dokumentai viešinami Jūsų laikraštyje.
Prašome paviešinti, mūsų manymu, labai svarbius dokumentus dėl Atgimimo bangos, Žaliojo tilto skulptūrų ir ukrainiečių kovos kelyje į Europą.
Šiems klausimams daugelis Lietuvos organizacijų ir visuomenininkų skiria daug dėmesio.
Sveikiname su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime laimės, sveikatos ir geros sėkmės.
L. Kerosierius
2013 12 07