Be kategorijos

Olava STRIKULIENĖ. Į Europos Komisiją gali pasiųsti bet ką. Kad pasijustų protingas

Written by Redakcija · 4 min read

„Respublikos“ savaitės žmonės – Europos Komisijos nariai. Praėjusį trečiadienį Lietuvai pateikę 120 itin „vertingų“ rekomendacijų. Jų slapta potekstė skambėtų taip – EK rekomendacijos, kaip galutinai susendinti čia dar likusį darbingų gyventojų skaičių, o jaunus, darbingus, čia išmokytus, dar labiau kvalifikuotus lietuvius perduoti Vakarų darbo rinkai.

Europos Komisija rekomenduoja gerinti profesinį mokymą. Skatinti suaugusiųjų mokymąsi. Esą taip Lietuvoje bus daugiau kvalifikuotų žmonių. Bus išspręstos nedarbo ir „Sodros“ problemos.Pirma mintis – eurokomisarai apsimeta ar tikrai tokiomis savo ištarmėmis tiki? Jei tiki – baisoka. Per naivūs žmonės Europą valdo. O jei netiki – irgi baisoka. Nes atvira demagogija. Nes nė vienas eurokomisaras nerekomenduos Bendrijai bent kiek suvienodinti ES gyventojų socialines garantijas. Verčiau visi gelbės Afriką.

Lietuva EK vizijoje – viso labo tik būsimų Vakarų Europos darbininkų profesinio rengimo centras. Valstybė savo lėšomis ruoš dar aukštesnės kvalifikacijos statybininkus, šaltkalvius, gydytojus, slaugytojas ir t.t. Su galutinai išnykusiu svetimos kalbos barjeru. Dar labiau pritaikytus vakariečių poreikiams. Ne musulmonai, todėl nerengs džihadų ir nešvęs ramadanų. Tik dirbs ir dirbs. Ne čia. O čia specialistai gaus tik diplomus, sertifikatus. Bet Lietuvoje vis vien negaus algos, didesnės nei Švedijoje ar Vokietijoje. EK tai puikiai žino. Tad kvalifikuoti specialistai įsidės diplomus, sertifikatus į lagaminus. Ir dar eikliau išdundės į užsienį. Rezultatas – Lietuva dar greičiau sens. „Sodra“ dar labiau pūkš. Sveikatos apsaugos sistema, kad ir kiek tobulinsi, irgi pūkš. Nes senėjanti populiacija dažniau sirgs. O mūsų jaunoji, kvalifikuotoji darbo jėga mokesčius, draudimo įmokas dar aktyviau mokės užsieniuose. EK tai puikiai supranta. Bet meniškai apsimeta. Savo reikmėms galėtume rengti tik kelininkus. Kad turistai ir ES „inspektoriai“ važinėtų gerais keliais. Grožėtųsi gamta. Neapkrauta išnykusiais ūkiais bei karvėmis. Dar savo reikmėms galime rengti policininkus, stomatologus, plastikos chirurgus. Kad emigrantai atvyktų pigiau pasitaisyti dantų. Ir pigiau susidėti implantų. O policija saugotų, kad dantų neišmuštų.

Ne visi tokie tyleniai kaip mes

Grupė europarlamentarų, o tarp jų, laimei ar nelaimei, nėra nė vieno lietuvio, pajuto nepasitikėjimą Europos Komisija ir ruošiasi nepasitikėjimo procedūrai. Anot mūsų eurokomisaro Vytenio Povilo Andriukaičio, tie nepatenkintieji yra iš kelių frakcijų, neturinčių Europos Parlamente didesnės įtakos. Kraštutiniai dešinieji. Didžiosios frakcijos jų nepalaikys.

Anot V.P.Andriukaičio, grupė europarlamentarų piktinasi, kad EK dar nepateikė endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijų. Nors iki birželio pabaigos tikrai pateiks. Gal ir nesolidu reikšti nepasitikėjimus dėl kažkokios dar neparengtos medicininės ataskaitos. Juolab kai birželio pabaigoje vyksiantis Didžiosios Britanijos referendumas ir taip paveiks žmonių endokrinines sistemas. Vienaip ar kitaip. Bet svarbu pats principas. Vos kas nors drįsta suabejoti EK išminčiais, iškart apšaukiami „ultromis“, „marginalais“ ar „visiškai neįtakingais“. Jei esi neįtakingas Europos Parlamente, tai dar nereiškia, jog nesi įtakingas tarp Europos gyventojų. Juk pasirašė ir europarlamentarė, Prancūzijos nacionalinio fronto lyderė Marina Le Pen. Europiečiai šią pavardę įsidėmėję labiau nei eurokomisaro, atsakingo už žemės ūkį. Ir tik retas naktį pažadintas atsakytų, koks komisaras atsakingas už migraciją. Veikiau įtars, kad tokio iš viso nėra. Be to, kraštutinių dešiniųjų frakcijose dirba ne „vatnykai“, bet vokiečiai, austrai, prancūzai, italai ir t.t. Nes kraštutines dešines pažiūras visada pagimdo kažkieno per liurbiškos, susitaikėliškos pažiūros. Kuo daugiau politinių liurbių, tuo daugiau juos bando atsverti politiniai „ultros“.

Kita vertus, vos kas nors ES viršūnes pakrutina, prasideda išgąstingas sargių amsėjimas. Atbaidomasis! Atgrasomasis! Nelįsk! Esi fū! Tetrūksta, kad posėdžių salėje pasirodytų sanitarų brigados. Ir išvežiotų „vatnykus“ į beprotnamius.

Negi eurokomisarų darbo jau negalima kritikuoti? Pvz., dėl absurdiškų rekomendacijų. Nebent tai griuvėsis. Neaptvertas. Negalima jo nei liesti, nei spardyti. Nes ant galvų pradės kristi skardos, plytos, lentos. Subyrės kaip Sovietų Sąjunga.

Galų gale, kaip pavadinti britus, rengiančius referendumą, ar likti ES. Jei taip elgtųsi lietuviai, jie būtų apšaukti „marginalais“, Rusijos agentais, „vatnykais“. O britų niekinti net mūsiškė valdžia nedrįsta. O šiaip Lietuvoje apie ES galima kalbėti tik pakylėtai. Su šventeiviška veido išraiška. Kaip apie tetulę, dykai duodančią saldainių. Kitokie variantai žalingi. Tačiau sąmonei žalingiausia, kai ji ima ką nors itin nekritiškai garbinti. Prisikuria tabu. Objektą miglotai įžvelgia, bet jau pagarbiai nusiima kepurę.

Gal jie tik vaidina protingus?

EK sudaro piliečių nerinkti, bet savo valstybių deleguoti 28 asmenys. Deleguoti dėl pačių „marginaliausių“ priežasčių. Tarkime, kad penkerius metus nesimakaluotų prieš akis. Juk ne į olimpines žaidynes siunčia, kad laimėtų medalį. Kriterijai blankūs. Gali deleguoti tą, kuris namie per daug įgriso, tapo nereikalingas, pats labai į Briuselį prašėsi, įtiko premjerui ar tiesiog nebuvo kur jo padėti. Tad aprišo siuntinuką kaspinu ir pasiuntė. Ne velniop, bet į Briuselį. Jei EK laiko save nekritikuotina, kaip mūsiškė ekskomisarė, gali išsiųsti ir asilą. Iškart įtikės, jog protingas. Štai tokia publika yra ES faktinė vyriausybė. Susidedanti iš 28 asmenų. Tik tie 28 asmenys vadinasi ne ministrais, bet eurokomisarais. Kaip minėjau, patekusiais į EK dėl pačių įvairiausių priežasčių. O jei pateko dėl įvairiausių priežasčių, tai yra įvairiausių priežasčių juos ir pakritikuoti. Nebent namie niekada nebuvo kritikuotini. Bet jei niekas nekritikuoja – tai jau ne EK, bet prisikėlęs TSKP Centro Komitetas. Su niekada neklydusiu generalisimu. Lietuvoje, ačiū Dievui, dar galima pakritikuoti. Tiesa, „marginalu“ irgi apšauks. Tačiau keista, kai už humanitarinę pagalbą bei krizių valdymą atsakingas eurokomisaras iš Kipro. Nors Kiprui humanitarinės pagalbos senokai reikėjo. Ne Afrika. Kurortinė sala, muziejus. Tad toks eurokomisaras veikiau tiktų ne Briuseliui, bet Palangai.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietybę atsakingas eurokomisaras graikas. Nors pati Graikija su migracija nesusitvarko. Tad tokį vertingą specialistą reikėjo namie pasilaikyti. O jei perleido Briuseliui, tai gal todėl, kad namie juo nusivylė. O EK ar su migracija susitvarko? Irgi ne! Baudomis bei kvotomis gąsdina, bet bėglių srautų nesustabdo. Matyt, kada nors turėsime graikiško-kiprietiško pavyzdžio Europą. Ne tik turkų padalintą, kaip Kipras, bet ir arabų. Taip ir bus. Nes už atitinkamą eurokomisarą darbuojasi jo antrininkė. Angela Merkel.

EK kontroliuoja parlamentas. Įsivaizduokime, kaip 751 europarlamentaras „kontroliuoja“ 28 eurokomisarus. Jei kontroliuojamuosius pasidalintų, vien mūsiškiam V.P.Andriukaičiui tektų beveik 30 prižiūrėtojų. Įsivaizduokite 751 trenerį, treniruojantį 28 futbolininkus. Jie tik chaotiškai bėgios ir chaotiškai spardysis. Bet žaidimo nebus. Jei kamuolys išriedės iš aikštės, net nepastebės. Toliau bėgios ir spardysis. Kažkas panašaus vyksta Europoje.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“