Be kategorijos

Pensilvanijos Schuylkill apskritis paskelbta ,,Mažaja Lietuva”

Written by admin · 1 min read

Š.m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis dalyvavo jau 99-ąjį kartą Pensilvanijos Schuylkill apskrityje (Schuylkill County) vykusiose Lietuvos dienose, kuri šia proga Pensilvanijos valstijos sprendimu oficialiai įvardyta kaip “JAV mažoji Lietuva” (angl. Little Lithuania USA).

 

Schuylkill apskritis taip pavadinta dėl didžiausio lietuvių kilmės gyventojų procento visoje JAV teritorijoje ir vietos lietuvių indėlio į apskrities ekonominę bei kultūrinę raidą. Remiantis paskutiniais JAV gyventojų surašymo duomenimis, net 10 proc. visų Schuylkill apskrities gyventojų yra nurodę savo lietuvišką kilmę, o kai kuriose šios apskrities vietovėse, pvz. Shenandoah miestelyje, lietuvių kilmės amerikiečiai sudaro iki 30 proc. vietos gyventojų. Lietuvių dienos Frackville mieste yra vienas seniausiu etninių festivalių JAV. Ambasadorius Ž.Pavilionis padėkojo “JAV mažosios Lietuvos” gyventojams už per amžius puoselėjamą lietuvybę, nenuilstamą Schuylkill apskrities lietuvių kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę bei paprašė jų toliau tiesti tiltus tarp lietuviu ir amerikiečiu – versle, moksle, stiprinant Lietuvos pilietinę visuomenę.

Ambasadorius pažymėjo, kad artėjančio dvidešimtmečio (rugpjūčio 30 d.), kuomet paskutinis okupacines valstybes kareivis paliko Lietuvą, minėjimas ir kaip tik tą dieną įvyksiantis Baltijos – JAV prezidentu susitikimas Baltuose rūmuose simbolizuoja ypatingai tvirtus Lietuvos ir JAV ryšius.

 Ž.Pavilionis taip pat priminė kitą šiais metais minimą JAV-Lietuvos bendradarbiavimo datą –

Lietuvos kariuomenės bei Pensilvanijos nacionalinės gvardijos bendradarbiavimo dvidešimtmetį.

Susitikimo su ambasadoriumi metu Schuylkill apskrities lietuviai, dauguma jų dar 19 amžiuje atvykusių emigrantų palikuonys, domėjosi dabartiniais Lietuvos tikslais, pirmininkavimo Europos Sąjungai uždaviniais, savo galimu indeliu stiprinant ryšius su JAV.

 Lietuvos ambasadoriaus JAV vizito proga Schuylkill administracija rugpjūčio 11 d oficialiai paskelbė “Ambasadoriaus diena” apskrityje.

Nuotraukoje: ambasadorius Ž.Pavilionis kartu su Schuylkill apskrities administracijos vadovu George Halcovage bei apskrities teisėju Larry Domalakes (abu lietuviu kilmės) prie oficialaus istorinio Pensilvanijos valstijos žymens, skelbiančio Schuylkill apskritį “JAV mažąja Lietuva”.

 https://usa.mfa.lt/ambUSAreal/m/m_images/wfiles/i8O51N4AB.jpg