Be kategorijos

Prezidentė D. Grybauskaitė siekia dalinti Lietuvos pilietybę ir lietuviams

Written by admin · 1 min read

Užuot prisidėjusi prie to, kad visi piliečiais gimę lietuviai išsaugotų Lietuvos pilietybę, prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė Seimui suteikti jai teisę spręsti, kokiam lietuviui ir už kokius nuopelnus bus galima pilietybę išsaugoti.

Prezidentės spaudos tarnyba praneša:

Antradienis, lapkričio 4 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva Seimui teikiamos Pilietybės įstatymo pataisos, kuriomis ypatingų nuopelnų mūsų šaliai turintiems Lietuvos piliečiams bus įtvirtinta teisė turėti dvigubą pilietybę neatsisakant Lietuvos piliečio paso.

Pagal dabar galiojančius įstatymus, ypatingų nuopelnų mūsų valstybei turintis Lietuvos pilietis, kuris įgijo ir kitos valstybės pilietybę, negali išsaugoti Lietuvos pilietybės. Tačiau užsienio valstybės pilietis, kuris turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei ir yra integravęsis į Lietuvos visuomenę, gali išimties tvarka įgyti Lietuvos pilietybę neprarasdamas turimos kitos valstybės pilietybės.
 
„Lietuvai yra garbė, kad mūsų šalį pasaulyje garsinantys žmonės yra Lietuvos piliečiai. Neteisinga, kad valstybei ypatingai nusipelnę Lietuvos piliečiai iki šiol būdavo priversti atsisakyti savo gimtosios šalies paso“, – sako Prezidentė.
 
Todėl Prezidentė siūlo nustatyti, kad Lietuvos pilietis, turintis ypatingų nuopelnų mūsų valstybei ir įgijęs kitos valstybės pilietybę, galėtų išsaugoti ir Lietuvos pilietybę. Prezidentės inicijuotomis pataisomis taip pat numatoma galimybė ypatingai nusipelniusiam Lietuvos valstybei žmogui, kuris turėjo Lietuvos pilietybę, bet po to jos neteko, susigrąžinti Lietuvos pilietybę, neatsisakant turimos kitos valstybės pilietybės.
 
Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei laikoma Lietuvos piliečio veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.
 
Sprendimus dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir grąžinimo priimtų Lietuvos Respublikos Prezidentas.
 
Konstitucija numato, kad dviguba pilietybė gali būti tik reta išimtis. Prezidentės inicijuotos įstatymo pataisos atitinka šią Konstitucijos nuostatą, nes jomis užtikrinama, kad dviguba pilietybė netaps masiniu reiškiniu. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad norint plačiai taikyti dvigubą pilietybę, Tauta referendumu turi priimti Konstitucijos pataisas.

2014-11-04, Prezidentės spaudos tarnyba

Tiesos.lt jau rašė, kaip D. Grybauskaitei sekasi spręsti Lietuvos žmonių pilietybės klausimus. Siūlome prisiminti Musninkų gimnazistės Žygimantės Lukoševičiūtės istoriją: