Be kategorijos

Raimundas Kaminskas. Pasaulinės filosofijos dienos minėjimas Kaune

Written by Redakcija · 1 min read

2023 m. lapkričio 14 d.  Kaune,  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje    vyko Pasaulinės filosofijos dienos minėjimas.

Minėjime apie filosofo vaidmenį dalinosi Kauno TAU Teologijos fakulteto dekanas, prof. habil dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir  VDU Alumnų klubo prezidentas Džiugas Juknys.   Dr. Raimundas Kaminskas – LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys pristatė parodą “Filosofo, politinio kalinio, prelato, prof. dr. Prano Kuraičio  dokumentai ir  leidiniai”  bei fragmentiškai apžvelgė filosofų kalinių:  Prano Kuraičio (1883-1964) bei Romualdo Grucės (1926-1998) sovietinių baudžiamųjų bylų ypatumus.  

Asmeniniais prisiminimais apie R. Grucę pasidalino vaikaitė,  mokytoja Dovilė Ulozaitė.

Minėjimo dalyviai bendru sutarimu pritarė idėjai dėl vieno iš pirmųjų profesionalaus lietuvių filosofo, prelato, prof. dr. Prano Kuraičio (1883-1964)  tinkamo įamžinimo Kauno mieste.  

Diskusijoje buvo iškeltas klausimas dėl visame pasaulyje žinomo lietuviškų šaknų turinčio  filosofo, vokiečių klasikinės filosofijos pradininko I. Kanto (1724–1804) 300-ųjų gimimo metinių paminėjimo galimybių 2024 metais. 

Renginį organizavo LPKTS Kauno filialas ir XXVII knygos mėgėjų draugija. 

Prisiminkime ir tinkamai paminėkime/ įamžinkime lietuvių filosofų (ypač politinių kalinių ir tremtinių) atminimą!UNESCO minėdama pasaulinė filosofijos dieną siekia pabrėžti kritinio mąstymo svarbą suvokiant pokyčius šiuolaikinėje visuomenėje. Pokyčiai skatina mus ieškoti naujų būdų taikiam sugyvenimui ir teisingesnių visuomenių kūrimui, bet lygiai taip pokyčiai gali kelti socialinę įtampą ir mažinti mūsų pasitikėjimą. Tokiomis aplinkybėmis išryškėja filosofijos svarba, kaip nepakeičiamo sąjungininko, kviečiančio reflektuoti, mąstyti ir įsitraukti…1619 m. neramią lapkričio naktį žymų prancūzų mąstytoją Renė Dekartą aplanko trys sapnai, kurie padeda jam suformuluoti savo garsųjį filosofinio mąstymo metodą – abejoju, vadinasi, mąstau (lot. dubito, ergo cogito). Gal neatsitiktinai ir pirmoji Pasaulinė filosofijos dienos ceremonija įvyko Prancūzijoje 2002 m. lapkričio 21 d., UNESCO būstinėje Paryžiuje.