Be kategorijos, Tėvynė mūsų

Ramutė Bingelienė. Kad trisdešimtieji atkurtosios Nepriklausomybės metai netaptų dar vienu apmaudo ir netikėjimo Lietuva dešimtmečiu!

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read
Ramutė Bingelienė. Kad trisdešimtieji atkurtosios Nepriklausomybės metai netaptų dar vienu apmaudo ir netikėjimo Lietuva dešimtmečiu!Brangūs Tiesos.lt skaitytojai, bendratiksliai,

esame Dievo palaiminta Tauta – prieš 29 metus ryžęsi įveiksminti žodį dar kartą gavome neįkainojamą dovaną – Nepriklausomybę: laisvę tartis ir siekį sutarti, viltį įsišaknyti savo žemėje ir pareigą ją puoselėti.

Tai, kas atrodė neįmanoma, išsipildė. Ir ne todėl, kad buvome to verti – neregimą vaisių subrandino tūkstančių brolių ir seserų, kankinių ir kovotojų, auka. Bet ši dovana buvo patikėta mums: ir tiems, kurie savo parašu pasiryžimą patvirtino, ir tiems, kurie sutartu žodžiu pasikliovė. Ir radosi stebuklas – 1990-tųjų Lietuva, mūsų tautos Pažado žemė.

Ir vieni, ir kiti turėjome rinktis, kuo tikėti ir pasitikėti. Ir vieni, ir kiti klydome. Tikslo suvienyti, kurį laiką žengę vienu ritmu, ilgainiui ėmėme dairytis kitų kelių: rinkomės pagal savo sąžinę ir supratimą. Kas ir kaip prarado orientyrus ar ne, ne mums vieniems kitus teisti – tai Jo prerogatyva ir … kiekvieno mūsų gundymas. Deja, labai saldus gundymas.

Štai ir klaidžiojame metų metus po savo dykumas, ir kol lyderiaujama nemeile ir nepasitikėjimu (ko vertas vien pastarasis dešimtmetis), Lietuva virsta dykromis, o galimi bendratiksliai – nesusisiekiančiais indais.

Istorija nesikartoja – dabartinė situacija ir Sąjūdžio laikai skiriasi iš esmės: tąkart vienijo ne tik Tikslas, bet ir išorinis priešas. Tas, kuris dabar kitokį (savą ne savą) verčia priešu, ne Blogio imperiją skaldo ir trupina.

Ir Lietuva yra, gūra…

Ne, nei Lietuva, nei Kovo 11-oji netaps tuščiu žodžiu – tai, kas Dievo norėta, ras būdą įsikūnyti, bet tik nuo mūsų visų apsisprendimo priklausys, ar šie naujieji – trisdešimtieji – atkurtosios Nepriklausomybės metai taps dar vienu apmaudo ir netikėjimo Lietuva dešimtmečiu.

Štai kodėl jungiuosi prie Liudviko Jakimavičiaus kreipimosi į visas patriotines jėgas, susitelkusias aplink savo lyderius Vytautą Radžvilą bei Arvydą Juozaitį, ir kviečiu sudaryti santarvės paktą – net gamta šį rytą atvertė baltą lapą.

Jei Dievas nenusigręžia nuo klystančių – kas ko esame vertas, Jis nuspręs tik kelio pabaigoje, pažvelkime ir mes vienas į kitą ne Kaino akimis: visi mes esame skirtingų dovanų ir jos visos tebūna skirtos Lietuvai.

Lietuvai mes reikalingi visi – tegul ši žinia tampa gerąja Kovo 11-osios naujiena.

Su Švente visus, kurie myli Lietuvą!

Viltingai.

Ramutė Bingelienė
Tiesos.lt redaktorė

 

Sveikinu SU KOVO 11-TA, linkėdama, kad mūsų lietuviško kraujo siekimai šiais metais nors kiek išsipildytų.

 

 

Kiek mums kainavo šitas laisvės rytas!? –

Kad nepražūtume visi suploti tankų.

 Vėl obelų žiedais pavasaris per Žemę ritas,

O LAISVĖ šaukias mūsų sąžinės ir rankų…

 

Geriausios sveikatos ir sėkmės!

 

Janina

 

KOVO 11

Geros nuotaikos šventės proga visiems Sąjūdžio pirmaeiviams ir trupančiai dabarčiai neabejingiems visuomeniškiems žmonėms. Sveikinimai  didžios dienos proga, į kurią    ėo ilgas ir sunkus kelias, kurį tiesiant mes visi prisidėjome…Deja, bet , ko gero,    dar sunkesnis kelias mūsų laukia,    peržengiant egoizmo, puikybės, nesantaikos, nesavikritiškumo , savanaudiškumo ir baimės smegduobes.    Laukia sunkus žygis  iš oligarchinės-nomenklatūrinės santvarkos, nuo kurios jau pabėgo milijonas lietuvių, į santvarką,skirtą daugumos labui  ir savarankiškos tautos labui… Todėl    ypač         sveikinu tuos,    kurie eina ir eis tuo pavojingu    ir   duobėtu keliu link santvarkos, kurion kvietė LPS     ir   apie    kurią  svajojome mūsų  bendrame SĄJŪDYJE…
Algirdas Karčiauskas,. LPS Kauno IG narys