Be kategorijos

Renginiai, skirti Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui

Written by admin · 43 sec read

 

Tarptautiniame Čikagos oro uoste atidaroma S. Dariui ir S. Girėnui skirta paroda

Liepos 18 d., ketvirtadienį, tarptautiniame Čikagos Midway oro uoste (5700 S. Cicero Ave.) bus atidaroma 80-osioms S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio metinėms skirta paroda. Renginio metu pristatoma paroda parengta bendradarbiaujant LR Generaliniam konsulatui Čikagoje, Vytauto Didžiojo karo muziejui ir Balzeko lietuvių kultūros muziejui. Projektą parėmė Lietuvos užsienio reikalų ministerija.
Skrydžio minėjimo iškilmės prasidės 10 val. ryto oro uosto „Concourse A“, jose kalbės LR generalinis konsulas Marijus Gudynas, Čikagos aviacijos departamento direktorė Rosemarie S. Andolino, LR garbės konsulas Čikagoje Stanley Balzekas, jaunesnysis, vyks apdovanojimų ceremonija. Numatoma, kad šventėje taip pat dalyvaus Čikagos apygardų seniūnės Lona Lane ir Tony Foulkes, miesto merijos atstovas ir kiti.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Svečių registracija vykdoma generalinio konsulato telefonu 312-397-0382, tr. nr. 200 arba el. pašto adresu kons.cikaga@urm.lt iki liepos 16 d. Atvykstančius į šventę kviečiame rinktis 9:30 val. ryto prie informacijos kiosko žemutiniame aukšte (Information booth, Lower level), iš kur visi organizuotai pro oro uosto apsaugą (būtina turėti asmens dokumentą) bus palydėti iki renginio vietos.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija