Be kategorijos

Įregistruo​tas REFERENDUM​O klausimas!

Written by admin · 1 min read

Šiandien, 2013 08 01 d. Vilniuje buvo suformuota iniciatyvinė Referendumo grupė TAUTOS VALIA, kuri kreipėsi į VRK registruoti Tautos referendumą dėl LR Konstitucijos 9, 147 ir 47 str. pakeitimų, atstatymų ir papildymų. Dabar  lauksime 2 savaites. Tuomet vyks posėdis ir komisija spręs ar leis skelbti tokia formuluote referendumą, ar ne. Jei taip – mažiausiai 15 iniciatyvinės grupės narių turės prisiekti ir pasirašyti. Formuluotę redaguos teisingumo ministerija ir keli universitetai. Ir jei viskas gerai dar po savaitės jau turėsime rinkimo lapus. Laukime žinių.  I E Š K O K I M E savanorių ir koordinatorių!

Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai PRAŠYMAS

VYRIAUSIOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE ĮREGISTRUOTI INICIATYVINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ GRUPĘ, TEIKIANČIĄ REFERENDUMO TVARKA SVARSTYTI KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ
 Vilnius, 2013 m. rugpjūčio 1 d.

1.    Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymu, prašome įregistruoti šią Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui paskelbti:
  1. Pranciškus Alfredas Šliužas
  2. Rimantas Kumpis
  3. Rita Jusienė
  4. Vytautas Mackonis
  5. Česlovas Banevičius
  6. Vadimas Kovalevskis
  7. Artūras Šidlauskas
  8. Vygantas Povilauskas
  9. Vaiva Girskienė
10. Rima Laimikienė
11. Vaidotas Jakubonis
12. Aurelija Kurienė
13. Saulius Kulvičius
14. Vyturys Giknius
15. Julius Panka
16. Darius Komka
17. Rūta Mišeikienė
18. Jonas Rimkus
19. Romas Kaulinis
20. Giedrius Kochanka
21. Eugenijus Paliokas
22. Danutė Jasilionienė
23. Dalė Petraitienė
24. Elona Stasiūnaitė
25. Liuda Petkevičiūtė
26. Vytautas Žemgulys
27. Antanas Andziulis
28. Nijolė Šereikienė
29. Kipras Valentinavičius
30. Danguolė Tautvydienė
31. Stanislav Ladinskij
2.    Šioji piliečių iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui paskelbti teikia priimti referendumu šį konstitucinį įstatymą.

Projektas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9-ąjį straipsnį išdėstyti taip:
Svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami visuotiniu referendumu.
Visuotinį referendumą gali skelbti Lietuvos Respublikos Seimas paprasta Seimo narių balsų dauguma.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 7% rinkimų teisę turinčių piliečių, dalyvavusių paskutiniame visuotiniame įvykusiame referendume.
Visuotiniu referendumu priimtos nuostatos keičiamos tik visuotiniu referendumu.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147-ąjį straipsnį išdėstyti taip:
Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 7% rinkimų teisę turinčių piliečių, dalyvavusių paskutiniame visuotiniame įvykusiame referendume.

Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47-ąjį straipsnį išdėstyti taip:
Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės,  valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai, o pramoninis išteklių panaudojimas leidžiamas tik pritarus visuotiniam referendumui.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Žemės sklypai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei tik jos diplomatinėms bei konsulinėms įstaigoms įkurti.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

-.-.-.-.-.-.-