Be kategorijos

SVEIKINIMAI ŠV. KALĖDŲ IR ARTĖJANČIŲJŲ NAUJŲJŲ 2022 METŲ PROGA

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas šalies žmonėms šv. Kalėdų proga

prezidentas Kalėdos2021   Mielieji,

tyliausią metų naktį visi sugrįžtame į namus. Vieni mintimis, skambučiais, kiti sėdame prie bendro stalo. Uždegame žvakes.

Šiandien mums labai reikia stabtelti ir pamatyti, kiek daug mes turime. Dar kartą suvokti, kas yra bendra ir kas mus jungia. Pasisemkime stiprybės žengti į priekį. Mes, lietuviai, stiprūs ir nenugalimi, kuomet išvien.

Tegul į kiekvieną miestą ir atokiausią kaimelį, į kiekvieną gatvę grįžta viltis. Tegul kiekvieną Kūčių stalą apgaubia tikėjimas, taika ir meilė.

Jaukaus ir ramaus Kūčių vakaro. Stebuklingo Kalėdų ryto mūsų šeimoms ir mažiesiems! Džiaugsmingų švenčių Lietuvai!

********************

GERBIAMIEJI SĄJŪDININKAI,
2021-12-23 d. Jo Eminencija Kardinolas Sigitas Tamkevičius atsiuntė
šventinį pasveikinimą:

Gerb. Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai,
Nuoširdžiausiai sveikinu Jus su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais
Telaimina Jus Betliejaus Kūdikis!
Jūsų kard. Sigitas

Dėkodami Jo Eminencijai Kardinolui už pasveikinimą ir palaiminimą
pasitarnaukime kenčiantiems ir vargstantiems, pamirštiems ir artimiesiems,
Bažnyčiai ir Aukščiausiąjam.
Vilniaus Sąjūdžio taryba 2021-12-24

*****************************

SVEIKINA LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS GENERALINĖ KONSULĖ

INGRIDA BUBLYS (BUBLIENĖ) Kaledos Bubliene 2021***************************************

Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais Metais Jus!!
Sveiki šią gražią Kalėdų dieną!

atvirukas su kalediniu eilerasciu

Ir vėl švenčiame tą metų laiką kuomet Dievas pasiuntė mums angelą paskelbti didelį džiaugsmą mums visiems: “Angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats-Kristus. <…> Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!” Kalėdos mums primena ištesėtą Dievo pažadą Jo duotą žmonijai prieš tūkstančius metų (Pradžios Knygoje 3:15), o Velykos – šio pažado atbaigimą.

Todėl linkime, kad šis pažadas bei Jo džiaugsmas būtų Jūsų kievieną dieną ir teiktų Jums paguodą, viltį, ir ramybę net sunkiausiomis dienomis ir valandomis!

Tegu Viešpats laimina Jus ir saugo Jus, tegu Viešpats apšviečia Jus savo veidu ir būna Jums maloningas, tegu Viešpats pakelia savo veidą į Jus ir maloningai pažvelgia į Jus, tepadaro Jus savo ypatingo dėmesio ir meilingo rūpesčio objektu ir tesuteikia Jums Shalom – taiką, ramybę, sveikatą, pasisekimą, laimę, gerovę ir tikrą santykį su Dievu. (Skaičių knyga 6:26,27)

VILIJA IR JON BALL

**********************************

KALEDOS jANINA SURVILAITE  Laimingų Šv. Kalėdų ir 2022!!!

Į gimtą kaimą vėl žiūriu nudžiugus

Nelyg tarp Kristaus mokinių kalne alyvų…

Nedomina seniai dangoraižiai nei mugės-

Per kaimą vėl ateina Kristus gyvas…

Snaigės skraido, ant šakelių vartos,

Nemune sužėri ledas sidabru.

Motinėlė atsistojus laukia vartuos,-

Nė jokiam paveiksle taip nebus gražu!..

                                              Janina Survilaitė, ŠVEICARIJA

************************************

LINKIU DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ, SVEIKŲ IR KŪRYBINGŲ 2022-ŲJŲ METŲ!

RAIMUNDAS KAMINSKAS
LIETUVA

**********************************

GERBIAMIEJI,
Sveikiname Šventųjų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
Linkime geros sveikatos, šaunių darbų Tėvynei, Šventosios Marijos globos ir Aukščiausiojo palaimos.
Vilniaus Sąjūdžio taryba
2021-12-22
El. p. leonaslabora@gmail.com, leonaske@labora.puslapiai.lt

***********************************

Ramanauskas Kaledos Sveiki, siunčiu Jums nuoširdžiausius linkėjimus ir gražių Kalėdų ir Naujųjų! Ir siūlau paklausyti, kai Kremliaus aikštėje gūdžiais sovietmetmečio laikais buvo dainuojama apie Kristų- mūsų išganytoją.. Deja, dingo šis įrašas, bet dainą pavyko surast. Taigi Kalėdas nepavyko pavogti…

**********************************
Kalėdos Antanas  SVEIKINA ANTANAS
******************************************

biciulyste.com redakcija

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA UŽ SVEIKINIMUS, GRAŽIUS PALINKĖJIMUS.

SVEIKINAME IR MES VISUS, MUS SKAITANČIUS, PASIDALINANČIUS.

BŪKITE SVEIKI IR LABAI LABAI LIETUVIŠKI!!!

2021.12.25.