Be kategorijos

Tautininkų sąjungos vairą perima jaunoji karta

Written by admin · 1 min read

Gruodžio 14 d., šeštadienį, Vilniuje Lietuvos edukologijos universitete (T.Ševčenkos 31), įvyko Tautininkų sąjungos (TS) suvažiavimas. Į suvažiavimą susirinko delegatai iš visos Lietuvos. Suvažiavimo dalyvius sveikino Seimo TS-LKD frakcijos narys Rytas Kupčinskas, Centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis, Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, Respublikonų partijos pirmininkas Vodemaras Valkiūnas, Aljanso „Laisvė Europai“ (European Alliance for Freedom) atstovas Lietuvoje Gediminas Navaitis.

 

Jau pačioje suvažiavimo pradžioje buvo priimtas Tautininkų Sąjungos kreipimasis į EAF dėl bendradarbiavimo Europos Parlamento rinkimuose ir po rinkimų. Suvažiavimas priėmė viešą pareiškimą, dėl VRK veiksmų, paminančių piliečių konstitucinę teisę į tiesioginę demokratiją, prisidėjo prie piliečių iniciatyvinės grupės kvietimo į gruodžio 15d. mitingą prie VRK (pradžia 13 val.).

Suvažiavimas priėmė  Įstatų pakeitimus, pagrindines programines nuostatas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams bei Europos parlamento rinkimams. Priimta Tautininkų sąjungos rinkimų programa į Europos parlamentą „Lietuviška Lietuva europietiškoje Europoje (pagrindinės nuostatos)“.

Kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus Tautininkų Sąjungos suvažiavimas iškėlė devynis pagrindinius reikalavimus, iš kurių svarbiausi:  laikytis Valstybės ir Tautos suverenumo principų, gerbti tautos valią ir orumą, istoriją, lietuvių kalbą ir nacionalinę kultūrą, ginti mūsų Valstybės teritorijos vientisumą ir gerovę, užtikrinti nacionalinį saugumą; pripažinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę prieš Europos Sąjungos teisės aktus, atmesti ES federalizacijos idėjas, priešintis šeimos institucijos griovimui; ginti referendumo iniciatyvą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams; neįvesti euro, jei tam nepritars Tautos referendumas,  mažinti ekonominę, socialinę ir geografinę Lietuvos piliečių atskirtį, stabdant emigraciją iš Lietuvos, skatinti tolygią jos regionų plėtrą, imtis valdymo ir teisingumo sistemų pertvarkymo, įkvėpti tautą savo ateities kūrybai.

Pagrindinėse nuostatose dėl politikos Europos Sąjungoje atsispindi pagrindinė Tautininkų sąjungos idėja kurti lygiateisį ir tikrą tarptautinį bendradarbiavimą per ES institucijas, išsaugant šios sąjungos ekonominį pobūdį ir priešinantis jos pertvarkymui į supervalstybę, kurį projektuoja jokių įgal;iojimų tam neturintys eurobiurokratai.

Suvažiavimas slaptu balsavimu išrinko dvidešimt vieną Tautininkų sąjungos tarybos narį. Jais tapo:
1 Julius Panka
2 Audrius Rudys
3 Gintaras Songaila
4 Ričardas Čekutis
5 Nijolė Balčiūnienė
6 Marius Kundrotas
7 Ričardas Garuolis
8 Sakalas Gorodeckis
9 Rima Laimikienė
10 Vilma Čekutienė
11 Andrius Šimas
12 Reimundas Varapickas
13 Arūnas Eigirdas
14 Tomas Skorupskis
15 Tomas Baranauskas
16 Jonas Vaiškūnas
17 Marius Jonaitis
18 Alfonsas Lupeikis
19 Darius Komka
20 Alvydas Butkus
21 Artūras Vileita

Sąjungos pirmininko rinkimuose kandidatuoti atsisakė jos ilgametis pirmininkas Gintaras Songaila, kiti kandidatai. Rinkimuose dalyvavo Sąjungos vicepirmininkas istorikas Julius Panka, Tarybos narys politologas Marius Kundrotas, bei energetikas Andrius Šimas.

Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad daugiausia balsų surinko ir naujuoju Tautininkų Sąjungos pirmininku buvo išrinktas Julius Panka. Tautininkų sąjungos vicepirmininkais išrinkti: Alfonsas Lupeikis, Marius Kundrotas, Vilma Čekutirnė.

Tautininkų sąjunga neslepia ambicijų sėkmingai pasirodyti artimiausiuose Europos parlamento ir Savivaldos rinkimuose į kuriuos šią partiją turėtų vesti naujasis pirmininkas ir partijos Taryba.