Be kategorijos

Teisingumo ministerija: „Dviguba pilietybė – tik lietuvių kilmės asmenims“

Written by admin · 58 sec read

Teisingumo ministerija laikosi pozicijos, kad dabartinė referendumui pasiūlyta formuluotė dėl dvigubos pilietybės yra per plati, ir siūlo ją leisti tik lietuvių kilmės asmenims.

„Teisingumo ministerijos nuomone, formuluotė per plati. Pagrindinė problema, dėl kurios kilo poreikis spręsti referendumo kėlimo klausimą, yra lietuvių, gyvenančių užsienyje, galimybė turėti dvigubą pilietybę.

 

Šiuo metu siūloma formuluotė labai išplečia tą ratą, dvigubos pilietybės įgijimo galimybė nesiejama su tuo, kad žmogus turėtų būti lietuvis pagal kilmę“, – Konstitucijos komisijos posėdyje sakė teisingumo ministro Juozo Bernatonio patarėjas Julius Pagojus.

„Mūsų siūlymas būtų formuluotę pakeisti taip, kad teisę turėti dvigubą pilietybę įgytų lietuviai pagal kilmę“, – komisijos surengtuose projekto klausymuose sakė teisingumo ministro patarėjas.

Jis taip pat tvirtino, jog misterija nemato kliūčių dvigubą pilietybę turintiems asmenims dirbti valstybės tarnautojais, tuo pačiu pabrėždamas, kad dėl renkamų pareigų yra įpareigojimas neturėti įsipareigojimų kitoms valstybėms.

„Mūsų nuomone, tiek galimybė dirbti valstybės tarnyboje, tiek galimybė balsuoti yra siejama su Lietuvos pilietybe, ir jokiu būdu negalima apriboti tos teisės dėl to, kad jis papildomai turėtų kitos šalies pilietybę“, – sakė J. Pagojus.

Tuo metu išeivijos atstovai skeptiškai vertina referendumo iniciatyvą ir siūlo dvigubą pilietybę įteisinti nekeičiant Konstitucijos, tačiau apie tokią alternatyvą klausiama Seimo kanceliarijos Teisės departamento atstovė Ona Buišienė atsakė nematanti tam galimybių.

„Konstitucinis Teismas po prezidentės kreipimosi labai kategoriškai pakartojo savo nuostatą, kad tai įteisinti galima tik teikiant Konstitucijos pataisą, kito teisinio kelio nėra, mano įsitikinimu“, – sakė Teisės departamento specialistė.

Žinių radijas