Kultūra ir menas

Čikagoje prasidėjo teatro „Atviras ratas“ gastrolės

Written by admin · 1 min read

Š. m. spalio 9 d. nuotaikingu spektakliu vaikams „Senelės pasaka“ prasidėjo teatro laboratorijos „Atviras ratas“ turas Jungtinės Amerikos Valstijose. Nemokamas pasirodymas anglų kalba Čikagos Poezijos fonde (Poetry Foundation) – dovana miesto vaikams, kurią surengė teatras „Atviras ratas“, generalinis konsulatas Čikagoje, įmonė „Bravo Bites“ ir parėmė Lietuvos kultūros taryba bei Lietuvių Fondas.

Pagal Salomėjos Nėries eiles pastatyto spektaklio žiūrovai nuo pirmos minutės įtraukti kaip aktyvūs pasakų veikėjai: tiek vaikai, tiek suaugusieji kartu su aktoriais dainavo, mokėsi skristi, virto medžiais, vandenynu ir dažnai nuoširdžiai kvatojo. „Senelės pasaka“ bus rodoma ir lietuvių kalba Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre.

  Režisieriaus Aido Giniočio vadovaujamas „Atviras ratas“ Čikagos teatro mylėtojams taip pat pristatys spektaklį „Lietaus žemė“, kuris bus rodomas Chopin teatre (1543 W Division St, Chicago, IL 60642):
Spalio 13 d. 19:30 val. (su anglišku vertimu),
Spalio 14 d. 19:30 val. (tik lietuviškai),
Spalio 20 d. 19:30 val. (su lenkišku vertimu),
Spalio 21 d. 19:30 val. (su anglišku vertimu).


Spektaklis „Lietaus žemė“ – tai biografinės improvizacijos, kurios remiasi rate sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario įvykių siejamų žmonių gyvenimo istorijas, kurios palietė kiekvieną iš jų asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai  perteikia „Atviro rato“ kūrybiniu principu. Spektaklyje nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų biografijų – aktoriai ieško būdų, kaip tuos žmones prakalbinti čia ir dabar. Teatrine kalba. Per save apie kitus. Apie praeitį gyvenant šiandiena, bet galvojant apie ateitį.
„Atviro rato“ aktoriai taip pat apsilankė generaliniame konsulate, kur bendravo su jo vadovu Marijumi Gudynu, apžiūrėjo parodas.

Nuotraukose spektaklio „Senelės pasaka“ Čikagos Poezijos fonde akimirkos (fot. E. Bareikis) ir „Atviro rato“ aktoriai su generaliniu konsulu M. Gudynu (fot. A. Vertelkaitė)