Kultūra ir menas

Dr. Audriaus Plioplio meno kūriniai Mineapolyje

Written by admin · 1 min read

Reciprocal Altruism / Shelter / Memory, 2011, 5 x 12 feet, on permanent display at the American Academy of Neurology, Minneapolis, MN

Prieš savaitę Minneapolis (MN valst.) mieste didžiausia neurologų asociacija pasaulyje – American Academy of Neurology iškilmingai atidarė naują administracijos pastatą. Dabar administracija yra miesto centre, ant Mississippi upės kranto. Kitoje gatvės pusėje – garsus Guthrie Theater. (Sir Tyrone Guthrie, kuris laikomas Kanados teatro tėvu, įkūrė Stratford Festival of Canada ir  vadovavo jam trejus metus iki atsikraustant į Minneapolis.).

Akademija pakvietė mane parūpinti meno darbus šiam naujam, penkių aukštų pastatui. Atrinkau aštuonis kūrinius. Vienas jų – 5 x 12 pėdų dydžio. Man teko didelė garbė, kad mano darbai iškabinti kiekviename aukšte. Tai vienintėliai meno darbai, kurie yra viešai matomi pačiose svarbiausiose ir iškilmingiausiose pastato vietose. Įdomu ir tai, kad Akademijos darbuotojai net pakeite aukštų pavadinimus : ne 2-ras, 3-čias, 4-tas aukštas, bet – geltonas, raudonas, oranžinis –  pagal kūrinio spalvą to aukšto centre.

Grupė filmuotojų iš Minneapolis mane aplankė Čikagoje. Jie filmavo šešias valandas, kad sukurtų šešių minučių video! Šį video galima matyti per YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=Ase8Yw1bJak&feature=youtu.be

Akademijos pastato pirmame aukšte yra du televizoriai su dideliais  ekranais. Viename jų – be pertraukos rodomas šis YouTube video, o kitame – mano sukurti meno darbai. Televizoriai veikia dieną ir naktį. Jų ekranai matosi ir iš gatvės pusės, kas ypač įspūdinga nakties metu.

Jei kada turėsite progos apsilankyti Minneapolis, prašau stabtelkite ir aplankykite šią Akademiją. Mano sukurti darbai bus rodomi visą laiką. Darbuotojai parodys visus meno darbus, tik prisistatykite, kad aš Jus pakviečiau.

Tikiuosi, kad vasaros karščiai ne labai baisūs – visuomet galima atsivėsinti apsilankius meno galerijose, muziejuose!

Su geriausiais vasaros linkėjimais,   Audrius Plioplys