Kultūra ir menas

“Grandis” kviečia į metinį koncertą

Written by admin · 16 sec read

Čikagos tautinis ansamblis “Grandis” kviečia visus į metinį koncertą “Saulele, motinėle, užtekėk“, kuris rengiamas šeštadienį, gegužės 9-tą dieną, Pasaulio lietuvių centre (14911 12th Street, Lemont, IL). Pradžia 6:00 v.v.

 

Koncerte dalyvaus choras “Svajonė”. Svečiai turės galimybę susipažinti su ganiavos papročiais, pasigėrėti piemenų žaidimais, linksmais samborio vakaruškos šokiais ir išgirsti gražias ganiavos dainas.

Daugiau informacijos: Beatričė Čepelienė, tel. 630.243.6313;  Žibutė Pranckevičienė, tel. 630.257.0