Kultūra ir menas

Muzikinė istorijos pamoka JAV ir Kanadoje

Written by admin · 2 min read

Vasario 16-ąją – Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzikinė istorijos pamoka JAV ir Kanadoje

Šiais metais sukanka 95 metai, kai buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas. Minėdami šią sukaktį, Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ pristatys savo patriotines dainas JAV ir Kanados lietuviams. Nuo vasario 16 d. iki vasario 23 d. muzikantai surengs 4 akustinius koncertus Čikagoje, Toronte, Niujorke ir Baltimorėje. Pasirodymai vyks lietuvių parapijose, jaunimo ir bendruomenių centruose ir netgi Manhattane įsikūrusioje bažnyčioje.

Muzika, stiprinanti meilę gimtinei

Pagrindinis turo akcentas – dainos iš 2010 m. išleisto albumo „Broliai“. Tai jaunosios kartos bandymas surasti savo santykį su pokario įvykiais, o svarbiausia – rasti savus žodžius ir raktą  šiai temai iš naujo atrakinti. Albumo kūrėjams ir bendraautoriams – Rokui Radzevičiui ir  Aistei Smilgevičiūtei, poetui Rimvydui Stankevičiui  ir grupės „Skylė“ nariams – norėjosi šiuolaikinei kartai suprantama muzikos ir modernios poezijos kalba paskatinti visuomenę prisiminti ir apmąstyti šį skaudų Lietuvai laiką. Didžiausio įkvėpimo šaltiniu tapo partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis, padėjęs atpažinti svarbiausias miško brolių gyvenimo sudedamąsias dalis. Daugelis „Brolių“ dainų kelia šiurpulius, perteikdamos Lietuvos partizanų įsitikinimą: Kad mes laimėsim, pažadas per daug jau lengvas. Kad grįšiu gyvas – gal kiek per sunkus.

Koncertų Čikagoje, Toronte, Niujorke ir Baltimorėje metu dainų melodijos, tekstai ir muzikantų apdarai primins partizanų istoriją: nuo gyvybingos ir viltingos kovos iki gilių skausmingų išgyvenimų. Pasak Aistės Smilgevičiūtės (grupės „Skylė“ vokalistės, kuri 1999 metais atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse), koncertai vyresnės kartos lietuviams primins gūdžius, tačiau šventus kovos už laisvę metus, kuriuos daugelis jų dar pamena. O jaunoji karta galės ne tik sužinoti, bet ir visa širdimi pajausti, kiek daug paaukota už šalį, kurioje net paukščiai lietuviškai suokia ir kurioj mes visi prasidėjom.

Šventė, sutelksianti visus tautiečius

Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ turas JAV ir Kanadoje yra ir puikus pasaulio lietuvių vienybės pavyzdys. Koncertus bendromis jėgomis organizuoja lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos ambasados JAV ir Kanadoje bei generaliniai konsulatai Čikagoje ir Niujorke. Sveikinimo žodį prieš koncertus tars Lietuvos ambasadoriai ir generaliniai konsulai. Pagrindinis koncertų rėmėjas yra JAV „Lietuvių fondas“. Rėmėjas: „Kazickų šeimos fondas“. Koncertuose muzikantams iš Lietuvos pritarti yra pakviesti vietos lietuvių chorai.
Albumo „Broliai“ pristatymuose Lietuvoje apsilankė tūkstančiai žmonių. Kaip puikų patriotinių vertybių puoselėjimo pavyzdį jį gyrė profesorius Vytautas Landsbergis ir tuometinis premjeras Andrius Kubilius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus pastangas puoselėti partizanų atminimą įvertino ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.
Daugelis lietuvių pripažino, kad „Broliai“ skleidžia nenusakomą jėgą, priverčiančią iš naujo įsimylėti Tėvynę ir suprasti, kiek už ją atkentėta.

Koncertų vieta ir laikas:
•    Čikaga. 2013 m. vasario 16 d., 18:00 val. Lietuvių jaunimo centras.
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636, JAV.
•    Torontas. 2013 m. vasario 17 d., 16:00 val. Lietuvių „Prisikėlimo“ parapija.
1 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1, Kanada.
•    Niujorkas, Mahattan. 2013 m. vasario 21 d., 19:00 val. Šv. Petro bažnyčia.
619 Lexington Avenue at 54th Street, Manhattan, New York, NY 10022, JAV.
•    Baltimorė. 2013 m. vasario 22 d., 20:00 val. Baltimorės lietuvių namai.
Lithuanian Hall, 851-853 Hollins St. Baltimore, MD 21201, JAV.

Nuorodos į albumo “Broliai” dainų vaizdo įrašus:

•Priesaika: http://www.youtube.com/watch?v=HQ11sIoQMuE&feature=youtu.be
•Stelmužė: http://www.youtube.com/watch?v=0ZVh0wXSNiU&feature=youtu.be