Kultūra ir menas

Noriu būti operos soliste

Written by admin · 1 min read

Ramona Butkutė gimė Čikagoje. Jos mama Jūratė – trečiosios bangos atstovė, o tėtis – išeivijos atžala.
Ramoną pažįstu senokai, kai dar vaiku būdama, pradėjo lankyti Čikagos Meno mokyklėlę.

Bandė šokti, bet jai geriau patiko dailė, tad galutinai ir pasirinko dailės klasę. Mergaitės piešiniai, tapybos darbai buvo įdomūs, rodė besiformuojantį savitą skonį. Kai žinai, kad jos močiutės sesuo – dail. Magdalena Stankūnienė, kuri anksčiau, kai Ramona buvo mažesnė, dažniau ją paglobodavo, negali nepagalvoti, jog meniniai sugebėjimai paveldimi…

Tėvai mergaitei stengiasi suteikti įvairiapusišką išsilavinimą. Ji, be dailės pamokų, lankė ir lanko fortepijono klasę. Kaip pianistė, dalyvavo keliuose mūsų rengtuose JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festivaliuose.

Ramoną netikėtai sutikau Čikagos lietuvių operos repeticijoje. Tiesa, nepažinau. Besišypsanti jaunutė mergina užklausė: -Nepažįstate? – Žinoma, ne,- atsakiau. – Aš – Ramona…

Ištysusi, liekna kaip liepa, prieš mane stovėjo trylikametė Ramona Butkutė, Čikagos lietuvių operos choro dainininkė. Jauniausia šio klektyvo narė. Pasirodo, kad Ričardas Sokas, kuris jau ketvirti metai moko Ramoną skambinti fortepijonu, yra jos vokalo pedagogas, pastebėjo, jog mergina turi gražų sopraną ir mėgsta dainuoti. Taigi, vieną gražią dieną Ramona atsidūrė tarp chorisčių ir dabar jau antri metai dainuoja kartu.

– Kaip tu jautiesi, kai aplink vien vyresnės merginos, moterys?
– O, visai gerai. Man patinka dainuoti, o operoje dalyvauti labai įdomu.
– Gal pasirinksi daininkės kelią?
– Aš dabar giedu per šv. Mišias St. Alberts bažnyčioje. Ateityje, kai baigsiu gimnaziją, vyksiu į Europą, Italiją ir ten mokysiuosi dainavimo. Noriu būti operos soliste.
–  Tai daug pasakantys ir toli siekantys planai. Kuri iš dainininkių – sopranų tau labiausiai patinka? Ar yra tokių, kuriomis norėtum sekti?
– Taip. Labiausiai patinka operos žvaigždės, dainuojančios žymiausiose pasaulio scenose. Tai rusų dainininkė Anna Netrebko, italė Cecilia Bartolli. Girdėjau ir žinau Violetą Urmaną. Su šiomis soliistėmis supažindino mano vokalo pedagogas Ričardas Sokas.
– Kurių kompozitorių kūrinius labiausiai mėgsti skambinti fortepijonu?
– Fryderyk Shopin, W.A. Mozart kūrinius. Ypač patinka F. Shopin valsai.
Tiesa, Ramona, kaip ir dauguma jaunųjų pianistų, gali paskambinti visą Ludwig van Bethowen kūrinį ..Elizai”…
– Kaip tau sekasi mokykloje?
– Dabar mokausi aštuntoje St. Mary Star of the Sea mokyklos klasėje. Mano pažymiai tik A ir B. Mėgstu vienodai ir matematiką, ir istoriją.
– Ar lankai lituanistinę mokyklą – kalbi visai gerai lietuviškai?
– Su mama, seneliais kalbu lietuviškai, su tėčiu – angliškai.. Lituanistinę mokyklą lankiau iki pavasario. Dabar nežinau ar mama mane užregistravo šiems mokslo metams. Turėčiau lankyti irgi aštuntą klasę.

Gal kada nors lietuvė Ramona Butkutė garsins mūsų tautą kaip  Violeta Urmana ar buvusios New York’o Metropolitan operos žvaigždės: Anna Kaskas, Polyna Stoska, Lillian Sukis, Carol Vaness, Arnoldas Vokietaitis, Algirdas Brazis. Kas žino, juk gyvenimas pilnas netikėtumų…
Palinkėkime jaunai merginai tvirtybės ir sėkmės, siekiant užsibrėžto tikslo.