Kultūra ir menas

Savaitgalio renginiai Čikagoje ir apylinkėse

Written by Redakcija · 9 sec read

IEVOS BAGDONĖS PARODOS ATIDARYMAS 

Vasario 23 d. 2 v.p.p.

Jaunimo centro  @iurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave. Chicago IL 60636.

**************************

GABRIELĖS DABAŠINSKAITĖS FOTOGRAFIJOS PARODA

SAULĖS VAIKAI

Vasario 23 d. 5 v.p.p. Paroda veiks iki kovo 4d.

Galerija SIELA

14911  127 Str Lemont, IL 60439

*****************************