Kultūra ir menas

Trijų chorų koncertas – 100 BALSŲ PYNĖ!

Written by Redakcija · 15 sec read
Trijų chorų koncertas – 100 BALSŲ PYNĖ!
Balandžio 7 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. PLC Fondo salėje. Šimtmečio Dainų šventės repertuaro dainas atliks LMA „Dainava” (vad. Darius Polikaitis), „Ave Musica” (vad. Jūratė Grabliauskienė) ir Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys” (vad. Darius Polikaitis).
Suaugusiems $25
Jaunimui iki 16m. $15
Vaikams iki 8m. nemokamai

Bilietus galima įsigyti Misijos arba PLC raštinėse, o taip pat sekmadieniais po šv. Mišių vestibiulyje.