Lietuviai pasaulyje

94-osios Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės metinės

Written by admin · 56 sec read

2012 m. vasario 16 dieną Berisso miesto (Argentina) lietuvių bendruomenė, sudaryta iš Lietuvių draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“, kartu su lietuviška radijo valandėle „Ecos de Lituania“ šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną – paminėjo Vasario 16-ąją.

Lietuvių šventėje dalyvavo lietuvių draugijos „Nemunas“ pirmininkas Esteban Dulke, lietuvių draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Raúl Petronis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys ir radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Buenos Airių provincijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Karen Balchunas ir Lietuvių vaikų bendruomenės pirmininkė Zoe Grilauskas ir, visų pirma, Buenos Airių provincijos lietuvių bendruomenės pirmininkė ir žinoma dainininkė Adriana Yocys.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukakties 94-ųjų metinių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis „María Auxuliadora“ parapijoje, kurias aukojo kunigas Gustavo Rubio. Jose taip pat giedojo choras „Mindaugas“.

Po to ceremonija įvyko Lietuvių draugijos „Mindaugas“ patalpose, kur sugiedojo Argentinos ir Lietuvos himnus. Paskui Micaela Campagna ir Marina Flammini perskaite LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimus.
Po to Aniela Ona Remorini Gasunaite pasakė  kalbą apie šią istorinę Lietuvai  datą.
Ceremonija baigėsi lietuviškomis ir ispaniškomis dainomis, kurias dainavo garsi dainininkė Adriana Yocys.

Berisso miesto Lietuvių bendruomenė

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas”
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”

Correos electrónicos/ El.paštai: sociedad.nemunas@gmail.com – boletinnemunas@gmail.com

Dirección / Adresas: Av. Montevideo Nº 1569 e/ 17 y 18. Berisso (1923) – “Capital Provincial del Inmigrante” – Buenos Aires – Argentina

Facebook: SOCIEDAD CULTURAL LITUANA DE SOCORROS MUTUOS NEMUNAS DE BERISSO