Lietuviai pasaulyje

Ar įsikurs lietuviška mokykla Marquette Park’o parapijoje?

Written by admin · 2 min read

Ne taip seniai redakcija gavo įdomią foto nuotrauką – Di-Pi (Displace People) vaikai – Čikagos Marquette park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo Nativity mokyklos mokinukai. Bevei 60 metų praėjo nuo tos dienos, kai fotografas užfiksavo istorinį momentą vaikų gyvenime. Dabar jau jie visi suaugę, gerokai subrendę (arba – senstelėję…), ne tik vaikų, bet ir vaikaičių sulaukę. Gal ne vienas pagalvoja – o kaip dabar – ar dar kas nors vyksta toje jų vaikystės mokykloje…

Deja, Nativity mokykloje pastaraisiais metais lietuviukai jau nebesimokė. Moksleivių skaičiui mažėjant, vyskupija nutarė mokyklą uždaryti. Kas jau ir įvyko. Nuo praeitų metų pradžios bandėme įtikinti kuniga Jaunių Kelpšą, kad būtina įkurti katalikišką lituanistinę mokyklą prie parapijos – tai sudomintų tėvus, arčiau pritraukti prie bažnyčios, gal net šv. Mišias iš sekmadienio galima perkelti į šeštadienį, kad nereikėtų tėvams visą savaitgalį atiduoti tik vaikų reikalams. Naujos mokyklos kūrimą ilgokai atidėliojęs kun. Jaunius Kelpša, neseniai išplatino anketą – apklausos būdu bandoma išsiaiškinti kokios mokyklos pageidautų tėvai, kurią savaitgalio dieną – šeštadienį ar sekmadienį ji galėtų veikti,  kaip ji turėtų vadintis ir t.t. Man regis, kad gerokai vėluojama – mat registracija į Čikagos, Lemonto ir kitas lituanistines mokyklas beveik baigta, o vaikus užsiregistravę tėvai net ir dalį mokesčio įmokėjo.

Apgailestauju, kad gera idėja, galimai galėjusi padėti ilgiau išlaikyti bažnyčią lietuviams, taip keistai nesudomino bažnyčios vadovo. Bet, kaip sakoma, – pagyvensim – pamatysim.

****

Nuotrauką atsiuntė Donatas Januta iš California valst. Štai ką jis rašo:

Gavau keleta atsiliepimų ir klausimų apie DP – Our Immigrant Past, Part Two  straipsnį.  Tai čia bendras atsiliepimas apie straipsnyje 1953, sausio 22 d., Nativity BVM (Marquette Park) septintos klasės fotografiją.  Prisegu tos fotografijos didesnę kopiją – gal bus galima geriau įsižiūrėti, atpažinti.  
 
Išvardinsiu joje dypukus (tuos kuriuos atpažįstu ir atsimenu).   Fotografijoje matyti penkios eilės suolų, einant nuo kambario priekio iki galo.  Pvz., nuotraukos dešinėje pusėje, V eilėje iš kairės matosi dvi studentės.  Taigi, pradedant nuo I e. iš kairės:
 
Sėdi:  

I eilė:  Ketvirtas su kaklaraiščiu sėdi Rimvydas Sprindys.  (jo tėvas buvo Lietuvoje dainininkas, motina balerina)
II eilė:  Ketvirta, tamsia sunknele, sėdi  Jovita Lukauskaitė.  (Vyresni broliai a.a. Steponas ir Feliksas).  Šešta toje eilėje neatpažinta,  rodos, irgi dypukė, bet neatsimenu vardo/pavardės. 
III eilė:  Pirma  Angelė Kleivaitė (rodos, Dirkienė), trečia  Violeta Pabarčiūtė, trečia Virginija Beinoraitė, ketvirta Angelė Nausėdaitė (Stropienė), penkta Kriščiūnaitė (Danutė ar Vida),  pačiam gale tos eilės, kur du vyrukai sėdi šalia viens kito, iš kairės – Henrikas Juknaitis.
IV eilė:  Ketvirtas iš priekio Kęstutis Petrauskas (gyvena Laguna Beach, CA),
paskutinė toje eilėje, tamsia suknele,  gal būt, Dalia Stakytė (?).
V eilė:  Nė viena iš dviejų ne dypukės.

Dvi stovinčiųjų eilės (iš kairės):  
I eilėje:  Ketvirtas Rimvydas Plenys, šešta Kriščiūnaitė (Danutė ar Vida),  devintas Kęstutis Truškūnas, keturiolikta gal Venclovaitė (?), penkiolikta Margarita Prialgauskaitė, septynioliktas Džiugas Jakubauskas.
II eilėje:  Antra Nijolė Žičkutė, septinta gal Irena Švenbergerytė  (?),  dešimtas  Vytas Alekna (gyvena Valnut Creek, CA), vienuolikta gal Milda Jurkūnaitė (?) , septynioliktas Donatas Januta.
 
Buvo ir daugiau dypukų mūsų klasėje, kurių šioje fotografijoje nematau arba neatpažįstu, pvz., lyg ir buvo mūsų klasiokai/klasiokės:   Vidmantas Repšys,  Vida Frankaitė, Mindauugas Petokas, Violeta Umbrasaitė, Nijolė Beleškaitė, gal daugiau.
 Taip pat, gal pusę visos klasės buvo pirmos bangos lietuvių atžalos, su pavardėm:  Arlene Gregutis, Frances Stulga, Juanita Shimkus, Roy Yerkes (Jurkus), John Jatis (Jakaitis), Elaine Kuodis, Peter Krauchunas, arba James Lachawicz kuris šiandien turbūt valdo savo senelio, senos kartos lietuvio, įsteigtą laidojimo įstaigą.  Taip kad, ne daugiau kaip trečdalis, gal mažiau, visos klasės buvo be lietuviškų šaknų.