Lietuviai pasaulyje

Argentinoje vyko daug įvairių Lietuvos Šimtmečiui paminėti skirtų renginių

Written by Redakcija · 22 sec read
Argentina-lietuva  Lietuvos Šimtmečio ceremonija1 Norėčiau patikslinti dėl „Lietuvių šokių festivalio”, kurį organizavo Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST), švenčiant Lietuvos Šimtmetį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną  – Kovo 11-ąją.

Lietuvos Šimtmečio ceremonija2 Inkaras2Mindaugas2 Nemunas2Vieta kur įvyko renginys buvo  Argentinos Lietuvių Centro draugijos patalpose Buenos Aires sostinėje.

Dobilas1 Dobilas3Renginyje dalyvavo lietuvių tautinių šokių kolektyvai „Dobilas” (Susivienijimas lietuvių Argentinoje), „Inkaras” (Argentinos Lietuvių Centras), „Mindaugas” (Mindaugas) ir „Nemunas” (Nemunas).

COMUNIDAD LITUANA ARGENTINA – C.L.A. C.O.P.L.A.
ARGENTINOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ – ALB ALOST

Dirección / Adresas: Calle Mendoza Nº 2280. Avellaneda (1.870). Provincia de Buenos Aires. Argentina

Correo electrónico / El. paštas: albalost@gmail.com