Lietuviai pasaulyje

Čikagos lietuviai minėjo Laisvės gynėjų dieną

Written by admin · 1 min read

  Š. m. sausio 18 d. lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kurio metu prisiminti ir pagerbti visi kovojusieji už Lietuvos laisvę. Renginys prasidėjo kun. Liudo Miliausko laikytomis pamaldomis, kuomet, skambant smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės griežimui, uždegtos žuvusiųjų atminimo žvakelės, susimąstyta bei dėkota už milžinišką gynėjų auką vardan Tėvynės.

Vėliau į susirinkusius kreipėsi Tėviškės parapijos pirmininkė Irena Kleinaitienė bei Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos pirmininkas dr. Jurgis Arvydas Anysas, o generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas skaitė pranešimą „Sausio 13-osios prasmė prieš 25-erius metus ir šiandien“. „Per daugelį amžių daugybė Lietuvos žmonių, tarp jų kariai, knygnešiai, savanoriai, partizanai, disidentai, tremtiniai, o taip pat ir Lietuvos gynėjai sausio 13-ąją, aukodami viską, ką turi, neretai net savo gyvybių kaina, kovojo už savo ir savo vaikų teisę būti laisvais. Privalome suprasti, kad kova už laisvę niekada nebus baigtinė, ir tik, kol mes kartu kiekvieną dieną kovosime už laisvę, tol būsime laisvi. Lietuvos diaspora taip pat yra įrodžiusi, kad net būnant toli nuo Tėvynės galima labai efektyviai jai padėti, todėl kviečiu kiekvieną mūsų realiais darbais kurti, stiprinti ir ginti Lietuvą” – kalbėjo LR generalinis konsulas.

Muzikinę programą minėjimo dalyviams atliko smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, kuri šiuo metu studijuoja Stony Brook universiteto Niujorke, dėst. Hagai Shaham klasėje, ir yra „International Chamber Soloist“ bei „New York Symphonic Ensemble“ narė. Klausytojams skambėjo E. Ysaye, J. S. Bacho, G. Ph. Telemann ir kitų kompozitorių kūriniai.

Pasibaigus programai buvo bendraujama, vaišinamasi. Minėjimą surengė Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija bei Mažosios Lietuvos fondas.

Nuotraukose minėjimo akimirkos (fot. A. Vertelkaitė): Minėjimo organizatoriai: (iš kairės) M. Gudynas su šeima, I. Kleinaitienė, B. Valiukevičiūtė, J. Anysas, R. Buntinas, kun. L. Miliauskas;

Kalba generalinis konsulas M. Gudynas.