Lietuviai pasaulyje

Čikagos širdyje tūkstančiais balsų aidėjo „Lietuva, Latvija, Estija!”

Written by admin · 1 min read

      Rugpjūčio 23 d., pliaupiant lietui, centrinėje Čikagos miesto aikštėje Daley Plaza įvyko akcija „Embrace Freedom the Baltic Way“, kurios metu, po ilgos pertraukos, tūkstančiai lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, amerikiečių ir kitų laisvę mylinčių žmonių susikibo rankomis už laisvę ir taiką pasaulyje.


Specialiai šiai progai iš Vašingtono į Čikagą atvyko senatorius Mark Kirk bei kongresmenas John Shimkus, kurių pastarasis susirinkusius tikino: „Penktasis NATO straipsnis galioja! Amerika visuomet gins Baltijos šalis nuo bet kokių grėsmių iš Rytų.“

Akcijoje taip pat dalyvavo Lietuvos bei Latvijos ambasadoriai JAV Žygimantas Pavilionis ir Andris Razāns.
Kalbėdamas renginio dalyviams ambasadorius Ž. Pavilionis daug dėmesio skyrė šiandieninei situacijai Ukrainoje bei jos aktualumą ne tik Europai, bet visam pasauliui: „Šiandien ukrainiečiai kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų, Baltijos šalių bei visos Europos, taip pat ir Rusijos laisvę, tik, deja, ne visi tai supranta. Ukrainiečiai kovoja už tokią Europą, kokia ji turi būti.“ LR Generalinis konsulas Marijus Gudynas pakvietė Baltijos šalių bendruomenes visapusiškai padėti ukrainiečių bendruomenei JAV kovoti už Ukrainos laisvę, kaip kažkada JAV gyvenančios Baltijos šalių bendruomenės padėjo ją iškovoti savo Valstybėms.

Šia ypatinga proga Čikagoje koncertavo svečias iš Lietuvos, vienas ryškiausių dainuojančios revoliucijos simbolių, grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, latvių muzikantas ir dainininkas, menantis išsilaisvinimo laikus, Armands Birkens, estų dainininkė Kristi Roosmaa, o taip pat choras „Dainava“, šokių grupės „DanceDuo“, „Laumė“ ir „Suktinis“. Renginio programą vedė aktoriai Audrė Budrys-Nakas ir Kęstutis Nakas. Renginio dalyviai sulaukė ir staigmenos – scenoje dainą atliko ir Ukrainos dainininkė Sofiya Fedyna, kuri savo dainomis palaikė Maidano kovotojų dvasią. Richard M. Daley centro fojė pristatyta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ir partnerių parengta paroda apie Antrojo pasaulinio karo politinius pabėgėlius iš Baltijos kraštų “No Home To Go To. The Story of Baltic Displaced Persons”, liudijanti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. Tradicinių patiekalų asortimentą siūlė restoranas „Kunigaikščių užeiga“.
Svarbiausią renginio akimirką, prisimindami Baltijos kelią bei skambant legendinei dainai „Bunda jau Baltija“, aikštėje gausiai susirinkę žmonės susikibo rankomis, taip pademonstruodami visų laisvę ir nepriklausomybę branginančių žmonių bei tautų vienybę.
Akciją rengė LR Generalinis konsulatas Čikagoje, JAV Lietuvių Bendruomenė, Latvijos ir Estijos garbės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvių Fondas, rėmėjai: JAV Lietuvių Bendruomenė, LR Užsienio reikalų ministerija, latvių ir estų bendruomenės.

Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie akcijos surengimo ir sėkmės, ypač Skaistei Bosas, Audrei Budrys-Nakas, Rimai Gungor, Aušrai Jasaitei-Paulauskas, Ramunei Lapas, Sonatai Kazimieraitienei, Jonui Kupriui, Vidai Kuprytei, Dariui Polikaičiui, Loretai Timukienei ir kitiems.